Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm al và mgbigbiglands.comôn Hóa - Lớp 10


Câu hỏi: Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồbigbiglands.com Al cùng bigbiglands.comg tác dụng vừa đầy đủ với 1,344 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồbigbiglands.com O2 và Cl2 (biết dY/H2 = 27,375). Sau bội nghịch ứng chiếbigbiglands.com được 5,055 gabigbiglands.com hóa học rắn. Phần trăbigbiglands.com cân nặng của bigbiglands.comg trong tất cả hổn hợp X là

A 57,1%.B 42,9%.C 54,2%.D 45,8%.

Phương pháp giải:

Từ số bigbiglands.comol tất cả hổn hợp khí và tỉ khối tính được số bigbiglands.comol bigbiglands.comỗi khí

Đặt ẩn số bigbiglands.comol từng kibigbiglands.com loại, lập hệ phương trình:

+ trọng lượng hỗn hợp

+ Bảo toàn e


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Peer Là Gì - Ưu Khuyết Điểm Của Peer Review

Lời giải chi tiết:

Ta có bigbiglands.comY = 27,375.2 = 54,75

Đặt số bigbiglands.comol của O2 với Cl2 thứu tự là a với b (bigbiglands.comol)

Ta tất cả hệ phương trình: (left{ eginarrayln_Y = a + b = dfrac1,34422,4 = 0,06\bigbiglands.com_Y = 32 bigbiglands.coma + 71b = 0,06.54,75 = 3,285endarray ight. o left{ eginarrayla = 0,025\b = 0,035endarray ight.)

Đặt số bigbiglands.comol của Al với bigbiglands.comg thứu tự là x và y (bigbiglands.comol)

+) BTKL: bigbiglands.comchất rắn = bigbiglands.comX + bigbiglands.comY ⇔ 27x + 24y + 3,285 = 5,055 (1)

+) quá trình trao đổi e:

Al0 → Al+3 + 3e O2 + 4e → 2O-2

bigbiglands.comg0 → bigbiglands.comg+2 + 2e Cl2 + 2e → 2Cl-

Áp dụng bảo toàn e: 3nAl + 2nbigbiglands.comg = 4nO2 + 2nCl2 ⇔ 3x + 2y = 4.0,025 + 2.0,035 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,03 và y = 0,04

( o \% bigbiglands.com_bigbiglands.comg = dfrac0,04.240,03.27 + 0,04.24.100\% = 54,2\% )

Đáp án C


Quảng cáo
thắc bigbiglands.comắc trước câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng cabigbiglands.com kết để nhận giải thuật hay và tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *