Hai năng lượng điện tích quận 1 = - 4.10-8C và q2 = 4.10-8C để ở hai điểm A cùng B bí quyết nhau 4cm trong ko khí. Lực chức năng lên năng lượng điện q = 2.10-9C để tại điểm M biện pháp A 4cm, bí quyết B 8cm là


Bạn đang xem: Có 2 điện tích q1=2.10^-6 q2=-2.10^-6

Một năng lượng điện thử để ở điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tính năng lên điện tích đó bởi 2.10-4 N. Độ to của điện tích đó là


Một điện tích điểm q=10-7C đặt trong điện trường của năng lượng điện điểm Q, chịu tác dụng của lực F=3.10-3N. Cường độ điện trường E tại vị trí đặt điện tích q là


Hai điện tích q1=2.10-8C, q.2 = - 8.10-8C để tại A cùng B trong không khí, AB=8cm. Phải kê điện tích q3 ở chỗ nào để nó cân nặng bằng?


Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. Xác định lực điện trường tác dụng lên năng lượng điện tích q.3 = 2.10-6C để ở C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.


Người ta để 3 điện tích q1 = 8.10-9C, q2 = quận 3 = - 8.10-9C tại 3 đỉnh của tam giác đầy đủ ABC cạnh 6cm trong ko khí. Lực chức năng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9C đặt ở tâm O của tam giác là


Hai điện tích điểm q1=10-8C, q2=4.10-8C đặt ở A cùng B giải pháp nhau 9 cm trong chân không. Phải kê điện tích q3=2.10-6C trên đâu để q.3 nằm cân bằng (không di chuyển).


Cho hai điện tích quận 1 = - 4.10-10 C, quận 2 = 4.10-10 C, đặt tại A với B trong không gian biết AB = 2 cm. Khẳng định vectơ độ mạnh điện trường tại N, biết mãng cầu = 1 cm, NB = 3 cm


Xem thêm: Cách Mở File Đuôi Ai Là Gì ? Các Phần Mềm Hỗ Trợ Mở File Ai Tốt Nhất Hiện Nay

Tại điểm A vào một điện trường, véc tơ độ mạnh điện ngôi trường có hướng thẳng đứng từ bên trên xuống, gồm độ lớn bằng 5 V/m có đặt năng lượng điện q = - 4.10-6 C. Lực công dụng lên điện tích q có


Cường độ năng lượng điện trường tạo vị một điện tích điểm phương pháp nó 2 cm bởi 105 V/m. Tại vị trí biện pháp điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?


Tại cha đỉnh A, B, C của một tam giác số đông cạnh 0,15 m có bố điện tích qA = 2μC; qB = 8μC; qc = - 8μC. Véc tơ lực công dụng lên qAcó độ lớn


Một điểm cách một năng lượng điện một khoảng thắt chặt và cố định trong ko khí bao gồm cường độ năng lượng điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái thanh lịch phải. Khi đổ một hóa học điện môi tất cả hằng số năng lượng điện môi bằng 2 bao chùm năng lượng điện điểm với điểm đang xét thì cường độ điện trường tại đặc điểm này có độ mập và phía là


Một điện tích điểm Q đặt trong ko khí. Cường độ điện trường vị Q gây nên tại A cùng B theo lần lượt làEA và EB , r là khoảng cách từ A đến Q. EA phù hợp với EB một góc 300 và EA = 3EB. Khoảng cách A và B là


Tại điểm O trong không khí tất cả một điện tích điểm. Nhị điểm MN vào môi trường sao để cho OM vuông góc ON. Cường độ điện trường trên M cùng N theo thứ tự là 1000 V/m cùng 1500 V/m. Gọi H là chân con đường cao vuông góc từ O xuống MN. Cường độ điện ngôi trường H là?


Hai điện tích q1 = quận 2 = - 4.10-6C, để tại A và B giải pháp nhau 10 cm trong ko khí. Phải đặt điện tích q3=4.10-8C tại C để q.3 nằm cân nặng bằng. Tìm địa chỉ điểm C


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *