Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dd X cất tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO40,5M, thu được 5,32 lkhông nhiều H2 (ở đktc) cùng dd Y (coi thể tích dung dịch ko đổi). Dung dịch Y có pH là

A. 1.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml

B. 6.

C. 7.

D. 2.


*

Đáp án A

*


Hòa chảy không còn 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M chiếm được hỗn hợp X và 8,736 lkhông nhiều khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được lượng muối bột khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp rắn A gồm Al, Mg với Fe2O3 vào V lít dung dịch HNO3 0,5M. Sau phản bội ứng nhận được dung dịch B và 0,672 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí D tất cả 2 khí ko color, ko hóa nâu vào không khí có tỉ kân hận so với H2 là 14,8. Đem hỗn hợp B tính năng cùng với NaOH dư thu được hỗn hợp C cùng kết tủa E nặng 47,518 gam. Đem lọc kết tủa E nung vào không gian mang đến trọng lượng không đổi nhận được 38,92 gam hóa học rắn F. Để hài hòa hết F cần dùng 1,522 lít hỗn hợp HCl 1M. Sục CO2 dư vào hỗn hợp C chiếm được 13,884 gam kết tủa trắng. Khối hận lượng muối bột bao gồm vào B là

A. 148,234

B. 167,479

C. 128,325

D. 142,322


Lớp 11 Hóa học
1
0

Hòa tung không còn 13,52 gam hỗn hợp X bao gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg với Al vào dung dịch chứa nhì hóa học rã NaNO3cùng 1,08 mol HCl. Sau Khi kết thức bội phản ứng, thu được hỗn hợp Y chỉ cất những muối và 3,136 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm N2O cùng H2, tất cả tỉ khối so với He bằng 5. Dung dịch Y tính năng tối nhiều với hỗn hợp chứa 1,14 mol NaOH, đem kết tủa nung quanh đó không gian cho tới cân nặng không thay đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al bao gồm vào tất cả hổn hợp X là :

A. 31,95%.

B. 19,97%.

C. 23,96%.

D. 27,96%.

Xem thêm: Công Ty Thương Mại Xuất Khẩu (Export Trading Company Là Gì Trong Tiếng Việt?


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tính năng hết với dung dịch HCl dư tạo ra 8,96 lkhông nhiều khí H 2 (đktc). Cũng m gam tất cả hổn hợp X tác dụng cùng với dung dịch HNO 3 loãng dư tạo ra 5,75 gam hỗn hợp khí Y tất cả NO cùng N 2 O dung dịch thu được sau phản bội ứng chỉ bao gồm hai muối hạt. Thể tích của tất cả hổn hợp Y (đktc) là

A. 8,96 lít.

B. 3,36 lkhông nhiều.

C. 7,28 lít.

D. 3,64 lkhông nhiều.


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có Al với Mg tính năng hết cùng với hỗn hợp HCl dư tạo nên 8,96 lkhông nhiều khí H 2 (đktc). Cũng m gam tất cả hổn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp H N O 3 loãng dư tạo nên 5,75 gam các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả NO và N 2 O hỗn hợp thu được sau bội nghịch ứng chỉ bao gồm nhị muối hạt. Thể tích của tất cả hổn hợp Y (đktc) là

A. 8,96 lít.

B. 3,36 lít.

C. 7,28 lkhông nhiều.

D. 3,64 lít.


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Thực hiện tại bội phản ứng sức nóng nhôm tất cả hổn hợp gồm Al và m gam nhị oxit sắt vào khí trơ, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, chiếm được dung dịch Y, hóa học rắn ko tung Z và 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, nhận được dung dịch chứa 7,8 gam kết tủa. Cho Z rã không còn vào dung dịch H2SO4, chiếm được hỗn hợp đựng 15,6 gam muối hạt sunfat cùng 2,464 lkhông nhiều khí SO2 (sinh sống đktc, là thành phầm khử tốt nhất của H2SO4). Biết những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 5,04

B. 6,29

C. 6,48

D. 6,96


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd các thành phần hỗn hợp HCl (dư) với KNO3nhận được dung dịch X chứa m gam muối bột và 2,688 lít khí Y (đktc) tất cả N2cùng H2 tất cả khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là

A. 28,50.

B. 30,5.

C. 34,68.

D. 29,84.


Lớp 11 Hóa học
1
0

Hòa tan m gam các thành phần hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO cùng Al2O3 bằng hỗn hợp HCl toàn diện thì chiếm được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối bột. Cho m gam các thành phần hỗn hợp A tính năng cùng với dung dịch H2SO4 sệt rét dư chiếm được 13,328 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp A tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 3,808 lít tất cả hổn hợp khí NO và N2O (đktc) tất cả tỉ kăn năn so với hidro là 318/17, hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y nhận được 162, 15 gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 30,99

B. 40,08

C. 29,88

D. 36,18


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al hài hòa hết vào V lít hỗn hợp HNO3 1M trọn vẹn nhận được 3,136 lít tất cả hổn hợp N2O với N2 (bao gồm tỉ trọng thể tích là 5:2 và sống đktc) và hỗn hợp Z chứa 118,8 gam muối bột. Thể tích HNO3 buộc phải cần sử dụng là:

A. 1,88 lít

B. 1,98 lít

C. 1,74 lít

D. 2,28 lít


Lớp 11 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *