Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X bao gồm Ba với Na vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Kết thúc các bội phản ứng, nhận được 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Giá trị của m là

Phương thơm pháp giải

Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> Ba với Na phản ứng cùng với HCl kế tiếp thường xuyên phản nghịch ứng cùng với H2O có vào dung dịch để tạo thành H2.quý khách hàng đã xem: Cho một lượng tất cả hổn hợp x tất cả ba cùng na

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra do KL pư với H2O)

=> nOH- = ? (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Từ kia tính được khối lượng kết tủa Cu(OH)2

Lời giải của GV smarthaông chồng.vn

nHCl = 0,2.0,1 = 0,02 (mol)

nCuCl2 = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)

nH2(đktc) = 0,448 : 22,4 = 0,02 (mol)

Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> Ba cùng Na làm phản ứng cùng với HCl sau đó tiếp tục phản nghịch ứng với H2O có trong hỗn hợp nhằm tạo thành H2.

Bạn đang xem: Cho một lượng hỗn hợp x gồm ba và na

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (hiện ra bởi KL pư với H2O)

=> nOH- = 2.0,02 - 0,02 = 0,02 (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

0,02 → 0,01 (mol)

=> Khối lượng kết tủa là mCu(OH)2 = 0,01.98 = 0,98 (g)

Đáp án buộc phải lựa chọn là: b

...

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Cho những phát biểu sau:

(a) Thxay là kim loại tổng hợp của sắt chứa 2-5% cân nặng Cacbon

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng làm hàn đường ray bằng phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm

(c) Dùng Na2CO3 để triển khai mất tính cứng trong thời điểm tạm thời cùng tính cứng lâu dài của nước.

(d) Dùng bột lưu hoàng nhằm cách xử lý tdiệt ngân rơi vãi Khi nhiệt độ kế vỡ

(e) Lúc làm thử nghiệm kim loại đồng tác dung cùng với dung dịch HNO3, tín đồ ta nút ít ống thử bởi bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là:

Cho các phát biểu sau:

(a) Để đào thải lớp cặn CaCO3 vào nóng đun nước, phích đựng nước lạnh bạn ta hoàn toàn có thể cần sử dụng ginóng ăn.

(b) Để hàn đính thêm mặt đường ray bị nứt, gãy người ta cần sử dụng tất cả hổn hợp tecmit.

(c) Để bảo đảm nồi khá bằng thép, người ta hay lót mặt dưới nồi tương đối gần như tấm kim loại bằng kẽm.

(d) Hơp kyên ổn Na - K bao gồm ánh sáng rét tung rẻ, hay được dùng trong những lắp thêm báo cháy.

(e) Để bảo quản thực phẩm tốt nhất là rau quả tươi, bạn ta rất có thể dùng SO2.

Số phát biểu đúng là

Thực hiện tại những xem sét sau:

(1) Cho Si vào dung dịch NaOH (dư).

(2) Điện phân hỗn hợp NaCl dư bằng điện rất trơ, không màng ngăn xốp.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung lạnh.

Xem thêm:

(5) Cho bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm thu được đối chọi chất là

Cho Na, Zn, sắt, Cu, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch AgNO3 theo lần lượt công dụng cùng nhau đôi một. Số trường phù hợp xẩy ra làm phản ứng ở ĐK thường là

Cho những cặp hóa học (cùng với tỉ lệ số mol tương ứng) nlỗi sau:

(a) Fe2O3 và Cu (1:1) (b) Fe cùng Cu (2:1) (c) Zn và Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) (e) Cu cùng Ag (2:1) (g) FeCl3 với Cu (1:1)

Số cặp chất không tung trọn vẹn trong dung dịch HCl dư là

Có từng nào chất trong số chất mang đến sau đây nhưng Lúc nung trong không gian mang lại cân nặng ko thay đổi thu được hóa học rắn bắt đầu bao gồm khối lượng nhỏ hơn hóa học rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 và FeS2?

Cho những tuyên bố sau:

(a) Cấu hình electron của nguyên tử crom (Z = 24) ở tâm trạng cơ bạn dạng là 3d54s1.

(b) Các sắt kẽm kim loại tự Cu về đầu hàng năng lượng điện hóa rất nhiều tính năng được cùng với hỗn hợp muối Fe (III).

(c) Đinh thép để nhiều ngày vào bầu không khí ẩm bị gỉ đa phần bởi vì xảy ra hiện tượng kỳ lạ làm mòn năng lượng điện hóa học.

(d) Khi thêm dung dịch NaOH vào hỗn hợp muối bột natriđicromat, dung di chuyển tự màu sắc domain authority cam sang trọng color tiến thưởng.

(e) Nước cứng là nước gồm đựng nhiều ion Cu2+, Zn2+.

(f) Nhôm, Fe, crom ko rã vào HNO3 loãng, nguội.

Số tuyên bố đúng

Một học viên có tác dụng thể nghiệm cùng với dung dịch X đựng vào lọ ko dán nhãn và chiếm được hiệu quả như sau:

X hầu hết bội nghịch ứng với tất cả 3 dung dịch : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X không phản bội ứng đối với cả 3 hỗn hợp NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy hỗn hợp X là hỗn hợp nào dưới đây ?

Tiến hành những thử nghiệm sau :

(a) Cho dd AgNO3 vào dd HCl

(b) Cho Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) Cho Cu vào dung dịch HCl sệt lạnh dư

(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Sau Khi bội phản ứng xong xuôi, số thí sát hoạch được chất rắn là

Hòa chảy hoàn toàn 2 hóa học rắn X, Y (số mol bởi nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành những phân tích sau :

- Thí nghiệm 1 : Cho hỗn hợp NaOH dư vào V ml hỗn hợp Z thu được n1 mol kết tủa

- Thí nghiệm 2 : Cho hỗn hợp NH3 dư vào V ml hỗn hợp X chiếm được n2 mol kết tủa

- Thí nghiệm 3 : Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z chiếm được n3 mol kết tủa

Biết các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = n2 3. Hai hóa học X, Y không thể là :

Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp hóa học X, chiếm được kết tủa màu trắng không rã vào NaOH dư. Chất X là

Cho các tuyên bố sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (năng lượng điện rất trơ, tất cả màng ngăn), thu được khí H2 sống anot.

(b) Cho a mol bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 (phản bội ứng hoàn toàn), chiếm được 2a mol Ag.

(c) Nhúng thanh hao Zn vào hỗn hợp cất CuSO4 với H2SO4 thì Zn bị bào mòn điện hóa.

(d) Cho hỗn hợp FeCl3 vào lượng dư dung dịch AgNO3 (làm phản ứng hoàn toàn), chiếm được kết tủa gồm AgCl và Ag.

Số phát biểu đúng là

Cho các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 cùng NH4Cl gồm cùng số mol vào nước dư. Kết thúc những phản bội ứng chiếm được dung dịch X. Dung dịch X đựng các hóa học chảy là

Cho những chất sau: H2N- C2H4-COO-CH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số chất có đặc thù lưỡng tính là

Có 6 lọ mất nhãn đựng các dụng dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. cũng có thể dùng hóa chất nào tiếp sau đây để nhận thấy những hỗn hợp trên?

Pmùi hương trình làm phản ứng làm sao sau đây không đúng?

Cho hình vẽ mô tả phân tách pha trộn khí X Lúc mang đến hỗn hợp axit tác dụng cùng với hóa học rắn (kim loại hoặc muối). Hình vẽ bên dưới minc họa phản bội ứng nào sau đây?


Hòa rã hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), nhận được dung dịch X. Cho hàng tất cả những chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số hóa học trong hàng phản bội ứng được cùng với hỗn hợp X

Oxit làm sao dưới đây bội phản ứng được với nước ở ĐK thường?

X và Y là nhì sắt kẽm kim loại bội nghịch ứng được với dung dịch HCl tuy nhiên không tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2. X,Y là

Cho một lượng vỏ hộp kim Ba – Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1M cùng CuCl2 0,1M. Kết thúc những phản ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là

Hòa tung hết 8,976 gam các thành phần hỗn hợp X có FeS2, FeS, Cu2S với Cu trong 864 ml dung dịch HNO3 1M đun cho nóng, sau khi kết thúc những phản ứng nhận được dung dịch Y và 0,186 mol một chất khí bay ra. Cho Y chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu dược 11,184 gam kết tủa. Mặt không giống, dung dịch Y phản nghịch ứng tối nhiều với m gam sắt, biết trong những quy trình trên, sản phẩm khử duy nhất của NO3- là NO. Giá trị của m là

Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg tan trọn vẹn trong 500 ml hỗn hợp gồm HCl 1,04M với H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X với khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng hoàn toàn chiếm được 16,5 gam kết tủa bao gồm nhì hóa học. Mặt không giống, mang đến đàng hoàng dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X mang lại khi số lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa lấy nung mang lại khối lượng không đổi, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây

Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X có Ba với Na vào 200 ml hỗn hợp Y tất cả HCl 0,1M cùng CuCl2 0,04M. Kết thúc các phản nghịch ứng, nhận được 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là

Trong chống nghiên cứu, rất có thể minh chứng tài năng tổ hợp tốt nhất có thể trong nước của một vài chất khí theo hình vẽ:


Thí nghiệm trên được thực hiện cùng với những khí nào sau đây

Phương thơm trình hóa học nào dưới đây viết sai?

Dung dịch nào tiếp sau đây có pH Cho 4 dung dịch được kí hiệu đột nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số trong những cặp hỗn hợp cùng nhau, công dụng thể nghiệm được lưu lại sinh hoạt bảng sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *