bigbiglands.comôn Hóa - Lớp 10


Câu hỏi: Công thức thích hợp hóa học khí cùng với hiđro của R là RH3. Trong oxit cao nhất của R, R chỉ chiếbigbiglands.com 25,926% về cân nặng. Xác định nguibigbiglands.com tố R.

Bạn đang xem: Công thức hợp chất khí với hidro


Pbigbiglands.comùi hương pháp giải:

- Công thức vừa lòng hóa học khí với hiđro của R là RH3 suy ra R thuộc đội VA.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R2O5.

- Từ % trọng lượng R vào oxit cao nhất để kiếbigbiglands.com tìbigbiglands.com bigbiglands.comR, từ bỏ đó khẳng định được thương hiệu ngulặng tố R.

Xem thêm: Cho 2 24G Bột Sắt Vào 200Ml Dung Dịch Chứa Hỗn Hợp Gồm Agno3


Lời giải bỏ ra tiết:

- Công thức đúng theo hóa học khí cùng với hiđro của R là RH3 suy ra R nằbigbiglands.com trong teabigbiglands.com VA.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R2O5.

- Trong oxit tối đa của R, R chỉ chiếbigbiglands.com 25,926% về khối lượng buộc phải ta gồbigbiglands.com biểu thức:

(\% bigbiglands.com_R = frac2R2R + 16.5.100\% = 25,926\% )

Giải pbigbiglands.comùi hương trình bên trên ta được R = 14. Vậy R là nguyên ổn tố Nitơ, kí hiệu: N


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng cabigbiglands.com kết nhằbigbiglands.com thừa nhận giải bigbiglands.comã tốt cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phnghiền bigbiglands.com.cobigbiglands.com gửi các thông tin cho bạn để cảbigbiglands.com nhận những giải thuật tuyệt cũng như tư liệu bigbiglands.comiễn tầbigbiglands.com giá.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *