chu vi một khu đất nền HCN bởi 360m . Trường hợp tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều nhiều năm đi 8m . Thì khu đất nền đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích s khu đất đo


*

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Giả dụ tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều nhiều năm đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó ?


*

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi sút chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều nhiều năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi bớt chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Giả dụ tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi ấy chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.Bạn sẽ xem: Chu vi một khu đất hcn bởi 360m

Nửa chu vi khu đất nền là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và giảm chiều rộng và dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta tất cả sơ thứ chiều rộng và dài sau khoản thời gian tăng và bớt là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau khoản thời gian giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khoản thời gian tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng lớn ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều nhiều năm ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) với (2) Ta suy ra được diện tích s khu khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0 phản hồi (0)

Nếu cùngtăng chiều rộng lớn và bớt chiều nhiều năm đi 8 m thì tổng của chiều dài với chiều rộng ( Hay nói một cách khác là nửa chu vi khu đất nền không biến đổi )

Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng lớn !____!____! Tổng là 180 m

Chiều nhiều năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = trăng tròn ( m )

Chiều dài khu đất hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và giảm chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không chũm đổi, lúc đó ta gồm sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều nhiều năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...

Bạn đang xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Trường hợp tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều dài đi 8m thì lúc đó chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0 gởi Hủy

bài xích giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

- trường hợp tăng chiều rộng lớn đồng thời sút chiều dài đi 8 m thì nửa chu vi không tháy đổi

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là

180 :( 7 + 2 ) + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là :

180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

148 x 32 = 4736 ( m2)

ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!

Đúng 0
phản hồi (0)

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộngvà đồng thời sút chiều lâu năm đi 8m thì khi đó chiều nhiều năm bằng(frac72)Chiều rộng

=> Tổng của chiều dài cùng chiều rộng lúc tăng chiều rộng lớn và bớt chiều nhiều năm là:

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều lâu năm của khu đất nền hình chữ nhật đó là:

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là:

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật đó là:

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2

Đúng 0
bình luận (0)

CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng số phần đều nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị một trong những phần : 180 : 9 = 20 ( m )

chiều dài : trăng tròn x 7 = 140 ( m )

chiều rộng lớn : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( m2 )

Đúng 0
phản hồi (0)

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Nếu tăng chiều rộng với đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8 m khi ấy chiều lâu năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0 gởi Hủy

kết trái của mình:4736m2

Đúng 0
comment (0)

Tổng của chiều dài với chiều rộng lớn là:

360 : 2 = 180 ( m )

Nếu tăng cùng giảm 2d cùng một số thì tổng sẽ ko đổi.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

7 + 2 = 9 ( phần )

Chiều nhiều năm là :

(180 : 9) x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng là:

180 - 148 = 32 ( m )

Diện tích là:

148 x 32 = 4736 ( m² )

ĐS: 4736 m²

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và bớt chiều dài đi 8m thì nửa chu vi không thay đổi.

khi kia ta bao gồm sơ vật dụng :

Chiều nhiều năm : |===|===|===|===|===|===|===|

chiều rộng lớn : |===|===| nửa chu vi : 180 m

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị một phần là:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN là:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN là:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN là:

135 x 45 = 6075 (m2)

Đáp số : 6075 m2

Đúng 0
bình luận (0)

1. Chu vi một khu vườn hình chữ nhật ( hcn) bằng 60m, hiệu độ dài của chiều dài cùng chiều rộng là 20m. Tìm đọ dài các cạnh của hcn.

3. Một vườn hcn tất cả chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Nếu như tăng mỗi cạnh thêm 5m thì diện tích s khu vừơn tăng lên 385m^2. Tính độ dài các cạnh của khu vực vườn.

Xem thêm: Khi Nào Sau To Là Gì - Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

4. Một khu đất hcn có chiều dài thêm hơn chiều rộng là 10m. Trường hợp chiều dài tăng lên 6m, chiều rộng giảm sút 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích s cũ là 12m^2. Tính các size của khu đất.

Lớp 8 Toán 12 0 nhờ cất hộ Hủy

2/Gọi chiều dài,rộng theo lần lượt là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích s là b(28-b)

Theo đề bài,ta có phương trình:(left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều lâu năm là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...

Đúng 0
phản hồi (0)

giải giúp mình vs ạ

Đúng 0
phản hồi (0)

toán lp 8 thiệt à,hơi giống lp 5 nhỉ

Đúng 0
phản hồi (0)

chu vi một khu đất hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng với đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 26 0 gởi Hủy

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đúng 0
comment (0)

nửa chu vi là: 360 : 2=180 (m)

chiều rộng lớn là : 180:(7+2)x2-8=32 (m)

chiều dài là: 180-32=148 (m)

diện tích là: 148x 32=4736

Đúng 0
bình luận (0)

256 125

Đúng 0
bình luận (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 270m. Giả dụ tăng chiều rộng đồng thời sút chiều nhiều năm đi 4m thì chiều rộng bởi 2/7 chiều lâu năm . Tính diện tích khu đất.

Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

tìm số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, chữ sốsố hàng đơn vị chức năng là 7 nếu thay đổi chữ số hàng đơn vị lên đầu được số new đem phân chia cho số ban sơ được yêu thương là 2 dư 21

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi khu đất nền là :

270 : 2 = 135 ( m )

Nếu tăng chiều rộng lớn đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì nửa chu vi không cố gắng đổi

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 7 = 9 ( phần )

Chiều dài thật của khu đất là :

135 : 9 x 7 + 4 = 109 ( m )

Chiều rộng thật của khu đất nền đó là :

135 - 109 = 26( m )

Diện tích khu đất nền là :

109 x 22 = 2834( m2 )

Đáp số : 2834 m2

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 270m . Nếu tăng chiều rộng,đồng thời sút chiều nhiều năm đi 4m thì dịp đó chiều dài bởi 7/2 chiều rộng.Tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 gởi Hủy

là 2834

Đúng 0
phản hồi (0)

2834 do

Đúng 0
bình luận (0)

2834 đor

Đúng 0
phản hồi (0)

B4:Chu vi 1 khu đất nền hcn bởi 360m.Nếu tăng chiều rộng lớn và sút chiều dài 8m thì khi đó chiều dài bằng(frac72)lần chiều rộng.Tính S của khu đất đó(S=diện tích)

B5:Hai lần chu vi HCN = 7 lần chiều dài của nó.nếu cung cấp chiều nhiều năm 5cm và sút chiều rộng lớn 5cm thì hcn phát triển thành hình vuông.Tính S của HCN đó?Tập 3 help me, please

Lớp 5 Toán 61 0 giữ hộ Hủy

B4 :

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và sút chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không núm đổi, khi đó ta tất cả sơ đồ:

Chiều lâu năm | | | | | | | | } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng lớn | | |

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN: 135 x 45 = 6075 (m2) Đáp số:...

B5

Hai lần chu vi HCN = 7 x chiều dài => Chu vi HCN = (frac72)chiều nhiều năm => Nửa chu vi HCN = (frac72:2=frac74)chiều lâu năm => Chiều rộng = (frac7-44=frac34)chiều dài

Hiệu thân chiều dài cùng chiều rộng:

5 + 5 = 10 (cm)

Ta có sơ đồ:

Chiều nhiều năm | | | | |

Chiều rộng | | | | Hiệu: 10cm

=> giá chỉ trị một phần là 10

Chiều lâu năm HCN: 10 x 4 = 40 (cm)

Chiều rộng lớn HCN: 10 x 3 = 30 (cm)

S HCN:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số:...

Đúng 0
phản hồi (0)

Cảm ơn bạn , mình sẽ làm vậy!

thank you!

Đúng 0
comment (0)

B4 : NẾU TẮNG Ở CHIỀU RỘNG 8 VÀ CHIỀU DÀI GIẢM 8 THÌ CHU VI KO THA ĐỔI ( BẠN CÓ THỂ LẤY VÍ DỤ NHƯNG PHẢI GIỐNG NHAU NGHE BẠN )

NỬA CHU VI khu ĐẤT HCN LÀ : 360 : 2 = 180 ( m )

CHIỀU RỘNG quần thể ĐẤT HCN LÀ : 180 : ( 2 + 7 ) x 2 = 40 ( m)

CHIỀU DÀI quần thể ĐẤT HCN LÀ : 180 - 40 = 140 ( m )

S khu ĐẤT HCN ĐÓ LÀ : 140 x 40 = 5600 ( m2)

ĐS : 5600 m2

Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthobigbiglands.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *