- Ta chú ý rằng là nhị cực hiếm của tần số góc mang đến thuộc cực hiếm hiệu dụng của loại năng lượng điện trong mạch.

*


Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2 cos(ωt)(V)vào hai đầu đoạn mạch nối liền theo đồ vật tự: đổi mới trsinh sống R, cuộn dây thuần cảm L và tụ năng lượng điện tất cả điện dung C đổi khác được. lúc C = C1 thì năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu trở nên trlàm việc không nhờ vào vào cực hiếm của R. Lúc C = C2 thì điện áp hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch cất L với R cũng ko dựa vào vào R. Hệ thức contact thân C1 và C2 là:


Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số ko thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi R, cuộn cảm thuần L và tụ năng lượng điện C thì điện áp cực lớn thân nhị đầu từng phần tử bằng nhau với bằng 40 V. khi tụ bị nối tắt thì năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu điện trở bằng:


Đặt hiệu năng lượng điện cầm cố u = U0sinωt (U0, ωkhông đổi) vào nhị đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh. Biết độ từ cảm với điện dung được duy trì ko thay đổi. Điều chỉnh trị số điện trsinh hoạt R nhằm hiệu suất tiêu thú của đoạn mạch đạt cực to. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:


Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi vào hai đầu một quãng mạch có đổi thay trsống R, cuộn cảm thuần cùng tụ điện mắc thông liền. lúc quý giá của thay đổi trsinh hoạt là 15 Ω hoặc 60 Ω thì hiệu suất tiêu trúc của đoạn mạch gần như bởi 300W. khi R = R0 thì hiệu suất tiêu trúc của đoạn mạch đạt cực lớn và bằng Pmax. Giá trị Pmax là:


Đoạn mạch xoay chiều RLC nối liền, cuộn dây thuần cảm, R là trở nên trlàm việc. lúc đặt vào hai đầu mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều tất cả năng lượng điện áp hiệu dụng ko thay đổi thì các năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trnghỉ ngơi, cuộn cảm với tụ điện thứu tự là UR = 40 V, UL = 50 V, UC = 1đôi mươi V. Điều chỉnh biến trngơi nghỉ đến cực hiếm R" = 2,5R thì cường độ chiếc điện hiệu dụng qua mạch là 3,4A. Dung phòng của tụ điện là:


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = U0cos2πft V (trong các số ấy U0 ko đổi, f đổi khác được và t tính bằng s) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trsinh hoạt R với cuộn dây thuần cảm mắc tiếp liền. Lúc tần số bởi 20 Hz thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là 170 W. lúc tần số bởi 40 Hz thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là 127,5 W. lúc tần số bằng 60 Hz thì công suất tiêu thú của đoạn mạch là:


Đặt điện ápu = U0cosωt V vào nhị đầu đoạn mạch RLC tiếp nối, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ tự cảm biến hóa được. Khi L = L0 hoặc L = 3L0 thì năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đều nhau và bằng UC.khi L = 2L0 hoặc L = 6L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cân nhau cùng bởi UL. Tỉ số UL/UC bằng:


Đặt điện áp u = U√2 cos2πft (trong các số đó U ko đổi, f chuyển đổi được) vào hai đầu đoạn mạch bao gồm R cùng C mắc tiếp liền. lúc tần số là f1 hoặc f2 = 3f1 thì cường độ hiệu dụng qua mạch khớp ứng là I1 cùng I2 cùng với I2 = I1√2. khi đó tần số là f3 = f1/√2 cường độ hiệu dụng vào mạch bằng:


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Accessible Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Accessible

Cho mạch năng lượng điện luân phiên chiều bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 50Ω , tụ năng lượng điện bao gồm dung chống là 50 Ω cùng một cuộn cảm thuần tất cả cảm kháng là 100 Ω mắc nối liền. Điện áp thân nhị đầu đoạn mạch bao gồm biểu thức u = 200√2cos100πt (V) . Biểu thức của năng lượng điện áp giữa nhì đầu cuộn dây là:


Đặt năng lượng điện áp u = U√2 cos(100πt)(V) vào hai đầu đoạn mạch AB có năng lượng điện trsinh hoạt R, cuộn dây thuần cảm L cùng C mắc tiếp nối.

BiếtR=100, L=12π H, C=10-35π F

năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trsinh sống thuần R = 200V.lúc năng lượng điện áp ngay lập tức giữa nhị đầu đoạn mạch AB có mức giá trị-100√6 V cùng gồm độ to đang tăng thì năng lượng điện áp ngay tức khắc nhị đầu tụ C có mức giá trị là:


Đặt điện áp luân phiên chiều u = U0 cos(2πft + φ) V (U0 ko thay đổi, f đổi khác được) vào nhị đầu đoạn mạch RLC mắc nối liền. khi kiểm soát và điều chỉnh f = f1 = 50 Hz thì cảm phòng của cuộn dây cùng dung kháng của tụ điện lần lượt là 45 Ωvới 90 Ω. Để mẫu điện cùng trộn với điện áp thân nhì đầu mạch thì đề nghị kiểm soát và điều chỉnh tần số mang đến quý giá f2. Giá trị của f2 là:


Nối hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều bao gồm tần số f1 thì cảm kháng là 15Ω và dung kháng là 60 Ω. Nếu mạng điện gồm tần số f2 = 50 Hz thì loại năng lượng điện trong mạch cùng trộn cùng với điện áp nghỉ ngơi nhị đầu đoạn mạch. Tần số f1 là:


Một đoạn mạch điện luân phiên chiều bao gồm nhì cuộn dây mắc thông liền. Độ từ cảm với điện trsống thuần của nhì cuộn dây theo lần lượt là L1, r1; L2, r2. Điều khiếu nại để điện áp hiệu dụng thân nhì đầu đoạn mạch bởi tổng năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu nhị cuộn dây là:


Mạch điện luân phiên chiều AB bao gồm R, L, C mắc tiếp nối. Điện ápuAB = 120√2 cos120πt(V). BiếtL = 1/(4π) H, C = 10-2/(48π) F, R là biến đổi trlàm việc. - lúc R = R1 với R = R2 thì năng suất mạch năng lượng điện bao gồm cùng giá trị Phường = 576 W. Lúc kia R1 cùng R2 có mức giá trị theo lần lượt 1à:


Đặt năng lượng điện áp u = 120√2 cos(100πt + π/3)(V) vào hai đầu điện trsinh sống gồm R = 50 Ω. Biểu thức độ mạnh chiếc điện chạy qua năng lượng điện trngơi nghỉ là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *