Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X đựng tất cả hổn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lkhông nhiều H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch ko đổi). Dung dịch Y gồm pH là:


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

Pmùi hương pháp giải

Tính được nH+ ban đầu, nH2

BTNT H: nH+ dư = nH+ lúc đầu – 2nH2

Từ kia tính được: pH = -log


$left. egingatheredn_H^ + (HCl) = 0,25.1 = 0,25(mol) hfill \n_H^ + (H_2SO_4) = 0,25.0,5.2 = 0,25(mol) hfill \ endgathered ight},,n_H_(X)^ + = 0,25 + 0,25 = 0,5mol$

$n_H_2 = dfrac5,3222,4 = 0,2375(mol)$

Bảo toàn nguyên ổn tố H ta có:(n_H^ + ) dư = (n_H^ + + 2n_H_2)

=>

$n_H^ + (Y) = 0,5 - 0,475 = 0,025(mol),, Rightarrow = dfrac0,0250,250 = 0,1 = 10^ - 1(mol/lít)$

→pH = 1


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho hàng những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất năng lượng điện li yếu ớt là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta xác định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối hạt sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần đông muối hạt có môi trường xung quanh trung tính là


Trong những hỗn hợp sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm từng nào dung dịch có môi trường xung quanh axit ?


Cho hàng các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học vào dãy vừa bội nghịch ứng được cùng với dung dịch HCl, vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Kăn năn lượng hóa học rắn khan khi cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một hỗn hợp đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ với b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối hạt tan gồm vào hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a với b theo thứ tự là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). lúc cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan thu được là


Khi đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có cất 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl vào hỗn hợp sẽ cần sử dụng là


Xem thêm:

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X cất tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít H2 (sinh sống đktc) và hỗn hợp Y (coi thể tích hỗn hợp ko đổi). Dung dịch Y có pH là:


Trộn 100ml dung dịch (tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd tất cả hổn hợp tất cả HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước nên phân phối 15 ml hỗn hợp axit HCl có pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lkhông nhiều hỗn hợp HCl (pH = 5) với V2 lkhông nhiều hỗn hợp NaOH (pH = 9) thu được dung dịch bao gồm pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml hỗn hợp cất đôi khi Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng 1 cation cùng 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các hỗn hợp đó là:


Xét pmùi hương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o lớn extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của bội nghịch ứng


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của hỗn hợp nhận được Khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng rẽ biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận ra được mấy chất?


Đối cùng với dung dịch axit mạnh khỏe HNO3 0,1M ví như bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì Reviews như thế nào sau đó là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải tổng hợp vào nước hồ hết muối bột làm sao, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan tiền nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP.. – BTTTT vì Sở Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *