- Trang chủ- Giới thiệu- Bài tập- - Lớp 10- - Lớp 11- - Lớp 12- - Ôn thi đại học- Hướng dẫn giải bài tập- Bài giảng- - Bài giảng lý thuyết- - Bài giảng phương pháp- Đề thi- - Đề thi- - Đáp án cùng giải thuật bỏ ra tiết- Tlỗi viện- - Hình ảnh- - Video thí nghiệm- - Tư liệu khác- Hóa học vui- - Thơ vui hoá học- - Thí nghiệm vui- - Cthị xã nhắc hóa học- Liên hệ

Lý thuyết về amin

Chi tiếtChulặng mục: Chương thơm 3. Amin, Amino Axit cùng Protein Được viết ngày Thứ nhì, 16 Tháng 3 2015 14:53Viết bởi Nguyễn Văn Đàm

I. ĐỊNH NGHĨA

- Các tư tưởng về amin:

+ Amin là sản phẩm chiếm được Khi thay thế nguyên tử H vào phân tử NH3 bởi những nơi bắt đầu hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin đối kháng chức):


*

Amoniac

+ Amin là sản phẩm nhận được lúc sửa chữa thay thế nguyên ổn tử H vào hidrocacbon bằng nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).quý khách vẫn xem: Công thức tổng quát của amin

+ Amin là phù hợp chất cơ học vào phân tử chỉ cất 3 nguyên ổn tố: C, H và N.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của amin

- Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon links cùng với ngulặng tử N.


*

*

*

Amin bậc 1 Amin bậc 2 Amin bậc 3

- Công thức tổng thể của amin:

CxHyNz (x, y, z nằm trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn nếu z chẵn; y lẻ trường hợp z lẻ).

hoặc

CnH2n+2-2k+tNt (n ở trong N*; k trực thuộc N; t nằm trong N*).

Số liên kết pi + số vòng vào phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Xem thêm:

II. DANH PHÁP

1. Tên thế thế

Tên amin = Tên của hiđrocacbon tương ứng + Số thứ tự của C cất đội NH2 + amin

2. Tên nơi bắt đầu chức

Tên amin = Gốc hiđrocacbon + amin

3. Tên thường

Anilin…


*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Các amin có tác dụng rã tốt nội địa. Độ rã nội địa sút lúc số nguyên ổn tử C tăng.

- Giữa amin với nước bao gồm link Hiđro liên phân tử

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là hóa học khí, giữ mùi nặng khai; các amin sót lại đa số mãi sau sinh hoạt tinh thần lỏng, rắn. Anilin: lỏng, không color, độc không nhiều chảy nội địa dễ dẫn đến oxi hóa đưa thành gray clolor black.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Giải ham mê tính bazơ của những amin

Do nguyên ổn tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa áp dụng có tác dụng dìm proton.

b. So sánh tính bazơ của những amin

- Nếu nguyên ổn tử N trong phân tử amin được gắn thêm với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh mẽ hơn so với tính bazơ của NH3. Những amin này khiến cho quỳ tím gửi thành blue color.

- Amin tất cả càng nhiều cội đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin có càng những gốc hút ít e thì tính bazơ càng yếu đuối.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *