Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian bội nghịch ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là


+) So sánh số mol Zn với số mol Ag+ => số mol Zn bội phản ứng => số mol Zn dư

+) mX + mZ = mCu + mAg + mZn dư


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương thơm trình hóa học của bội phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3

Nhận xét nào dưới đây về phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản nghịch ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp thoái hóa - khử được thu xếp theo đồ vật từ tăng dần tính oxi hóa của những ion kyên loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí điểm sau:

(a) Cho Fe vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các nghiên cứu bên trên, đa số phân tách có xẩy ra phản bội ứng là


X là kim loại bội nghịch ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết trang bị từ vào dãy núm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những sắt kẽm kim loại phần nhiều tính năng được cùng với dung dịch HCl cơ mà ko tác dụng cùng với hỗn hợp HNO3 quánh, nguội là:


Cho bột sắt vào hỗn hợp tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau Lúc các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp X có nhị muối bột với chất rắn Y gồm nhì sắt kẽm kim loại. Hai muối bột vào X với hai kim loại trong Y lần lượt là:


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Fe cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được dung dịch X (gồm nhì muối) với hóa học rắn Y (gồm hai kyên loại). Hai muối hạt trong X là


Kyên ổn một số loại M phản bội ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Klặng nhiều loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào hỗn hợp đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn có tía kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng cùng với Cl2, nhận được muối X. Cho M công dụng với dung dịch HCl, nhận được muối Y. Cho Cl2 tác dụng cùng với hỗn hợp muối hạt Y nhận được muối X. Kyên ổn một số loại M là


Cho khí CO (dư) bước vào ống sứ đọng nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần ko rã Z. Giả sử các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tung Z gồm


Dãy tất cả những sắt kẽm kim loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân thích hợp chất nóng tung của bọn chúng là:


Cho sơ đồ dùng bội phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ dùng trên, từng mũi thương hiệu là 1 phản nghịch ứng, những chất X, Y lần lượt là phần lớn chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng rẽ biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào từng hỗn hợp một tkhô cứng Ni. Số trường vừa lòng mở ra bào mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (gồm hoá trị hai không đổi trong phù hợp chất) vào tất cả hổn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản nghịch ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích hỗn hợp khí đã phản bội ứng là 5,6 lít (sinh sống đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lkhông nhiều hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 với O2 làm phản ứng toàn vẹn với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y gồm Mg với Al, chiếm được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là


Hòa rã tất cả hổn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), chiếm được dung dịch Y. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z vào không gian mang đến khối lượng không thay đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản nghịch ứng hầu hết xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun cho nóng cho phản bội ứng trọn vẹn, thu được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm cân nặng của bạc vào mẫu mã hợp kim là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu và Ag phản ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 ) cùng hỗn hợp chứa m gam muối bột. Giá trị của m là


Hoà chảy trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (làm việc đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối hận của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch cất tất cả hổn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Khi những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X tất cả FeCl2 và CuCl2. Khối lượng hóa học rắn sau thời điểm những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn bé dại rộng trọng lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng cân nặng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian làm phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lkhông nhiều hỗn hợp khí (nghỉ ngơi đktc) tất cả CO và H2 làm phản ứng với cùng một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4 nung rét. Sau khi những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy bắt buộc toàn diện 17,92 lkhông nhiều khí CO (đktc), thu được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc rét (dư), chiếm được trăng tròn,16 lít khí SO2 (thành phầm khử tuyệt nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X công dụng hết cùng với CuO (dư) nung rét, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cỗ Y bởi hỗn hợp HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (thành phầm khử duy nhất, sinh sống đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, sắt, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường phù hợp chiếm được hóa học thành phầm là kết tủa sau phản ứng là


Sự làm mòn sắt kẽm kim loại là việc hủy diệt kim loại hoặc kim loại tổng hợp vày chức năng của các chất trong môi trường bao phủ. Đó là 1 trong những quy trình chất hóa học hoặc quy trình điện hóa trong các số ấy kim loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Ad Cho Em Hỏi Mmt Là Gì Vậy Ạ? Em Camon Em Camon Dubaotiente

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng làm mòn kim loại là ăn mòn chất hóa học cùng bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình lão hóa - khử, trong các số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực tiếp đến các hóa học vào môi trường xung quanh.

- Ăn mòn điện chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong đó kim loại bị ăn mòn vày tính năng của hỗn hợp hóa học điện li cùng tạo nên chiếc electron di chuyển trường đoản cú rất âm mang đến rất dương.

Thí nghiệm 1: Tiến hành xem sét theo quá trình sau:

Bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly chất thủy tinh.

Cách 2: Nhúng thanh hao kẽm và tkhô cứng đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

Cách 3: Nối tkhô nóng kẽm với thanh khô đồng bởi dây dẫn (gồm mắc tiếp liền với 1 năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 tkhô hanh hợp kim: Cu-sắt (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) vào không gian độ ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *