Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến trong tiếng Anh nhưng nó cũng gây ra ít nhiều cạnh tranh khăn mang đến bạn khi làm cho bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng trong thực tế. Trong bài bác viết này, bigbiglands.com sẽ góp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp những thành phần, giải pháp sử dụng… của cụm danh từ để các bạn gồm thể sử dụng chúng vào giao tiếp với làm bài bác tập một phương pháp dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Cụm danh từ là gì

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một nhóm từ vào đó có mộtdanh từ chính(HEAD) vànhững bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng xung quanh để bổ nghĩa mang đến nó.

*
*

2. Tại sao lại cần phải dùng cụm danh từ?

khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, bạn đã biết rằng, để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì gồm cấu trúc Adj + Noun, tức đặt tính từ ngay lập tức trước danh từ nó miêu tả . Rất đơn giản phải không?

Ví dụ: a xanh hat (cái mũ màu sắc xanh), a good suggestion (lời đề nghị hay), a bottle of water (một bình nước),..…

Nhưng nếu bạn cần miêu tả 1 sự vật hiện tượng phức tạp hơn thì sao? Khi đó bạn sẽ phải cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả. Đó cũng là lúc bạn cần phải sử dụng cụm danh từ đấy!

Ví dụ: chúng ta sẽ nói a fat old lady, a small shiny blaông chồng leather handbag nhưng lại ko thể nóian old fat lady haya leather blaông xã shiny small handbag.

Vậy những trật tự những từ này được quy định như thế nào?

3. Cấu trúc của noun phrase:

*

Các thành phần tạo bắt buộc cụm danh từ bao gồmbổ nghĩa đứng trước - danh từ thiết yếu - bổ nghĩa đứng sau.

- Bổ nghĩa đứng trước danh từ chính- được gọi làpre-modifiers - có thể làMạo từ(Article),Từ định lượng(Qualifiers),Danh từ, đại từ sỡ hữu(Possessive Nouns/Pronouns);Tính từ; Phân từ(V-ing hoặc V3/-ed)

- Danh từ bao gồm tất cả thể là danh từ đếm được, danh từ ko đếm được, danh từ số không nhiều, danh từ số nhiều, danh từ cụ thể hoặc danh từ trừu tượng

- Bổ nghĩa đứng sau danh từ bao gồm - được gọi làpost-modifiers - tất cả thể là Cụm giới từ, cụm động từ, hoặc mệnh đề tính từ

4. Các thành phần vào cụm danh từ:

4.1 Các bổ nghĩa phía trước danh từ (pre-modifiers):

4.1.1. DETERMINERS (Chỉ định từ)a. Articles(mạo từ):

Trong cụm danh từ, mạo từ thường đứng ở đầu.

Mạo từ xác định:theMạo từ không xác định:a/an
Ví dụ: the United States, the Universe, the Earth, the Moon, the man over there, …

Dùng mạo từ “an”: với các từ bắt đầu là nguyên lòng (u, e, o, a, i)

Dùng mạo từ “a”: với các từ bắt đầu là phụ âm (t, f, d, h, j, k, …)

Ví dụ: a man, a woman, a book, a store, …

Làm bài bác tập về Mạo từ vào tiếng Anh

b. Qualifiers(từ chỉ số lượng, định lượng):

Trong cụm danh từ, từ chỉ số lượng (Many ; much ; a lot of; lots of ; a little; little, a few; few)thường đứng sau mạo từ, còn nếu không tồn tại mạo từ thì nó đứng đầu cụm từ.

Lưu ý:một số từ chỉ định bao gồm thể đứng trước mạo từ nhưall, both, half,cùng những bội từ nhưtwice, double, three times

Làm bài bác tập về Từ định lượng vào tiếng Anh

c. Possessive sầu Nouns/ Pronouns(sở hữu biện pháp hoặc đại từ sở hữu):

- Possessive sầu nouns(sở hữu cách): Là thêm′svào phía saudanh từ sở hữu

Ví dụ: The man’s wallet, Susan’s cats

Làm bài xích tập về Đại từ sở hữu vào tiếng Anh

Làm bài bác tập về Sở hữu bí quyết vào tiếng Anh

4.1.2 MODIFIER(bổ nghĩa)a. Adjective(tính từ):

Tính từ thường đứng trước danh từ chính, và nhiệm vụ của tính từ là bổ nghĩa đến danh từ chính. Tính từ bao gồm thể tất cả hoặc không có vào cụm danh từ.

Ví dụ:

A beautiful girl (một cô nàng đẹp)A long distance (một chuyến đi đài)Many young students (nhiều học sinch trẻ tuổi)

Quy tắc sắp xếp những tính từ bổ nghĩa.

Xem thêm:

Quy tắc này được cầm gọn lại trong những chữ viết tắt là OpSACOMP.. Bạn hãy ghi nhớ những chữ cái này, nó sẽ khôn xiết hữu ích khi bạn gặp phải những bài tập sắp xếp phức tạp. Vậy OpSACOMP.. là gì?

Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

Color – tính từ chỉ màu sắc sắc. Ví dụ: orange, yellow, light xanh, dark brown ….

Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

*

Ví dụ: a fat old lady, a small shiny blaông chồng leather handbag, a beautiful small new round xanh Japanese wooden rollingdoll (Một nhỏ búp bê lăn bằng gỗ của Nhật màu xanh lá cây mới hình tròn nhỏ đẹp).

Làm bài bác tập Chức năng với vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

Làm bài bác tập Trật tự của Tính từ trong tiếng Anh

b. Participles(phân từ):

Vị trí của những phân từ trong cụm danh từ cũng giống như tính từ, đều được sử dụng để bổ nghĩa đến danh từ thiết yếu. Có hai dạng phân từ là hiện tại phân từ (V-ing) cùng thừa khứ phân từ (V3/-ed)

- Dùng hiện tại phân từ V-ing:khi nói đến bản chất của sự vật, hay sự việc đang diễn ra

Ví dụ: An interesting film, the barking dog

- Dùng vượt khứ phân từ V3/-ed: khi nói đến cảm giác của sự vật, tuyệt sự vật được/ bị tác động

Ví dụ: A well-trained dog, a broken chair

Làm bài xích tập V-ing vào tiếng Anh

4.2 HEAD (Danh từ chính)

Danh từ chủ yếu tất cả thể là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ riêng rẽ, danh từ thông thường hoặc danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể.

*

- Danh từ đếm được:là những danh từ gồm thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

- Danh từ ko đếm được:là những danh từ ko đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salternative text, sugar, furniture, homework

- Danh từ số ít:chỉ tất cả một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

- Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

- Danh từ riêng:thương hiệu riêng rẽ của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tyên ổn, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

- Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật phổ biến chung

Ví dụ: leave sầu, tree, book, computer, flower, dress, cloth

- Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi tên những vật ko thể thấy được nhưng mà chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love sầu, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

- Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave sầu, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài bác tập Danh từ đếm được cùng không đếm được trong tiếng Anh

Làm bài bác tập Danh từ số ít cùng số nhiều trong tiếng Anh

4.3 Các bổ nghĩa phía đằng sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía sau danh từ có thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa đến danh từ.

Ví dụ: A manwithblack hair, the dogbehindthe fence

Làm bài bác tập Cụm giới từ trong tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

- Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện Khi rút gọn mệnh đề quan tiền hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

- Cụm vượt khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm quá khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện Lúc rút ít gọn mệnh đề quan tiền hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentto me (The book which is sent to me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ tốt còn gọi là mệnh đề quan liêu hệ (adjective clause), được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked lớn is my girlfriend.

The bookthat you sent lớn me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ tất cả thể tất cả chức năng có tác dụng chủ ngữ hay tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ gồm chức năng làm chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ bao gồm chức năng làm cho tân ngữ.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *