Chủ đề tự vựng tiếng Anh về thi cử có không ít tự vựng liên quan, bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết sau đây để nâng cấp vốn từ vựng của chính mình nhé. Bạn sẽ xem: đề bài bác giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi thường xuyên khiến các bạn ít nhiều căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi cần ko làm sao. Nhưng đây cũng là chủ đề rất gần gũi cơ mà các bạn hay chạm chán trong cuộc sống từng ngày. Từ chủ thể này bạn cũng có thể học được không ít từ bỏ mới giờ đồng hồ Anh đó. Cùng tò mò tự vựng giờ Anh chủ đề thi cử nhé.


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang lại chủ đề thi cử, học tập tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have to revise for my French chạy thử tomorrow. (Tôi đề xuất ôn bài mang đến bài soát sổ tiếng Pháp sau này.)

- swot up = revise = (cách gọi thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn là tôi đã ôn kĩ kỹ năng đến kì kiểm tra vào tuần cho tới.)

- cram = (biện pháp Hotline thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish thử nghiệm on next Monday. (John học dồn để thi giờ đồng hồ Tây Ban Nha vào vật dụng Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học ở trong lòng


Xem thêm:

*

Quý Khách mong nói "đạt tác dụng cao vào thi cử" bằng giờ Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong những lúc thi

- cheat / copy / use a crib sheet = cù cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn kiếm tìm cách để gian lậu trong số kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đã đạt kết quả giỏi vào kì thi tuyển sinch đại học.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại bản thân thi không giỏi.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo sĩ quan liêu thiệt sự vất vả nhưng mà anh ấy đã đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thật sự cạnh tranh vượt.)

3. Các từ vựng giờ Anh liên quan mang lại chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- thử nghiệm taker /test teikə(r)/ : cử tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: tín đồ chấm thi


*

Chủ đề thi cử vào giờ đồng hồ Anh có khá nhiều từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- kiểm tra /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém nhẹm (xếp loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

- vị your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm đồ án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài xích luận/luận án/khóa luận/bài bác được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài xích luận/bài xích tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học tập nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: có tác dụng bài bác kiểm tra/bài bác thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

quý khách rất có thể tìm hiểu thêm các chủ đề từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh bên trên trang bigbiglands.com để bổ sung thêm vốn tự vựng của chính mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *