Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Na, Ca tung không còn trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 cùng 0,04 mol CaCl2. Sau phản ứng thu được 7g kết tủa với thấy thoát ra 0,896 lit khí (dktc). Giá trị của m là :


nNaHCO3 = 0,08 mol ; nCaCl2 = 0,04 mol

nCaCO3 = nCa2+ = nCa + nCaCl2 (Bảo toàn ngulặng tố Ca) => nCa

- Các bội phản ứng của kim loại khi thả vào nước :

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

=> nH2 = ½ nNa + nCa => nNa

=> m = mNa + mCa


nNaHCO3 = 0,08 mol ; nCaCl2 = 0,04 mol

nCaCO3 = 7 : 100 = 0,07 mol = nCa2+ = nCa + nCaCl2 (Bảo toàn nguyên ổn tố Ca)

=> nCa = 0,07 – 0,04 = 0,03 mol

- Các bội phản ứng của sắt kẽm kim loại khi thả vào nước :

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

=> nH2 = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol = ½ nNa + nCa => nNa = 2.(0,04 – 0,03) = 0,02 mol

=> m = mNa + mCa = 23.0,02 + 40.0,03 = 1,66g


*
*
*
*
*
*
*
*

Sục CO2vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp bao gồm Ca(OH)2cùng KOH ta quan cạnh bên hiện tượng theo trang bị thị hình mặt (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol). Giá trị của x là?

*


Hỗn hợpXtất cả Mg, Al, Al(NO3)3 và MgCO3 (trong những số đó oxi chỉ chiếm 41,618% về kăn năn lượng). Hòa rã không còn đôi mươi,76 gamXvào hỗn hợp cất 0,48 mol H2SO4 và x mol HNO3, ngừng làm phản ứng thu được dung dịchYchỉ đựng những muối hạt trung hòa có trọng lượng 56,28 gam với 4,48 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khíZtất cả CO2, N2, H2. Cho hỗn hợp NaOH dư vàoY, nhận được 13,34 gam kết tủa. Giá trị của x là


Hòa tung hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml hỗn hợp HNO3 2,5 M. Kết thúc phản nghịch ứng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) với 0,084 mol tất cả hổn hợp khí bao gồm N2 với N2O có tỉ khối hận so với oxi là 31:24. Cho lỏng lẻo hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa biến đổi thiên theo thứ thị mẫu vẽ dưới đây:

*

Giá trị của m và V theo lần lượt là


Thực hiện nay phản nghịch ứng nhiệt độ phân nhôm tất cả hổn hợp Al với Fe3O4(trong điều kiện không có không gian thu được 234,75 gam hóa học rắn X. Chia X thành nhị phần:

Cho phần 1 chức năng cùng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lkhông nhiều khí H2làm việc đktc và m gam chất rắn. Hòa rã không còn m gam hóa học rắn vào dung dịch H2SO4sệt lạnh nhận được hỗn hợp cất 82,8 gam muối cùng 0,6 mol SO2là thành phầm khử duy nhất.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

Hòa chảy hết phần 2 trong 12,97 lít hỗn hợp HNO­31M, nhận được tất cả hổn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO và 1,51 mol NO2) cùng hỗn hợp A cất các hóa học chảy gần như là muối bột, trong các số ấy bao gồm a mol Fe(NO3)3.Biết các làm phản ứng trọn vẹn. Giá trị của asát đúngvới giá trị như thế nào sau đây?


Cho các thành phần hỗn hợp A tất cả m gam những hóa học Al2O3với Al vào 56,5 gam dung dịch H2SO498%, thu được 0,336 lkhông nhiều khí SO2bay ra (đktc) thuộc dung dịch B và a gam các thành phần hỗn hợp rắn D. Lọc mang D và chia thành 2 phần bằng nhau:

+Phần 1:Cho tính năng với dung dịch HNO3toàn vẹn, sau bội nghịch ứng chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa muối bột sunfat thuộc 1,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí không màu sắc bao gồm cân nặng là 2,05 gam, có khí hóa nâu vào không khí. Dẫn lỏng lẻo mang lại dư hỗn hợp NaOH 1M vào X, thấy lượng NaOH cần sử dụng hết về tối đa là 130 ml.

+Phần 2:Nung trong không khí mang đến khối lượng ko đổi chiếm được rắn Y tất cả trọng lượng bớt 1,36 gam đối với lượng rắn mang đốt. Biết các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của msát nhấtvới:


Hòa chảy trọn vẹn 7,98g các thành phần hỗn hợp bao gồm Mg và Al vào dung dịch cất a mol H2SO4, sau khoản thời gian ngừng phản nghịch ứng nhận được 8,96 lit khí H2cùng dung dịch X. Cho đàng hoàng hỗn hợp NaOH 1M vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa cùng thể tích dung dịch NaOH 1M được cho nhỏng vào thiết bị thị sau :

*

Giá trị của a là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp K với Ba vào một ít nước dư nhận được hỗn hợp X với V lkhông nhiều khí (đktc). Sục đàng hoàng cho dư khí CO2 vào hỗn hợp X, công dụng thể nghiệm được màn biểu diễn bên trên đồ dùng thị như sau:

*

Khối lượng của K có trong m gam hỗn hợp là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Ba, BaO, Ba(OH)2bao gồm cùng số mol vào nước, nhận được 500 ml hỗn hợp Y với a mol H2. Hấp trúc rảnh 3,6a mol CO2vào 500 ml dung dịch Y, hiệu quả thí nghiệm được màn biểu diễn bằng trang bị thị sau:

*

Giá trị của m là


Thực hiện nay bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp bao gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí hiếm, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, hóa học không rã Z và 0,672 lkhông nhiều khí H2. Sục khí CO2dư vào Y, nhận được 46,8 gam kết tủa. Cho Z rã hết vào hỗn hợp HNO3, nhận được dung dịch cất 146,52 gam muối nitrat với 12,992 lít NO (là thành phầm khử tốt nhất của HNO3). Biết những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, các thể tích khí đo sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X gồm Al, Ca, Al4C3cùng CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ chiếm được hỗn hợp Y và tất cả hổn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy không còn Z chiếm được 20,16 lít khí CO2(đktc) với 20,7 gam H2O. Nhỏ thanh nhàn V lkhông nhiều hỗn hợp HCl xM vào Y, được công dụng biểu diễn theo như hình vẽ

*

Giá trị x gần nhất với:


Dẫn khoan thai khí CO2 vào dung dịch cất đôi khi Ba(OH)2 cùng NaAlO2. Sự dựa vào của khối lượng kết tủa y (gam) vào thể tích khí CO2 tsi gia phản nghịch ứng (x lít, đktc) được biểu thi bằng đồ thị sau:


*

Cho m gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, nhận được dung dịch X với 0,672 lkhông nhiều khí H2 sinh sống đktc. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

+ Phần 1 đến tác dụng với hỗn hợp CuSO4 dư nhận được 8,09 gam kết tủa.

Xem thêm: Hạ Vi: Mong Khán Giả Đừng Gán Ghép Vì Cường Đô La, Hạ Vi: Mong Khán Giả Đừng Gán Ghép Vì Cường Đô

+ Phần 2 dung nạp hết 1,344 lkhông nhiều CO2 thu được 1,97 gam kết tủa.

Giá trị của m là


Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm Na, Ca chảy không còn vào hỗn hợp Y đựng 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2. Sau phản ứng thu được 7g kết tủa và thấy bay ra 0,896 lit khí (dktc). Giá trị của m là :


Hòa tan hết m gam các thành phần hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước, chiếm được 0,06 mol khí H2 và dung dịch X. Hấp thụ hết 0,128 mol khí CO2 vào hỗn hợp X, chiếm được hỗn hợp Y (chỉ đựng các muối) với kết tủa Z. Chia dung dịch Y có tác dụng 2 phần bằng nhau:

+ Cho đàng hoàng phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,24M thấy bay ra 0,03 mol khí CO2.

+ Nếu đến thong thả 200 ml hỗn hợp HCl 0,24M vào phần 2 thấy thoát ra 0,024 mol khí CO2. Các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Hòa rã hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm Na, K, Na2O, Ba và BaO (trong các số ấy oxi chỉ chiếm 20% khối lượng) vào nước, nhận được 200 ml dung dịch Y với 0,896 lkhông nhiều H2. Trộn 200 ml hỗn hợp Y cùng với 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,4M cùng H2SO4 0,3M chiếm được 400 ml dung dịch gồm pH = 13. Coi H2SO4 phân li 2 mức hoàn toàn. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *