nCO2 = 550+2.100100 = 7,5 mol⇒nC6H12O6  = nCO22 = 3,75 mol

=> m = 3,75 . 162.100/81 = 750 g


Bạn đang xem: Cho m gam tinh bột để sản xuất ancol etylic với hiệu suất 81

*
Nhóm học hành facebook miễn chi phí mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 bất kỳ trên bigbiglands.com. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online bên trên ứng dụng bigbiglands.com. Tải ngay!


Lên men m gam glucozơ cùng với công suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào hỗn hợp nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Kân hận lượng dung dịch sau bội nghịch ứng sút 3,4 gam so với cân nặng hỗn hợp nước vôi vào ban sơ. Giá trị của m là


Kăn năn lượng của tinch bột đề nghị dùng trong quá trình lên men nhằm sinh sản thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết công suất của tất cả quy trình là 72% với trọng lượng riêng biệt của rượu etylic nguim chất là 0,8 g/ml)


Thuỷ phân m gam tinc bột, sản phẩm chiếm được rước lên men để tiếp tế ancol etylic, toàn bộ khí CO2 có mặt mang lại qua dd Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi quy trình là 80% thì quý giá m là


Từ một tấn khoai nghiêm cất 20% tinh bột, bởi cách thức lên men tín đồ ta điều chế được 100 lít rượu etylic tuyệt vời và hoàn hảo nhất bao gồm khối lượng riêng biệt là 0,8 g/ml. Hiệu suất của quy trình phản ứng là


Kân hận lượng glucozơ phải để pha trộn 0,1 lít rượu êtylic (trọng lượng riêng D = 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là


Tính cân nặng glucozơ cất trong nước quả nho nhằm sau thời điểm lên men mang đến ta 100 lít rượu nho 10o. biết công suất lên men đạt 95%, rượu etylic nguyên ổn hóa học có khối lượng riêng rẽ 0,8g/ml


Trong 10 kg gạo nếp cất 80% tinc bột, lúc lên men ở hiệu suất 80%, ta nhận được V lkhông nhiều ancol etylic (C2H5OH) có cân nặng riêng biệt 0,789 g/ml. Vậy V có giá trị là:


Xem thêm: Đơn Phúc Khảo Là Gì ? Chấm Phúc Khảo Lại Có Giúp Điểm Thi Cao Hơn?

Cho Na dư vào V (ml) động etylic 46o (khối lượng riêng của ancol etylic nguim chất là 0,8 g/ml; của nước là 1 trong g/ml) nhận được 42,56 lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của V là


Khí CO2 sinh ra Lúc lên men rượu một lượng glucozơ được đưa vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư tạo nên 40g kết tủa. Kăn năn lượng ancol etylic nhận được là


Lên men m gam glucozơ cùng với công suất 90%, lượng khí CO2 hiện ra dung nạp không còn vào hỗn hợp nước vôi trong, nhận được 10 gam kết tủa. Khối hận lượng dung dịch sau phản nghịch ứng sút 3,4 gam so với trọng lượng hỗn hợp nước vôi trong thuở đầu. Giá trị của m là


Lên men m g glucozơ cùng với H= 90%, lượng CO2 ra đời hấp phụ không còn vào dd nước vôi vào nhận được 10g kết tủa, trọng lượng dd sau bội phản ứng bớt 3,4g đối với khối lượng dd nước vôi trong ban đầu, cực hiếm m là


Thực hiện phản nghịch ứng lên men m gam glucozơ thu được 750 ml rượu 10º. Biết trọng lượng riêng rẽ của rượu là: 0,7907 g/ml với hiệu suất phản nghịch ứng lên men rượu là 60%. Giá trị m là:


Đi từ 150 gam tinh bột đang điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết năng suất bội phản ứng đạt 81% cùng d = 0,8 g/ml


Thể tích ancol etylic 92o yêu cầu dùng là bao nhiêu để điều chế được 2,24 lkhông nhiều C2H4 (đktc). Cho biết hiệu suất phản nghịch ứng đạt 62,5% với d = 0,8 g/ml.


Cho m gam tinc bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ không còn lượng CO2 xuất hiện vào hỗn hợp Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa với dung dịch X. Đun rét dung dịch X lại sở hữu 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố TP.. hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *