Danh sách liên kết 1-1 | Khiêm Lê

Danh sách link đơn là gì?

Danh sách link solo (Single Linked List) là một trong cấu trúc dữ liệu hễ, nó là 1 danh sách nhưng từng thành phần những links cùng với phần tử đúng sau nó trong danh sách. Mỗi bộ phận (được Gọi là một node hay nút) vào danh sách liên kết đơn là một cấu tạo có nhì thành phần:

Thành phần dữ liệu: lưu lại báo cáo về phiên bản thân bộ phận đó.Thành phần liên kết: giữ cửa hàng thành phần thua cuộc vào list, nếu thành phần đó là bộ phận sau cuối thì yếu tố này bằng NULL.

Bạn đang xem: Danh sách liên kết là gì

1001 Tips: Con trỏ và hàm (Pointer và Function) trong C++

Xem thêm: Hay Là Em Đã Yêu Ai Rồi - Lời Bài Hát Phải Chăng Em Đã Yêu, Hợp Âm, Karaoke

Code game rắn snạp năng lượng mồi trên console bởi C++

*
*
*
*
*
Thêm bộ phận vào sau cùng nút Q vào list links đơn

Trong hình trên, ta thêm node có data bằng 4 (node p) vào sau cùng node bao gồm data bởi 3 (node q). Ta trỏ next của node p vào next của node q Tức là node gồm data bởi 5, tiếp đến trỏ next của node q vào node p vậy là node p đã có phân phối danh sách.

Xóa phần tử khỏi danh sách

Xóa ngơi nghỉ đầu

Để xóa bộ phận sinh hoạt đầu danh sách, ta kiểm tra xem list kia gồm rỗng hay không, giả dụ trống rỗng, ta ko yêu cầu xóa, trả về kết quả là 0. Nếu list ko rỗng, ta thực hiện lưu lại node head lại, tiếp nối gán head bằng next của node head, kế tiếp xóa node head đi. Tiếp theo ta buộc phải chất vấn xem danh sách vừa bị xóa đi node head tất cả rỗng hay là không, giả dụ rỗng ta gán lại tail bằng NULL luôn tiếp đến trả về hiệu quả 1.

int RemoveHead(LinkedListvà l, intvà x)if (l.head != NULL)Node* node = l.head;x = node->data; // Lưu quý giá của node head lạil.head = node->next;delete node; // Hủy node head điif (l.head == NULL)l.tail = NULL;return 1;return 0;

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *