*

*

Câu hỏi : Choiso-pentan tác dụng với Cl2theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Đáp án đúng:C . 4

Giải thích

Isopentan: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.

Bạn đang xem: Cho isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Khi phản ứng halogen hóa với clo tạo: CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3; CH3-C(Cl)(CH3)-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3; CH3-CH(CH2Cl)-CH2-CH3.

→ Tối đa 4 sản phẩm thế

Kiến thức mở rộng về phản ứng thế của Ankan.

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của ankan bởi vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

1. Phản ứng thế (Cl2/as hoặc Br2/t0)

*

CnH2n+2+ xX2→ CnH2n+2-xXx+ xHX

- Về nguyên tắc những nguyên tử H vào phân tử ankan gồm thể bị vắt thế lần lượt từ 1 đến hết.

- Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự F2> Cl2> Br2> I2.

- Thường thì ta ko gặp phản ứng của flo vị nó phản ứng quá mạnh cùng thường tạo phản ứng hủy:

CnH2n+2+ (n+1)F2→nC+ (2n+2) HF

còn iot lại phản ứng vượt yếu phải hầu như cũng không gặp. Với clo phản ứng cần điều kiện ánh sáng còn brom thì cần phải đun nóng.

Xem thêm: Điện Phân 200Ml Dung Dịch Cuso4

- Với các nguyên tử H liên kết với các nguyên tử C khác nhau thì khả năng gia nhập phản ứng khác nhau: H liên kết với C bậc 3> C bậc 2> C bậc 1vàsản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên thế X vào H của C bậc cao (C tất cả ít H hơn). Lượng sản phẩm xuất hiện tỷ lệ với tích số nguyên tử H tương đương và khả năng phản ứng tương đối của C những bậc.

- Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự vị - dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mào phản ứng:

X2→2X.

+ phạt triển mạch:

X.+ CnH2n+2→CnH2n+1.+ HX

CnH2n+1.+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X.→X2

X.+ CnH2n+1.→CnH2n+1X

CnH2n+1. + CnH2n+1.→C2nH4n+2

chính vì cơ chế phản ứng như thế nên những lúc cho metan tác dụng với clo tia nắng thường ra đời sản phẩm bao gồm cả etan.

trong các bài thi chúng ta thường gặp câu hỏi về số sản phẩm thế 1 lần, số gốc ankyl mà các đồng phân tạo ra đây chính là số loại H tương đương của mỗi ankan.

2. Phương pháp giải bài bác tập thế halogen


- Bước 1 :Viết phương trình phản ứng của ankan với Cl2hoặc Br2. Nếu đề bài không cho biết sản phẩm thế là monohalogen, đihalogen,… thì ta phải viết phản ứng ở dạng tổng quát mắng :

CnH2n+2 +    xBr2 →(t0, as)      CnH2n+2-xBr x  +   xHBr

hoặcCnH2n+2  +  xCl2      →(as) CnH2n+2-xCl x +  xHCl

- Bước 2 :Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol mức độ vừa phải của hỗn hợp sản phẩm để search số nguyên tử cacbon vào ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon cùng số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguyên tử cacbon và số nguyên tử clo, brom trong sản phẩm thế. Suy ra sức thức cấu tạo của ankan ban đầu và công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *