toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là....................

Bạn đang xem: Cho tam giác abc


*

A B C M N

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC với tam giác ABC gồm :

- Đáy AM = 1/3 đáy AB

- Chung độ cao hạ từ đỉnh C

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC xuất xắc S tam giác ABC vội vàng 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN với tam giác AMC tất cả :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung độ cao hạ trường đoản cú đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC hayS tam giác AMC gấp 3 lần tam giác AMN

S tam giác AMN = 1/9S tam giácABC hayS tam giác ABC cấp 9lần tam giác AMN

VậyS tam giác AMN = 1/9S tam giácABC hayS tam giác ABCgấp 9lần tam giác AMN

Đáp số : 9 lần


Đúng 0
phản hồi (0)
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AClấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là………………..


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi hủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN gồm chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB cùng cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC tất cả chung con đường cao hạ tự đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

bình luận (0)

Tham khảo ở chỗ này nà

https://olm.vn/hoi-dap/detail/187942010083.html

Hk tốt


Đúng 0
phản hồi (0)

Giải

A B C M N

Nối MC

Xét(Delta AMC)với(Delta ABC), ta bao gồm :

- Đáy AM = (frac13)đáy AB

- Chung độ cao hạ từ bỏ đỉnh C

(Rightarrow)(S_Delta AMC=frac13S_Delta ABC) hay (S_Delta ABC)gấp 3 lần(S_Delta AMC)

* Xét (Delta AMN)với(Delta AMC) gồm :

- Đáy AN = (frac13)Đáy AC

- Chung chiều cao hạ từ bỏ đỉnh M

(Rightarrow)(S_Delta AMN=frac13S_Delta AMC) (S_Delta AMC) vội vàng 3 lần(S_Delta AMN)

(Leftrightarrow)Diện tíchtam giác AMN = (frac19)Diện tíchtam giácABC hayS tam giác ABC vội 9lần tam giác AMN

VậyS tam giác AMN = (frac19)S tam giácABC hayS tam giác ABCgấp 9lần tam giác AMN


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC rước điểm N sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMNsố lần là.

giúp nha

nhanh đến 3 tick


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

- Ta thấy SAMC= 1/3 SABCvì AM = 1/3 AB, gồm chung đường cao hạ từ C xuống AB.

- Ta thấy SAMN= 2/3 SAMCvì AN = 2/3 AC, tất cả chung đường cao hạ trường đoản cú M xuống AC.

Diện tích hình tam giác AMN thông qua số phần diện tích s hình tam giác ABC là:

1/3 x 2/3 = 2/9

=>diện tích hình tam giác ABCbằng 9/2diện tích hình tam giác AMN.

Đáp số: 9/2


Đúng 0

comment (0)

cảm ơn bn kb vs mk luôn luôn nhé


Đúng 0
comment (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, bên trên cạnh AClấy điểm N làm thế nào cho AM bằng 1/3AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là……………….. Có thể giúp anh mk ? MiK 7 nhưng lại dạy nó ko hiểu


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

Đầu tiên

Nối BN.

Xét tam giác AMN với tam giác ABN tất cả chung mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB với cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN cùng tam giác ABC có chung mặt đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và bao gồm AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

phản hồi (0)

thanks bạn


Đúng 0
comment (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là...................

Xem thêm: Far More Là Gì - See More Of Tiếng Anh Giao Tiếp Và Ielts Trang


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

Tham khảo bài xích sau nha:

https://mathx.vn/hoi-dap-toan-hoc/142778.html


Đúng 0
comment (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN tần số là....................


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi hủy

Bằng 9 lần


Đúng 0

bình luận (0)

9 lan nha bn


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, bên trên cạnh AC rước điểm N làm sao để cho AM bằng 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN tần số là....................

trả lời:

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bởi 1/3 AB. NC bởi 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích s hình tam giác AMN tần số là 9 lần

chúc bạn làm việc tốt


Đúng 0
bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào để cho AM bởi 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN tần số là....................


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi diệt

Nối BN.

Xét tam giác AMN cùng tam giác ABN gồm chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB cùng cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC tất cả chung mặt đường cao hạ tự đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) cùng (2) ta có :

S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

comment (0)

covid


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB đem điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích s hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN mốc giới hạn là..................


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

nhị tam giác tất cả chung mặt đường cao hạ từ(B)xuống(AC)

Mà :(AN=frac13AC) ( vì(NC=frac23AC) )

(Rightarrow S_ABN=frac13S_ABC)

* Xét2 tam giác(NAM) và(NAB) có :

Chung đường cao hạ từ(N)xuống(AB)

Mà :(AM=frac13AB)

(Rightarrow S_AMN=frac13S_ABC)

(S_AMN=frac13 imesfrac13=frac19)(S_ABC)

(Rightarrow)(S_ABC) cấp 9 lần(S_AMN)


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB mang điểm M,trên cạnh AClấy điểm N thế nào cho AM bằng 1/3AB.NC bằng 2/3 AC.Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là....................

HELP ME!CÁC YOU ME BÍ


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi bỏ

Nối BN.

Xét tam giác AMN với tam giác ABN bao gồm chung đường cao hạ từ bỏ đỉnh N xuống cạnh AB với cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC tất cả chung đường cao hạ trường đoản cú đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) với (2) ta gồm : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

phản hồi (0)

tam giác ABC vội tam giác AMN là 9 lần nha bạn


Đúng 0
phản hồi (0)

1-3+3-1+3+4=


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC mang điểm N làm thế nào cho AM = 1/3 AB NC = 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp diện tích tam giác AMN mốc giới hạn là .........


Lớp 6 Toán
0
0
gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *