vào dung dịch, ở ánh nắng mặt trời thường glucozo hòa tan Cu(OH)2 mang đến dung dịch phức đồng-glucozo blue color lam.


Bạn đang xem: Để chứng minh trong glucozo có nhiều nhóm hydroxyl

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau làm phản ứng nhận được dung dịch đựng m gam glucozơ. Quý hiếm của m là


Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra phản vào dung dịch nước vôi trong tạo nên thành trăng tròn gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau làm phản ứng sút 6,8 gam đối với ban đầu, hiệu suất quá trình lên men là 90%. Cực hiếm của a là


Hỗn vừa lòng X gồm glucozơ và saccarozơ. Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp Y. Trung hòa - nhân chính axit trong hỗn hợp Y, tiếp đến cho thêm lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng, chiếm được 8,64 gam Ag. Thành phần xác suất theo khối lượng của glucozơ vào X là


Thủy phân trọn vẹn m gam saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, lấy tổng thể sản phẩm hữu cơ chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, đun nóng (dùng dư), nhận được 34,56 gam Ag. Cực hiếm của m là


Để điều chế 1 lít hỗn hợp ancol etylic 46o buộc phải dùng m gam glucozơ (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml). Biết năng suất phản ứng là 80%. Cực hiếm của m là


Lên men 54 kg glucozơ với năng suất phản ứng đạt 80%, chiếm được V lít etanol tất cả độ cồn là 46o. Biết cân nặng riêng của etanol nguyên chất bằng 0,8 gam/cm3. Quý hiếm của V là:


Xem thêm: Một Xe Máy Đi Từ A Lúc 8 Giờ 37 Phút, Với Vận Tốc 36Km/Giờ

Cho 720 gam glucozơ lên men rượu. Tổng thể khí cacbonic hình thành hấp thụ không còn vào hỗn hợp NaOH dư nhận được 636 gam muối. Năng suất phản ứng lên men là


Lên men 4,5 kg tinh bột chế tác thành V lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết công suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml). Quý hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn 48,96 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ bởi lượng oxi vừa đủ, nhận được 3,28 mol láo hợp tất cả CO2 và nước. Nếu mang đến 48,96 gam X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, chiếm được x gam Ag. Cực hiếm của x là:


Phản ứng tổng hợp glucozơ vào cây xanh yêu cầu được hỗ trợ năng lượng là 2726 kJ cho từng mol glucozơ sinh sản thành:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

nếu như trong một phút, từng cm2 lá xanh dìm được khoảng tầm 2,15 J năng lượng mặt trời, tuy nhiên chỉ 10% được thực hiện vào phản ứng tổng thích hợp glucozơ. Với cùng một ngày nắng (từ 7h00 – 17h00), diện tích lá xanh là 1m2 thì lượng glucozơ tổng hòa hợp được bao nhiêu ?


Hòatan hoàn toàn 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. Trọng lượng saccarozơ trong láo hợp lúc đầu là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *