Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 cho dù không được nói tới nhiều cùng thời gian giành riêng cho nội dung này cũng rất ít. Bởi vì vậy, cho dù đã có tác dụng quen một trong những dạng toán về giá bán trị hoàn hảo nhất ở những lớp trước nhưng không ít em vẫn mắc không nên sót khi giải các bài toán này.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8


Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại cách giải một số dạng phương trình chứa dấu quý hiếm tuyệt đối. Qua đó áp dụng làm bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng giải phương trình tất cả chứa dấu giá trị tuyệt đối.


I. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

1. Quý hiếm tuyệt đối

• với a ∈ R, ta có: 

*

¤ trường hợp a x0 và f(x) > 0, ∀x 0 như bảng sau:

 

*

* bí quyết nhớ: Để ý bên bắt buộc nghiệm x0 thì f(x) cùng vết với a, phía trái nghiệm x0 thì f(x) khác lốt với a, bắt buộc cách lưu giữ là: "Phải cùng, Trái khác"

II. Những dạng toán phương trình đựng dấu giá trị tuyệt đối.

° Dạng 1: Phương trình cất dấu giá chỉ trị tuyệt đối dạng |P(x)| = k

* phương thức giải:

• Để giải phương trình chứa dấu giá chỉ trị tuyệt vời dạng |P(x)| = k, (trong kia P(x) là biểu thức cất x, k là 1 số cho trước) ta làm như sau:

- trường hợp k

- trường hợp k = 0 thì ta tất cả |P(x)| = 0 ⇔ P(x) = 0

- giả dụ k > 0 thì ta có: 

*

* Ví dụ: Giải phương trình sau:

a) b)

° Lời giải:

a)

 

*
 
*
 hoặc 
*

•TH1: 

*
 
*

•TH2: 

*
 
*

- Kết luận: Vậy phương trình tất cả 2 nghiệm x = 17/8 và x = 7/8.

b)  

 

*

 

*
 hoặc 
*

• TH1: 

*

• TH2: 

*

- Kết luận: tất cả 2 quý giá của x thỏa điều kiện là x = 1 hoặc x = 3/4.

* lấy ví dụ 2: Giải với biện luận theo m phương trình |2 - 3x| = 2m - 6. (*)

° Lời giải:

- nếu như 2m - 6 0 ⇒ m > 3 thì pt (*)

*
 
*

(Phương trình gồm 2 nghiệm)

• Kết luận: m = 0 pt(*) vô nghiệm

 m = 3 pt(*) tất cả nghiệm duy nhất x =2/3

 m > 3 pt(*) tất cả 2 nghiệm x = (8-2m)/3 với x = (2m-4)/3.

° Dạng 2: Phương trình đựng dấu giá trị hoàn hảo nhất dạng |P(x)| = |Q(x)|

* cách thức giải:

• Để tìm x trong bài toán dạng dạng |P(x)| = |Q(x)|, (trong kia P(x) với Q(x)là biểu thức chứa x) ta vận dụng đặc thù sau:

 

*
 tức là: 
*

* Ví dụ: Tìm x biết:

a)|5x - 4| = |x + 4|

b)|7x - 1| - |5x + 1| = 0

* Lời giải:

a)|5x - 4| = |x + 4|

 

*

- Vậy x = 2 và x = 0 thỏa đk bài toán

b)|7x - 1| - |5x + 1| = 0 ⇔ |7x - 1| = |5x + 1|

 

*

- Vậy x = 1 và x = 0 thỏa đk bài toán.

° Dạng 3: Phương trình đựng dấu quý giá tuyệt đối dạng |P(x)| = Q(x)

* phương pháp giải:

• Để giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng |P(x)| = Q(x) (*), (trong đó P(x) và Q(x)là biểu thức đựng x) ta triển khai 1 vào 2 giải pháp sau:

* phương pháp giải 1:

 

*
 hoặc 
*
 hoặc 
*

* ví dụ 1 (Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

a) |2x| = x - 6. B) |-3x| = x - 8

c) |4x| = 2x + 12. D) |-5x| - 16 = 3x

° Lời giải:

a) |2x| = x – 6 (1)

* thực hiện cách giải 1:

- Ta có: |2x| = 2x khi x ≥ 0

 |2x| = -2x lúc x 0.

- Với x ≤ 0 phương trình (2) ⇔ -3x = x – 8 ⇔ -4x = -8 ⇔ x = 2

 Giá trị x = 2 không thỏa mãn nhu cầu điều kiện x ≤ 0 nên không hẳn nghiệm của (2).

- cùng với x > 0 Phương trình (2) ⇔ 3x = x – 8 ⇔ 2x = -8 ⇔ x = -4.

 Giá trị x = -4 không vừa lòng điều kiện x > 0 nên chưa phải nghiệm của (2).

Xem thêm: Realtek Hd Audio Manager Là Gì, Realtek Là Gì

- Kết luận: Phương trình (2) vô nghiệm.

c) |4x| = 2x + 12 (3)

- Ta có: |4x| = 4x khi 4x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0

 |4x| = -4x lúc 4x 0.

- với x ≤ 0 phương trình (4) ⇔ -5x – 16 = 3x ⇔ -5x – 3x = 16 ⇔ -8x = 16 ⇔ x = -2.

 Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện x ≤ 0 buộc phải là nghiệm của (4).

- cùng với x > 0 phương trình (4) ⇔ 5x – 16 = 3x ⇔ 5x – 3x = 16 ⇔ 2x = 16 ⇔ x = 8

 Giá trị x = 8 vừa lòng điều kiện x > 0 bắt buộc là nghiệm của (4).

- Kết luận: Phương trình bao gồm hai nghiệm nghiệm x = -2 và x = 8.

* lấy ví dụ 2 (Bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

a) |x - 7| = 2x + 3. B) |x + 4| = 2x - 5

c) |x+ 3| = 3x - 1. D) |x - 4| + 3x = 5

° Lời giải:

a) |x – 7| = 2x + 3 (1)

- Ta có: |x – 7| = x – 7 lúc x – 7 ≥ 0 ⇔ x ≥ 7.

 |x – 7| = -(x – 7) = 7 – x khi x – 7 ° Dạng 4: Phương trình có rất nhiều biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng |A(x)| + |B(x)| = C(x)

* cách thức giải:

• Để giải phương trình có tương đối nhiều biểu thức đựng dấu cực hiếm tuyệt đối dạng |A(x)| + |B(x)| = C(x) (*), (trong đó A(x), B(x) và C(x)là biểu thức chứa x) ta thực hiện như sau:

- Xét dấu các biểu thức chứa ẩn bên trong dấu quý giá tuyệt đối

- Lập bảng xét đk bỏ dấu GTTĐ

- căn cứ bảng xét dấu, phân tách từng khoảng để giải phương trình (sau khi giải được nghiệm so sánh nghiệm với đk tương ứng).

* Ví dụ: Giải phương trình: |x + 1| + |x - 3| = 2x - 1

° Lời giải:

- Ta có: |x + 1| = x + 1 giả dụ x ≥ 1

 |x + 1| = -(x + 1) giả dụ x 3 thì phương trình (2) trở thành:

 x + 1 + x - 3 = 2x - 1 ⇔ 0x = 1 (vô nghiệm)

- Kết luận: Phương trình có nghiệm độc nhất vô nhị x = 5/2.

° Dạng 5: Phương trình có không ít biểu thức chứa dấu quý hiếm tuyệt đối dạng |A(x)| + |B(x)| = |A(x) + B(x)|

* phương pháp giải:

• Để giải pt trị tuyết đối dạng |A(x)| + |B(x)| = |A(x) + B(x)| ta phụ thuộc tính chất:

 |A(x) + B(x)| ≤ |A(x)| + |B(x)| đề xuất phương trình tương tự với đk đẳng thức A(x).B(x) ≥ 0.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *