||⇒ %mZn = 65 × 8y ÷ (65 × 8y + 56y) × 100% = 90,27%


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp bột zn và fe

Lúc đun cho nóng hóa học X tất cả phương pháp phân tử C3H6O2cùng với hỗn hợp NaOH chiếm được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Hỗn đúng theo E cất bố este đa số mạch hsống, vào phân tử chỉ cất một một số loại đội chức tất cả este X (CxH2xO2), este Y (CyH2y–2O2) và este Z (CzH2z–2O4). Đun rét 0,4 mol E với hỗn hợp NaOH hoàn toản, thu được 25,7 gam các thành phần hỗn hợp có bố ancol thuộc hàng đồng đẳng và 49,1 gam các thành phần hỗn hợp T tất cả cha muối bột. Đốt cháy tổng thể T bắt buộc cần sử dụng 0,275 mol O2, thu được Na2CO3cùng 0,49 mol hỗn hợp gồm CO2với H2O. Phần trăm khối lượng của Y vào hỗn hợp E là


Cho những hỗn hợp sau: HCl, Na2S, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung

dịch tính năng được với dung dịch Fe(NO3)2 là


Nung 32 gam một muối vô sinh X (chứa oxi) đến khối lượng không đổi, thu được các thành phần hỗn hợp Y với 6,08 gam một đúng theo hóa học rắn Z ko tan nội địa. Hấp trúc cục bộ Y vào 400 gam hỗn hợp KOH 3,36%, thu được hỗn hợp cất một muối bột vô sinh độc nhất vô nhị có mật độ 5,69%. Phần trăm trọng lượng của oxi vào X là


Hỗn thích hợp T có triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được 1,39 mol CO2với 1,37 mol H2O. Mặt khác, mang lại m gam T bội phản ứng đầy đủ với 0,08 mol KOH, thu được a gam tất cả hổn hợp nhị muối. Giá trị của a là


Este X đối chọi chức, mạch hsống tất cả tỉ khối hận so với oxi bởi 3,125. Tdiệt phân X

trong môi trường xung quanh axit thu được axit cacboxylic Y và ancol metylic. Số công thức

kết cấu phù hợp của X là


Xem thêm: Bài 4: Câu Lệnh Select Distinct Sql Là Gì ? Hãy Cùng Tìm Hiểu Ngay Sau Đây Nhé

Cho một lượng Na vào 200 ml dung dịch Y tất cả AlCl30,2M cùng HCl 0,1M. Kết thúc những làm phản ứng, thu được một,792 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hòa tan m gam P2O5vào dung dịch đựng 0,5 mol NaOH để phản bội ứng hoàn toàn thì được hỗn hợp X cất các chất tan tất cả mật độ mol đều nhau. lúc thêm CaCl2dư vào X thì sau phản ứng vào dung dịch chỉ đựng một một số loại anion. Giá trị m là


Cho hỗn hợp X bao gồm hóa học Y (C5H16O3N2) cùng chất Z (C4H12O4N2) công dụng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn, đun nóng cho đến Khi phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp T có 2 muối Q và E ( MQE) cùng 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z tất cả 2 amin no, solo chức, đồng đẳng liên tiếp bao gồm tỉ kân hận đối với H2bởi 18,3. Khối hận lượng của muối E trong tất cả hổn hợp T là


Cho mẫu vẽ mặt trình bày phân tách pha chế cùng demo đặc điểm của etilen. Phát biểu làm sao sau đâysaikhi nói về phân tách đó?


Cho các thể nghiệm sau:

(a) Ca(OH)2 + dung dịch NaHCO3 → (b) FeCl2 + hỗn hợp Na2S →

(c) Ba(OH)2 + dung dịch (NH4)2SO4 → (d) H2S + hỗn hợp AgNO3 →

(e) CO2 + hỗn hợp NaAlO2 → (g) NH3 + dung dịch AlCl3 →

Số thí nghiệm thu được kết tủa là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *