Sau này ông theo học tập Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào khoảng thời gian 1925 ngành khoa học từ nhiên.

Bạn đang xem: đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì


Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires and obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày ni, thống kê lại được áp dụng rộng thoải mái hơn vào chính phủ nước nhà, sale, công nghệ tự nhiên với xã hội.
Ông theo học ngành khoa học trường đoản cú nhiên sinh hoạt Đại học tập Quốc gia Kharkiv, hoàn toàn học trình 4 năm trong tầm hai năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Năm 1964, ông được thai có tác dụng thành viên của Phân ban Tân oán học/Khoa học tự nhiên nằm trong Viện Hàn lâm Khoa học tập Bayern.
In 1964, he was elected a member of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học tập, với cho tới tháng 9 cùng năm đậu thêm bởi tú tài khoa học tự nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, & in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.
Sinh ra trên Barcelomãng cầu, ông vẫn những bước đầu tiên nghiên cứu vật dụng lý và kỹ thuật tự nhiên, nhưng mà hối hả gửi lịch sự phong cách thiết kế.
Born in Barcelona, he initially studied physics and natural sciences, but soon switched to lớn architecture.

Xem thêm: Phí Đăng Kiểm Tiếng Anh Là Gì ? Cục Đăng Kiểm Việt Nam Tiếng Anh Là Gì


Lúc còn là 1 trong đứa tthấp, anh sẽ mê man công nghệ từ bỏ nhiên, nhà hiếp ảnh, với tôn giáo (theo Pietism của mẹ mình.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, và religion (following his mother"s Pietism).
Năm 1930, Hoxha mang đến học tập tại Đại học Montpellier sinh sống Pháp theo một học bổng cung cấp công ty nước về các ngành công nghệ từ bỏ nhiên.
In 1930, Hoxha went to study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
Ông mang lại xuất bản nhị cuốn giáo khoa về kỹ thuật từ nhiên đựng được nhiều phát minh, bằng chứng với cả dị đoan.
He published two encyclopedias of natural science which contain a wide variety of inventions, facts, and occult superstitions.
Năm 2006 cô dìm Trao Giải Khoa học tập Tự nhiên Quốc gia Chile và đổi thay bạn đàn bà đầu tiên nhận thấy giải đó.
In 2006 she received Chile"s National Prize for Natural Sciences, becoming the first woman to lớn win the award.
Lúc Lister còn tuổi thiếu hụt niên, cậu theo học Grove sầu House School Tottentê mê, nghiên cứu toán học, công nghệ từ bỏ nhiên, và ngữ điệu.
As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenmê man, studying mathematics, natural science, & languages.
Vào năm 1824, Hans Christian Ørsted thiết lập cấu hình Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), tức là Hội đồng Truyền bá Kiến thức về Khoa học tập Tự nhiên.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Wav Là Gì (Và Làm Cách Nào Để Mở Chúng)? / Làm Thế Nào Để


In 1824, Ørsted founded Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), a society khổng lồ disseminate knowledge of the natural sciences.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Ý NGHĨA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *