*

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết mối cung cấp điện gồm suất điện động E = 12V và gồm điện trở trong , các điện trởR1=10Ω,R2=5Ω,R3=8Ω

a) Tính tổng trởRNcủa mạch ngoài

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện thay mạch kế bên U

c) Tính hiệu điện cầm cố U1giữa nhị đầu điện trở R1

d) Tính công suất H của mối cung cấp điện

e) Tính sức nóng lượng toả ra ở mạch xung quanh trong thời gian 10 phút

*

*

*


Một mạch điện gồm sơ vật hình 11.1, trong số ấy nguồn điện có suất điện động E = 6V và gồm điện trở trong r = 2ω, những điện trở R1= 5ω, R2= 10ω cùng R3= 3ω.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện động espilon=12v

*

a) đối chiếu và cho biết thêm các điện trở mạch kế bên của mạch điện tất cả sơ thứ như hình 11.1 được mắc cùng với nhau như thế nào? Từ đó nêu cách tìm điện trở tương tự của mạch xung quanh này.

b) Tính cường độ cái điện I chạy qua nguồn cùng hiệu điện rứa mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện cầm U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm suất điện động E = 9V và điện trở vào r = 1 Ω. Các điện trở xung quanh R1=R2=R3=3Ω,R4=6Ω.Tính cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở R4.

*

A. 1A

B. 1,5A

C. 2/3A

D. 1/3A


Cho mạch điện gồm sơ thiết bị như hình vẽ. Trong số đó các pin tương đương nhau, từng pin gồm suất điện hễ E = 1,5V và bao gồm điện trở vào r = 1Ω Điện trở của mạch quanh đó R = 6Ω

a) Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch chính

b) Tính hiệu điện thếUAB

c) Tính năng suất của cỗ pin, từng pin

*


Xét mạch kín gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E = 2 V, điện trở trongr=0,1Ωmắc với năng lượng điện trở ngoàiR=99,9Ω. Hãy xác định

a) Cường độ mẫu điện trong mạch

b) Hiệu điện ráng giữa hai cực của nguồn điện

c) năng suất của nguồn điện


Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 12V và có điện trở vào r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoàiR1=4,5Ω,R2=4Ω,R3=3Ω

*

Xác định năng suất của điện áp nguồn khi K đóng

A. 91,67%

B. 81,67%

C.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Eye For An Eye For An Eye Là Gì, Clb Tiếng Anh

95,83%

D. 93,75%


Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện tất cả suất điện động E = 12V và bao gồm điện trở trong r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch ngoàiR1=4,5Ω,R2=4Ω,R3=3Ω

*

Xác định năng suất toả nhiệt sinh sống mạch quanh đó khi K đóng

A. 16,875 W

B. 22 W

C. 43,12 W

D. 11,5 W


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, trong những số ấy nguồn điện tất cả suất điện đụng 15V và bao gồm điện trở trong khôn xiết nhỏ, tất cả điện trở ở mạch ngoại trừ làR1= 3Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω. Cường độ mẫu điện chạy trong mạch với hiệu điện gắng giữa hai đầu điện trởR2lần lượt là

*

A. 1A và 4V

B.2A cùng 5V

C.1,25A và 5V

D. 1,25A và 6V


*

Cho mạch điện gồm sơ thiết bị như hình vẽ bên, trong các số ấy nguồn điện bao gồm suất điện đụng 15 V và bao gồm điện trở trong khôn xiết nhỏ, các điện trở sinh sống mạch bên cạnh là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω với R3 = 5 Ω. Cường độ mẫu điện chạy trong mạch và hiệu điện cố giữa nhì đầu điện trở R2 lần lượt là

A. 1 A với 4 V.

B. 2 A và 5 V.

C. 1,25 A cùng 5 V.

D. 1,25 A và 6 V.


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ như bên trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện rượu cồn E = 12 V và tất cả điện trở trong cực kỳ nhỏ, những điện trở làm việc mạch bên cạnh làR1= 3 Ω,R2= 4 Ω vàR3= 5 Ω.Tính công của nguồn điện áp sản ra vào 10 phút và công suất toả nhiệt ở năng lượng điện trởR3?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *