Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho m gam Na vào 250 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp bao gồm HCl 0,5M cùng AlCl3 0,4M. Sau làm phản ứng chiếm được kết tủa tất cả cân nặng là (m – 3,995) gam. m có giá trị là

A. 12,788.

Bạn đang xem: Cho m gam na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm hcl 0 5m và alcl3 0 4m

B. 10,235.

C. 7,728.

D. 10,304.


*

Chọn giải đáp B.

*


Cho tất cả hổn hợp có Na và Ba vào 200 ml dung dịch AlCl3 0,4M. Sau lúc các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,12

B. 1,56

C. 6,24

D. 4,68


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Na với Ba vào 200 ml dung dịch AlCl3 0,4M. Sau lúc những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,12

B. 1,56

C. 6,24

D. 4,68


Cho 3,825 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg rã trọn vẹn vào 500 ml dung dịch có HCl0,52M với H2SO4 0,14M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 mlhỗn hợp NaOH 0,5M vào X, saulúc các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 8,25 gam kết tủa. Mặt khác, chonhàn rỗi dungdịch hỗn hợp KOH 0,4M cùng Ba(OH)2 0,05M vào X cho đến lúc chiếm được lượng kết tủa lớn nhất, lọc đem kết tủa đem nung đến khối lượng ko thay đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m gần nhấtvới mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 19,30

B. 13,70

C. 23,15

D. 16,15


Cho một lượng hỗn hợp X tất cả Ba cùng Na vào 200 ml dung dịch Y có HCl 0,04M cùng AlCl3 0,1M. Kết thúc các làm phản ứng, nhận được 0,896 lkhông nhiều khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,248

B.1,56

C.0,936

D.0,624


Cho một lượng tất cả hổn hợp X bao gồm Ba với Na vào 200 ml dung dịch Y có HCl 0,04M với AlCl3 0,1M. Kết thúc các phản nghịch ứng, thu được 0,896 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,248.

Xem thêm: " Pj Là Gì Và Nghề Pg Là Làm Gì? Pj Nghĩa Là Gì

B.1,56.

C.0,936.

D.0,624.


Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba cùng Na vào 100 ml hỗn hợp Y có HCl 0,4M cùng FeCl3 0,3M. Kết thúc những làm phản ứng, thu được một,12 lkhông nhiều khí (ngơi nghỉ đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,675

B. 2,140

C. 1,070

D. 3,210


Cho m gam Na vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M, chiếm được dung dịch X. Cho dung dịch X vào 200 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp Al2(SO4)3 0,5M cùng HCl 1M, mang đến làm phản ứng trọn vẹn thu được 31,1 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của m là

A. 4,6.

B. 23.

C. 2,3.

D. 11,5.


Cho m gam Na vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M, mang lại bội phản ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp X. Cho dung dịch X vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp Al2(SO4)3 0,5M và HCl 1M, mang đến bội phản ứng trọn vẹn chiếm được 31,1 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của m là

A. 4,6.

B. 23.

C. 2,3.

D. 11,5.


Cho m gam Na vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, mang đến bội phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. Cho hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 0,5M với HCl 1M, cho bội phản ứng hoàn toàn chiếm được 31,1 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *