toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mọi bạn cho mk hỏi nha ,

có tất carbao nhiêu số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 500 phân tách hết đến 2 ,

có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái chia hết đến 3 to hơn 200 nhỏ dại hơn500

có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết mang lại 5 lớn hơn 100 bé dại hơn 1000


*

số phân tách hết đến 2 là số chẵn

ta bao gồm : 0 ; 2 ;4 ;.................498

số số hạng là :(498 - 0):2+1=250

ta có:201;204;............498

SSH là :(498-201):3+1=100

ta tất cả : 105 ;110;.............995

SSH là :(995-105):5+1=179

K nha


*

Các số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 500 chia hết cho 2 là:

0;2;4;...;498.

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 100 chia hết cho 3 và 5

Có tất cả:

(498-0):2+1=250 (số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 500 phân chia hết đến 2)

Các số tự nhiên và thoải mái chia hết cho 3 lớn hơn 200 nhỏ hơn 500 là:

201;204;...;498.

Có tất cả:

(498 - 201) : 3 + 1 = 100 ( số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 3 lớn hơn 200 nhỏ tuổi hơn 500 )

Các số tự nhiên chia hết mang đến 5 to hơn 100 nhỏ hơn 1000 là:

105;110;115;...;995.

Có vớ cả:

(995 - 105) : 5 + 1 = 179 (số tự nhiên chia hết mang lại 5 to hơn 100 bé dại hơn 1000)


Số lớn nhất chia hết mang lại 3 và 5 là : 90Số bé bỏng nhất phân tách hết đến 3 và 5 là : 15Vậy có toàn bộ các số nhỏ dại hơn 100 và phân tách hết cho cả 3 với 5 là :( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )

Chúc bn hok giỏi !


Số lớn nhất chia hết đến 3 với 5 là : 90Số nhỏ nhắn nhất phân chia hết mang đến 3 với 5 là : 15Vậy có tất cả các số nhỏ hơn 100 và phân tách hết cho tất cả 3 cùng 5 là :( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )


Cho tập hợp các số nhỏ dại hơn 100 chia hết đến 3 cùng 5 : A = 15 ; 30 ; 45 ; ................. ; 90

Số các số nhỏ dại hơn 100 phân tách hết mang lại 3 cùng 5 là :

( 90 - 15 ) : 15 + 1 = 6 ( số hạng )

Đ/s : 6 số hạng


Số lớn số 1 chia hết mang đến 3 và 5 là : 90

Số bé bỏng nhất chia hết cho 3 và 5 là : 15

Vậy có tất cả các số nhỏ tuổi hơn 100 phân tách hết ch 3 cùng 5 là :

( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )


các số phân tách hết mang lại 3 và 5 sẽchia hết mang lại 15 với lập thành hàng số cach phần đông 15đơn vị:

0;15;30;....;90

vậy vẫn có: (90-0) : 15 +1=7(số)

Đ/S:7 số


Số nhỏ nhất chia hết mang lại 3 , 5 là 15

Số lớn nhất chia hết đến 3 cùng 5 nhưng bé dại hơn 100 là 90

Có toàn bộ số số vừa lòng đề bài :

( 90 +15) : 15 + 1 = 8 ( số )

đ/s : 8 số


số đầu phân chia hết đến 3 cùng 5 ( phân tách hết mang đến 3 với 5 là chia hết cho 15 vì 3*5=15 ) là số 15

số cuối phân chia hết mang đến 3 với 5 ( chia hết mang đến 3 cùng 5 có nghĩa là chia hết cho 15 vi 3*5=15 ) là số 90

Số số chia hết đến 3 với 5 và nhỏ dại hơn 100 là :

(90-15):15 +1=6 (số)


Số lớn số 1 chi hết mang lại 3 cùng 5 là :90

Số bé nhất phân tách hết mang lại 3 và 5 là : 15

Vậy có toàn bộ số các số nhỏ tuổi hơn 100 phân tách hết đến 3 cùng 5 là :

( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )

Đáp số : 6 số


1. Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu chữ số phân chia hết cho 3 mà nhỏ dại hơn 2009?

2. Số bé dại nhất được viết bởi những chữ số 5 nhưng mà là sốc hia hết mang lại 3 là số như thế nào ?

3. Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu phân số nhưng tích giữa tử số và mẫu số bởi 100 ?

4. Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu phân số cơ mà tổng thân tử số và mẫu mã số bằng 2009 ?

5. Để đánh số trang quyển sách dày 2005 trang yêu cầu dùng toàn bộ bao nhiêu chữ số ?


Tìm các số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 100 và phân chia hết mang đến 5 dư 3.Có toàn bộ bao nhiêu số Ai góp mình với mai cô giáo kiểm soát rồi


Các Số từ bỏ nhiên bé dại hơn 100 và chia 5 dư 3 là:8; 13;18;.......;98.

Có tất cả số nhỏ dại hơn 100 và phân chia 5 dư 3 là :

<98-8>:5+1=19

Đ/S : 19

Ai thấy đúng thì k cho mình nhoa!


1.(left(6frac13-2frac15 ight)+left(7frac15-3frac13 ight)=?)

2. Hãy cho thấy có từng nào số thập phân gồm 1chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 1981 và bé dại hơn 1982.

3.Hãy cho thấy có bao nhiêu số thập phân bao gồm 2 chữ số ở vị trí thập phân mà lớn hơn 86 và bé dại hơn 88.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Parchment Là Gì ? Giấy Nến Là Gì

4. Hãy cho biết thêm có bao nhiêu số thập phân gồm 3 chữ số ở vị trí thập phân mà to hơn 99 và bé dại hơn 100.

5.Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số thập phân có những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số của mỗi số đó bởi 3.

6.Hãy cho thấy thêm có tất cảbao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số hầu như chia hết mang đến 9.

7.Hãy cho biết có vớ cảbao nhiêu số chẵn tất cả 3chữ số mà các số này đều không phân chia hết đến 9.


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

1.là 8

2.là 9

3. Là 199


Đúng 0

comment (0)

Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho cả 2 và 5?


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi diệt

chia hết đến 2 cùng 5 thì bao gồm tận cùng là0( tức chia hết cho 10). Vậy cứ nhị số liên tục chia hết cho 2 và 5 thìcó khỏng bí quyết là 10

Vậy ta bao gồm dãy sau bao hàm các sốcó 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là : 1000;1010;......;2010

số só hạng của hàng là : (2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)


Đúng 0

bình luận (0)

102 so


Đúng 0
comment (0)

Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho cả 2 với 5?


Lớp 4 Toán
3
0
Gửi hủy

Vìchia hết mang đến 2 với 5 thì tất cả tận cùng là0( tức phân tách hết mang lại 10).

Vậy cứ nhị số thường xuyên chia hết mang lại 2 cùng 5 thìcó khỏng phương pháp là 10

Vậy ta bao gồm dãy sau bao hàm các sốcó 4 chữ số nhỏ dại hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 và 5 là:<1000;1010;......;2010>

Số sốhạng của dãy là :

(2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)


Đúng 0

comment (0)

102 coi xét nha


Đúng 0
bình luận (0)

Vìchia hết cho 2 và 5 thì có tận cùng là0( tức phân tách hết mang đến 10).

Vậy cứ nhị số thường xuyên chia hết mang lại 2 với 5 thìcó khỏng giải pháp là 10

Vậy ta bao gồm dãy sau bao gồm các sốcó 4 chữ số nhỏ hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là:<1000;1010;......;2010>

Số sốhạng của dãy là :

(2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)

*
Đã duyệt


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *