Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho phương thơm trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Các nghiệm ở trong khoảng tầm (-π;π)của pmùi hương trình là:

A.

Cho phương thơm trình cos5x .cosx = cos4x. cos2x + 3cos2x + 1. Các nghiệm nằm trong khoảng chừng - π ; π của pmùi hương trình là:

*

Tính tổng tất cả những nghiệm của phương trình cos 5 x cos x = cos 4 x cos 2 x + 3 cos 2 x + 1 ở trong khoảng chừng - π ; π

*

*

*

*


Tính tổng những nghiệm nằm trong khoảng chừng 0 ; π của pmùi hương trình 4 sin 2 x 2 - 3 cos 2 x = 1 + 2 cos 2 x - 3 π 4

A.

Bạn đang xem: Cho phương trình cos5x

37 π 18

B. π

C. 37 π 17

D. 3 π 2


Phương thơm trình đã mang lại tương tự với

2 1 - cos x - 3 cos 2 x = 1 + 1 + cos 2 x - 3 π 2 ⇔ - 2 cos x = 3 cos 2 x - sin 2 x ⇔ - cos x = 3 2 cos 2 x - 1 2 sin 2 x ⇔ cos π - x = cos 2 x + π 6 ⇔ x = 5 π 18 + k 2 π 3 x = - 7 π 6 + k 2 π

Do x ∈ 0 ; π bắt buộc x ∈ 5 π 18 ; 17 π 18 ; 5 π 6 .

Xem thêm:

Vậy tổng những nghiệm là 37 π 18

Đáp án A


Số nghiệm của phương trình sin x sin 2 x + 2 sin x cos 2 x + sin x + cos x sin x + cos x = 3 cos 2 x trong tầm − π ; π là:

A. 2

B. 4

C. 3

D.5


Đáp án A

DK: sin x + cos x ≠ 0 ⇔ rã x ≠ − 1 ⇔ x ≠ − π 4 + k π

Lúc đó P. T ⇔ sin x sin 2 x + sin 2 x cos x + sin x + cos x sin x + cos x = 3 cos 2 x

⇔ sin x + cos x sin 2 x + 1 sin x + cos x = 3 cos 2 x − sin 2 x ⇔ sin 2 x − 2 sin x cos x + cos 2 x = 3 sin x + cos x cos x − sin x ⇔ sin x + cos x sin x + cos x = 3 sin x + cos x cos x − sin x ⇔ sin x + cos x = 3 cos x − sin x ⇔ 1 + 3 sin x = 3 − 1 cos x ⇔ tan x = 3 − 1 1 + 3 ⇔ x = π 12 + k π

có 2 nghiệm nằm trong − π ; π


Cho phương thơm trình: 3 sin 2 x - cos 2 x = 4 sin x - 1 .Tổng các nghiệm trong khoảng - π ; π của phương trình là:

A. π

B. π 6

C. - 2 π 3

D. - π


Cho phương thơm trình: 3 sin 2 x - cos 2 x = 4 sin x - 1 . Tổng những nghiệm trong tầm - π ; π của phương thơm trình là:

A. π

B. π 6

C. - 2 π 3

D. - π


1:mang đến pmùi hương trình sau: (sinx+fracsinx+cos3x1+2sinx=frac3+cos2x5).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *