Ví dụ: Nếu một điện trlàm việc 300 Ohm được nối vào năng lượng điện áp một chiều 12V, thì cường độ dòng năng lượng điện đi qua năng lượng điện trsinh sống là 12 / 300 = 0.04 Amperes.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện tiếng anh là gì


For example, if a 300 ohm resistor is attached across the terminals of a 12 volt battery, then a current of 12 / 300 = 0.04 amperes flows through that resistor.
Các biểu hiện điện hoàn toàn có thể truyền tải thông tin bằng cách biến đổi điện áp, độ mạnh dòng điện, tần số, hoặc tổng thể điện tích.
Electrical signals may represent information by changing their voltage, current, frequency, or total charge.
Và điều gì xẩy ra khi bạn ( bật ) mlàm việc những cổng này bạn làm cho tăng độ mạnh dòng năng lượng điện cùng các bạn sẽ bao gồm một mẫu điện ổn định
And what you have here is, when you actually turn on the gate, you get an increase in the amount of current, và you get a steady flow of current.
Cường độ dòng năng lượng điện IAB là một loại DC dương ban đầu từ bỏ điểm A và ra đi ở điểmB, và được đo bên trên đợ vị amperes (A).
The current I12 is a positive sầu DC current injected into lớn contact 1 và taken out of tương tác 2, và is measured in amperes (A).
Faraday cầm cố bởi vì Kết luận rằng chỉ có một một số loại năng lượng điện trường thọ, thì ông nói sự đổi khác về con số với cường độ (dòng cùng thế) sẽ tạo nên ra nhiều hiện tượng lạ khác biệt.
Faraday instead proposed that only a single "electricity" exists, và the changing values of quantity and intensity (current và voltage) would produce different groups of phenomemãng cầu.
Điện trở suất của phần đông những vật tư ít đổi khác trong một phạm vi ánh sáng với độ mạnh dòng điện; và phần đa vật tư tuân thủ theo đúng những tính chất này được Call là "ohmic".
The resistance of most materials is relatively constant over a range of temperatures và currents; materials under these conditions are known as "ohmic".
Máy biến áp phát minh sáng tạo ra vào cuối thế kỷ 19 chất nhận được năng lượng năng lượng điện được truyền tải ra đi một giải pháp công dụng rộng ở tầm mức dòng năng lượng điện cao cầm cố tuy nhiên với cường độ dòng năng lượng điện nhỏ dại.
The invention in the late nineteenth century of the transformer meant that electrical power could be transmitted more efficiently at a higher voltage but lower current.
lấy một ví dụ, một dây đồng với diện tích S mặt phẳng cắt bởi 0.5 mmét vuông, sở hữu dòng điện có cường độ 5 A, sẽ có dòng electron di động cầm tay cùng với tốc độ mô hình lớn là vài ba millimét trên giây.
For example, in a copper wire of cross-section 0.5 mm2, carrying a current of 5 A, the drift velocity of the electrons is on the order of a millimetre per second.
Intensity và duration of the electrical current will increase substantially each time I repeat a question.
This intensity was short-lived, as accelerating low-màn chơi flow imparted shear on the cyclone and caused it to weaken back to tropical storm strength, by 15:00 UTC on July 7.
Các kim chỉ nam của trọng trách bao gồm phân tích về: phạt âm gamma với tia X nhằm khẳng định nguyên tố hóa học của Mặt Trăng; bất thường thu hút mặt trăng; nồng độ các dòng thiên thạch ngay gần Mặt Trăng; cường độ của sự phản xạ cơ thể cứng gần Mặt trăng.
The objectives of the mission included the study of: lunar gamma & X-ray emissions in order lớn determine the Moon"s chemical composition; lunar gravitational anomalies; the concentration of meteorite streams near the Moon; the intensity of hard corpuscular radiation near the Moon.
Một lớp áo kẽm 64Zn được làm giàu đồng vị rất có thể được chiếu xạ mởi một dòng neutron cường độ năng lượng cao từ các việc kích nổ vũ trang sức nóng hạt nhân, tạo thành một lượng lớn đồng vị 65Zn làm cho tăng đáng kể vết mờ do bụi pchờ xạ của khí giới phân tử nhân.
A jacket of isotopically enriched 64 Zn would be irradiated by the intense high-energy neutron flux from an exploding thermonuclear weapon, forming a large amount of 65 Zn significantly increasing the radioactivity of the weapon"s fallout.

Xem thêm:


Dưới đa số ĐK môi trường thiên nhiên thuận tiện rộng, bao gồm độ đứt gió sút rẻ với dòng thổi ra được tăng cường, cơn sốt thường xuyên táo bạo lên.
With more favorable conditions, including lesser wind shear & enhanced outflow, the storm continued to intensify.
Các nguy cơ bao hàm nước biển lớn dâng – 30 centimet đoán trước những năm 2050, bớt dòng rã những sông, gia tăng về tần suất với cường độ những lần hạn hán, bão và ngâp lụt.
The threats are rising sea level – of 30 cm by 2050, declining flows in rivers, và more frequent & intense droughts, storms and floods.
ZenFone 5 là dòng sản phẩm màn hình rộng lớn 5-inch gồm độ phân giải 1280×7đôi mươi HD IPS được sản phẩm công nghệ kính cường lực đảm bảo Corning Gorilla Glass 3.
The ZenFone 5 is the mid range of the series & includes a 5-inch 1280×7trăng tròn HD IPS display protected with Corning Gorilla Glass 3.
Hợp klặng plutoni-galli-coban (PuCoGa5) là 1 trong chất siêu dẫn phi truyền thống lâu đời sống nhiệt độ dưới 18,5 kelvin, cường độ to hơn cực hiếm tối đa thân những hệ fermion nặng, với có dòng điện tới hạn lớn.
Plutonium–gallium–cobalt alloy (PuCoGa5) is an unconventional superconductor, showing superconductivity below 18.5 K, an order of magnitude higher than the highest between heavy fermion systems, and has large critical current.
Tuy nhiên, giữa nhì Quanh Vùng cường độ cao này, sẽ sở hữu được một mảnh bé dại của môi trường thiên nhiên sống - được Call là dòng terminator, vị trí nhiệt độ hoàn toàn có thể cân xứng (khoảng 273 K (0 °C; 32 °F)) nhằm nước lỏng trường tồn.
However, between these two intense areas, there would be a sliver of habitability – called the terminator line, where the temperatures may be suitable (about 273 K (0 °C; 32 °F)) for liquid water to lớn exist.
Các vùng xa hơn 30 độ so với con đường xích đạo (ngoại trừ ở sát một dòng nước nóng) thường xuyên không khiến ra sự xuất hiện bão nhiệt đới giỏi tăng cường nó, cùng các Quanh Vùng nhiều hơn nữa 40 độ so với đường xích đạo hay cực kì ko dễ dãi cho sự cải cách và phát triển kia.
Areas farther than 30 degrees from the equator (except in the vicinity of a warm current) are not normally conducive to tropical cyclone formation or strengthening, & areas more than 40 degrees from the equator are often very hostile lớn such development.
Dòng năng lượng sức nóng được dẫn từ bên trong trái đất lên bề mặt Trái Đất với cường độ 44.2 terawatts TW , với được làm rét lại vì pngóng xạ từ những việc phân bỏ đầy đủ tài nguyên với tầm độ 30 TW.
The Earth"s internal thermal energy flows to the surface by conduction at a rate of 44.2 terawatts (TW), and is replenished by radioactive sầu decay of minerals at a rate of 30 TW.
Trong một khu vực, trong huyện Pyongsan trực thuộc thức giấc Bắc Hwanghae vẫn gồm lượng mưa 877 milimet hay gần một mét mưa được ghi dìm chỉ trong bảy giờ, một cường độ có thể tất cả mưa trước đó chưa từng có vào khu vực này... nước dòng rã vào sông Amnok chảy dọc theo biên cương Bắc Hàn / Trung Hoa, đã được dự trù khoảng 4,8 tỷ tấn trong khoảng thời gian 72 giờ.
In one area, in Pyongsan county in North Hwanghae province, 877 mm of rain were recorded to lớn have sầu fallen in just seven hours, an intensity of precipitation unheard of in this area... water flow in the engorged Amnoc River, which runs along the Korea/China border, was estimated at 4.8 billion tons over a 72 hour period.
Dòng tung được tăng cường bởi vì một cơn bão xoáy mạnh bạo trên Meranti thúc đẩy sự tăng cường, với cơn bão đạt đỉnh cường độ vào trong ngày 13 mon 9 trong khi đi qua eo hải dương Luzon.
Outflow enhanced by a svào anticyclone over Meranti fueled the intensification, and the typhoon peaked in intensity on September 13 while passing through the Luzon Strait.
Liều UV chẳng thể đo trực tiếp nhưng mà rất có thể được suy ra dựa trên những yếu tố đầu vào được nghe biết hoặc dự tính thừa trình: - Tốc độ dòng tung (thời gian tiếp xúc) - Truyền qua (ánh nắng đạt mục tiêu) - Độ đục Tuổi đèn hoặc tắc nghẽn hoặc quắp (bớt cường độ tia cực tím) Trong các vận dụng khử trùng không khí và bề mặt tác dụng rất tím được ước tính bằng cách tính toán liều tia rất tím sẽ tiến hành chuyển nhượng bàn giao cho người dân của vi sinch thiết bị.
UV dose cannot be measured directly but can be inferred based on the known or estimated inputs lớn the process: Flow rate (tương tác time) Transmittance (light reaching the target) Turbidity (cloudiness) Lamp age or fouling or outages (reduction in UV intensity) In air và surface disinfection applications the UV effectiveness is estimated by calculating the UV dose which will be delivered to lớn the microbial population.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *