Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cần cầm vững, các dạng bài xích tập và thắc mắc có năng lực xuất hiện nay trong đề thi HK2 chất hóa học 11 sắp tới tới


A. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

I. MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. định nghĩa về hợp hóa học hữu cơ với hóa học hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat…).

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 có đáp án

- hóa học hữu cơ là nghành nghề dịch vụ hóa học phân tích các hợp chất hữu cơ.

2. Phân một số loại hợp chất hữu cơ

- Thường chia thành hai loại

+ Hiđrocacbon

+ Dẫn xuất hiđrocacbon

3. Đặc điểm phổ biến của hợp chất hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: liên kết hóa học đa số trong hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị.

- Tính chất vật lý:

+ ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi thấp.

+ nhiều phần không tung trong nước, tuy thế tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

- Tính chất hóa học:

+ các hợp chất hữu cơ hay kém bền với nhiệt cùng dễ cháy.

+ phản bội ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xảy ra chậm và theo khá nhiều hướng khác nhau, nên tạo thành hỗn hợp những sản phẩm.

4. Qua loa về phân tích nguyên tố

a. So với định tính

* Mục đích: khẳng định nguyên tố nào tất cả trong hợp chất hữu cơ.

* Nguyên tắc: Chuyển những nguyên tố vào hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản và dễ dàng rồi phân biệt chúng bằng các phản ứng sệt trưng.

b. So với định lượng

* Mục đích: xác minh thành phần % về cân nặng các nguyên tố tất cả trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Nguyên tắc: Cân bao gồm xác cân nặng hợp chất hữu cơ, kế tiếp chuyển nguyên tố C → CO2, H → H2O, N → N2, sau đó xác định chủ yếu xác trọng lượng hoặc thể tích của những chất chế tạo ra thành, từ đó tính % trọng lượng các nguyên tố.

* Biểu thức tính toán:

(mathrmm_mathrmCmathrm=fracmathrmm_mathrmCmathrmO_mathrm2mathrm.12mathrm44mathrm(g)); (mathrmm_mathrmHmathrm=fracmathrmm_mathrmH_mathrm2mathrmOmathrm.2mathrm18mathrm(g)); (mathrmm_mathrmNmathrm=fracmathrmV_mathrmN_mathrm2mathrm.28mathrm22,4mathrm(g))


- Tính được: 

*

%O = 100 - %C - %H - %N

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất

a. Định nghĩa

- Công thức dễ dàng và đơn giản nhất là công thức biểu hiện tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản dễ dàng nhất

- cấu hình thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là cấu hình thiết lập tỉ lệ

*

2. Bí quyết phân tử

a. Định nghĩa

- cách làm phân tử là công thức thể hiện số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

b. Cách tùy chỉnh công thức phân tử

- Có tía cách cấu hình thiết lập công thức phân tử

* dựa vào thành phần % khối lượng các nguyên tố

- mang đến CTPT CxHyOz: ta tất cả tỉ lệ

(frac mM m100 m = frac m12. mx\% m C m = frac m1. my\% m H m = frac m16. mz\% m O)


Từ đó ta có:

(mathrmx=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Cmathrm12mathrm.100); (mathrmy=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Hmathrm1mathrm.100); (mathrmz=fracmathrmMmathrm. !!%!! ext Omathrm16mathrm.100)

* phụ thuộc vào công thức đơn giản và dễ dàng nhất

* Tính thẳng theo trọng lượng sản phẩm cháy

B. HIDROCACBON

I. ANKAN

1. định nghĩa - Đồng đẵng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Ankan là hidrocacbon no mạch hở có CTTQ CnH2n+2 (n≥1). Hay có cách gọi khác là parafin

- những chất CH4, C­2­H6, C3H8 …. CnH2n+2 đúng theo thành hàng đồng đẳng của ankan.

b. Đồng phân

- từ C4H10 trở đi tất cả đồng phân cấu trúc (đồng phân mạch C).

- Thí dụ: C5H10 có tía đồng phân:

CH3-CH2-CH2-CH2CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)2-CH3

c. Danh pháp

- cố gắng tên các ankan mạch không nhánh từ bỏ C1 → C10


- Danh pháp thường.

- n - tên ankan khớp ứng (n- ứng cùng với mạch C không phân nhánh)

- iso - tên ankan tương ứng (iso- sống C thứ hai gồm nhánh -CH3).

- neo - thương hiệu ankan khớp ứng (neo- nghỉ ngơi C đồ vật hai bao gồm hai nhánh -CH3).

- Danh pháp quốc tế: Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + tên mạch C chính + an

Thí dụ: (oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

(2-metylbutan)

- Bậc của nguyên tử C trong hiđrocacbon no được tính bằng số liên kết của nó với các nguyên tử C khác.

Thí dụ: (oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrmIVmathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)_mathrm2mathrm-oversetmathrmIIImathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrmIImathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrmImathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)


2. đặc điểm vật lý

- trường đoản cú CH4 → C4H10 là hóa học khí.

- trường đoản cú C5H12 → C17H36 là chất lỏng.

- tự C18H38 trở đi là hóa học rắn.

3. đặc điểm hóa học

a. Phản bội ứng thế vày halogen (đặc trưng đến hidrocacbon no)

- Clo hoàn toàn có thể thế theo lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan

CH4 + Cl2 (xrightarrowmathrmaskt) CH3Cl + HCl

- các đồng đẵng của metan cũng tham gia phản ứng thế tựa như metan

*

- nhấn xét: Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn dể bị cầm cố hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc thấp hơn.

b. Bội nghịch ứng tách.

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2nmathrm+mathrmH_mathrm2)

(mathrmC_mathrmnmathrmH_mathrm2n+2xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xtmathrmC_mathrmn !!"!! ext mathrmH_mathrm2n !!"!! ext mathrm+mathrmC_mathrmmmathrmH_mathrm2m+2mathrm(n=n !!"!! ext +m))


- Thí dụ

CH3-CH3 (xrightarrowmathrm50mathrm0^mathrm0mathrmC, xt) CH2=CH2 + H2

*

c. Làm phản ứng oxi hóa.

CnH2n+2 + (fracmathrm3n+1mathrm2)O2 → nCO2 + nH2O 

4. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

- CH3COONa + NaOH (xrightarrowmathrmCaO, mathrmt^mathrm0) CH4↑+ Na2CO3

- Al4C3 + 12H2O → 3CH4↑ + 4Al(OH)3

b. Vào công nghiệp:

Đi tự khí thiên nhiên, khí mỏ dầu cùng từ dầu mỏ.

II. ANKEN

1. Khái niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm:

- Anken là hidrocacbon không no mạch hở bao gồm một nối đôi trong phân tử. Có CTTQ là CnH2n (n)

- các chất C2H4, C3H6, C4H8 . . . CnH2n (n≥2) hợp thành hàng đồng đẵng của anken.

b. Đồng phân: có hai loại đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: (Đồng phân mạch C với đồng phân vị trí link đôi)

Thí dụ: C4H8 có tía đồng phân cấu tạo.


CH2=CH-CH2-CH3;CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

- Đồng phân hình học tập (cis - trans): cho anken bao gồm CTCT: abC=Ccd.

Điều kiện để lộ diện đồng phân hình học tập là: a ≠ b và c ≠ d.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: tên ankan nhưng cầm đuôi an = ilen.

+ Ví dụ: C2H4 (Etilen), C3H6 (propilen)

- Danh pháp nước ngoài (tên nuốm thế):

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C chủ yếu + số chỉ vị trí liên kết đôi + en

+ Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) But-2-en

(oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm=oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm(CmathrmH_mathrm3mathrm)-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3) (C4H8) 2 - Metylprop-1-en


2. đặc thù vật lý

Ở đk thường thì

- tự C2H4 → C4H8 là chất khí.

- tự C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

3. Tính chất hóa học

a. Phản nghịch ứng cộng (đặc trưng)

* cộng H2: CnH2n+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CnH2n+2

 CH2=CH-CH3+H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH3

* cùng Halogen: CnH2n + X2 → CnH2nX2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Phản ứng anken tính năng với Br2 dùng làm nhận biết anken (dd Br2 mất màu)

* cùng HX (X: Cl, Br, OH . . .)

Thí dụ:

CH2=CH2 + HOH (xrightarrowmathrmH^mathrm+) CH3-CH2OH

CH2=CH2 + HBr (xrightarrow) CH3-CH2Br

- các anken có cấu trúc phân tử ko đối xứng khi cùng HX hoàn toàn có thể cho hỗn hợp hai sản phẩm

*

- quy tắc Maccopnhicop: Trong phản ứng cùng HX vào link đôi, nguyên tử H (phần với điện dương) đa phần cộng vào nguyên tử C bậc thấp hơn (có các H hơn), còn nguyên hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn).


b. Bội nghịch ứng trùng hợp:

Điều kiện: Phân tử yêu cầu có liên kết đôi C=C.

*

c. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trả toàn:

CnH2n + (fracmathrm3nmathrm2)O2(xrightarrowmathrmt^mathrm0)nCO2 + nH2O

- oxi hóa không hoàn toàn: Anken hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp B2 và dung dịch dung dịch tím. Làm phản ứng này dùng để nhận biết anken với hợp chất đựng liên kết (pi).

4. Điều chế

a. Chống thí nghiệm:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+H2O

b. Điều chế tự ankan:

CnH2n+2(xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, p, xt)CnH2n + H2

III. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân một số loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Là hidrocacbon ko no mạch hở, trong phân tử cất hai link C=C, tất cả CTTQ CnH2n-2 (n)


- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại:

Có bố loại:

- Ankadien gồm hai liên kết đôi liên tiếp.

- Ankadien gồm hai links đôi giải pháp nhau do một liên kết đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien có hai links đôi bí quyết nhau tự hai links đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu anka mạch C chính + số chỉ vị trí link đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

2. Tính chất hóa học

a. Bội phản ứng cộng (H2, X2, HX)

* cùng H2:

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3-CH2-CH2-CH3

* cùng brom: 

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ Br2 (dd) (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CHBr-CH2Br (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd)(xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2Br-CH=CH-CH2Br (spc)


Cộng đồng thời vào hai links đôi

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) (xrightarrow) CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

* cộng HX

Cộng 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (xrightarrowmathrm-8mathrm0^mathrm0mathrmC)CH2=CH-CHBr-CH3 (spc)

Cộng 1:4

CH2=CH-CH=CH2+ HBr (xrightarrowmathrm4mathrm0^mathrm0mathrmC) CH2=CH-CH2-CH2Br (spc)

b. Làm phản ứng trùng hợp:

VD: 

*

(cao su buna)

c. Bội nghịch ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

2C4H6 + 11O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) 8CO2 + 6H2O

- Oxi hóa không hoàn toàn: tương tự như anken thì ankadien có thể làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Bội phản ứng này dùng để làm nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được pha trộn từ ankan khớp ứng bằng phản nghịch ứng tách bóc H2.

CH3CH2CH2CH3(xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0)CH2=CH-CH=CH2+2H2


CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=C(CH3)-CH=CH2 +2H2

IV. ANKIN

1. Tư tưởng - Đồng phân - Danh pháp

a. Khái niệm

- Là hidrocacbon ko no mạch hở trong phân tử có một link , bao gồm CTTQ là CnH2n-2 (n2).

- những chất C2H2, C3H4, C4H6 . . .CnH2n-2 (n2) hòa hợp thành một dãy đồng đẵng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ bao gồm đồng phân kết cấu (đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí link ). Ankin không có đồng phân hình học.

- Thí dụ: C4H6 gồm hai đồng phân

CH≡C-CH2-CH3; CH3-C≡C-CH3.

c. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Tên gốc ankyl + axetilen

+ VD: C2H2 (axetilen), CH≡C-CH3 (metylaxetilen)

- Danh pháp nuốm thế:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch C chính + số chỉ địa chỉ nối 3 + in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrm-oversetmathrm2mathopmathrmC,equiv oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH)


But-1-in

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3mathrm-oversetmathrm3mathopmathrmC,equiv oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrm-oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3)

But-2-in

2. đặc thù hóa học:

a. Phản ứng cùng (H2, X2, HX, phản nghịch ứng đime hóa cùng trime hóa).

Xem thêm: Tinh Bột Xenlulozo Saccarozo Mantozo Đều Có Khả Năng Tham Gia Phản Ứng

- Thí dụ

+ cộng H­2

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

CH2=CH2 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) CH3-CH3

Nếu sử dụng xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cộng một phân tử H2 chế tạo ra anken

CH≡CH + H2­ (xrightarrowmathrmPd/PbCmathrmO_mathrm3mathrm, mathrmt^mathrm0) CH2=CH2

+ cùng X2

CH≡CH + Br2­ (xrightarrow) CHBr=CHBr


CHBr=CHBr + Br2 (xrightarrow) CHBr2-CHBr2

+ cùng HX

CH≡CH + HCl (xrightarrowmathrmHgCmathrml_mathrm2) CH2 =CHCl

+ phản bội ứng đime hóa - trime hóa

2CH≡CH (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) CH2=CH-C≡CH

(vinyl axetilen)

3CH≡CH (xrightarrowmathrm60mathrm0^mathrm0mathrmC) C6H6

b. Phản nghịch ứng thế bởi ion kim loại:

- Điều kiện: phải có links 3 nghỉ ngơi đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg↓+ NH4NO3

Phản ứng này dùng để nhận biết Ank-1-in

c. Bội phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-2+ O2 → nCO2 + (n-1)H2O 

- Oxi hóa không hoàn toàn: tựa như như anken cùng ankadien, ankin cũng có chức năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím. Phản bội ứng này dùng để làm nhận biết ankin.


3. Điều chế:

a. Chống thí nghiệm:

CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2

b. Trong công nghiệp:

2CH4 (xrightarrowmathrm150mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H2 + 3H2

V. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẴNG:

1. Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp:

a. Đồng đẳng: dãy đồng đẵng của benzen gồm CTTQ là CnH2n-6.

b. Đồng phân: Đồng phân về vị trí tương đối của các nhóm ankyl bao quanh vòng benzen (o, m, p).

- Ví dụ: C8H10

*

c. Danh pháp: điện thoại tư vấn tên theo danh pháp hệ thống.

Số chỉ địa điểm nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

- VD: C6H5CH3 (metylbenzen).

2. Tính chât hóa học:

a. Làm phản ứng thế:

* chũm nguyên tử H ở vòng benzen

- công dụng với halogen

*

Cho ankyl benzen phản ứng với brom có bột fe thì thu được hỗn hợp thành phầm thế brom hầu hết vào địa chỉ ortho với para.

*

- phản nghịch ứng thân benzen với đồng đẳng với axit HNO3 xãy ra tựa như như làm phản ứng với halogen.


- Quy tắc cụ H sống vòng benzen: những ankyl benzen dể thâm nhập phản ứng nạm nguyên tử H của vòng benzen hơn benzen và sự nỗ lực ưu tiên ở chỗ ortho với para so với đội ankyl.

* cố kỉnh nguyên tử H ở mạch chính

- C6H5CH3 + Br2 (xrightarrowt^0) C6H5CH2Br + HBr

b. Bội phản ứng cộng:

- cộng H2 và cộng Cl2.

c. Phản ứng oxi hóa:

- thoái hóa không trả toàn: Toluen có chức năng làm mất màu dung dịch thuốc tím còn benzen thì không. Bội phản ứng này dùng làm nhận biết Toluen.

- làm phản ứng oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-6 + (fracmathrm3n-3mathrm2)O2 → nCO2 + (n-3)H2O

VI. STIREN:

1. Cấu tạo: CTPT: C8H8;

CTCT: 

*

2. đặc điểm hóa học:

a. Phản ứng với dung dịch Br2. Phản bội ứng này dùng làm nhận biết stiren.

b. Phản nghịch ứng cùng với H2.

c. Gia nhập phản ứng trùng đúng theo ở link đôi C=C.

VII. NAPTTALEN: CTPT: C10H8. 

1. CTCT: 

*

2. đặc thù hóa học:


- thâm nhập phản ứng thay và tham gia phản ứng cộng.

B. ANCOL- PHENOL

I. ANCOL

1. Định nghĩa - Phân loại

a. Định nghĩa

- Ancol là đều hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH

- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhóm OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH: ancol bậc III

b. Phân loại

- Ancol no, đối kháng chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol ko no, đối chọi chức mạch hở: CH2=CH-CH2OH 

- Ancol thơm solo chức: C6H5CH2OH

- Ancol nhiều chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol),

CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp

a. Đồng phân: Chỉ tất cả đồng phân cấu tạo (gồm đồng phân mạch C với đồng phân địa điểm nhóm OH).

- thí dụ C4H10O tất cả 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;


CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;

CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol + tên cội ankyl + ic

+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp rứa thế: Tên hidrocacbon tương ứng với mạch bao gồm + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

+ Ví dụ:

(oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2mathrmOH)

(3-metylbutan-1-ol)

3. đặc điểm vật lý

- Tan các trong nước do tạo được links H cùng với nước. Độ tan trong nước sút dần lúc số nguyên tử C tăng lên.

4. đặc thù hóa học

a. Phản bội ứng nỗ lực H của group OH

* đặc điểm chung của ancol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑


* tính chất đặc trưng của ancol nhiều chức gồm hai đội OH tức thì kề

- hài hòa được Cu(OH)2 ở điều kiện thường chế tác thành dung dịch blue color lam. Phản ứng này dùng làm nhận biết ancol đa chức bao gồm hai đội OH lập tức kề.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

b. Phản ứng núm nhóm OH

* làm phản ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH + H-Br → C2H5Br + H2O

* phản bội ứng cùng với ancol

2C2H5OH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC)C2H5OC2H5 + H2O

- PTTQ: 2ROH(xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 14mathrm0^mathrm0mathrmC) R-O-R + H2O

c. Phản nghịch ứng bóc nước

C2H5OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) C2H4 + H2O


- PTTQ:

CnH2n+1OH (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, 17mathrm0^mathrm0mathrmC) CnH2n+ H2O

d. Làm phản ứng oxi hóa:

- lão hóa không hoàn toàn:

+ Ancol bậc 1 khi bị oxi hóa do CuO/to cho ra sản phẩm là andehit

RCH2OH + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCHO + Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc nhị khi bị oxi hóa vày CuO/to mang đến ra sản phẩm là xeton.

R-CH(OH)-R’ + CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-CO-R’ +Cu↓ + H2O

+ Ancol bậc III khó khăn bị oxi hóa.

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n+1OH + O2 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) nCO2 + (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương thức tổng hợp:

- Điều chế từ bỏ anken tương ứng:

CnH2n + H2O (xrightarrowmathrmH_mathrm2mathrmSmathrmO_mathrm4mathrm, mathrmt^mathrm0) CnH2n+1OH


- Điều chế Glixerol đi từ anken khớp ứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương thức sinh hóa: Điều chế C2H5OH từ bỏ tinh bột.

(C6H10O5)n (xrightarrowmathrm+mathrmH_mathrm2mathrmO) C6H12O6

C6H12O6 (xrightarrowmathrmenzim) 2C2H5OH + 2CO2

II. PHENOL

1. Định nghĩa - Phân loại - Danh pháp

a. Định nghĩa: Phenol là phần đông hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm -OH link trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại:

- Phenol 1-1 chức: Phân tử có một tổ -OH phenol.

- Phenol đa chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ vị trí nhóm cố kỉnh + phenol

2. Tính chất hóa học:

a. Phản bội ứng cố nguyên tử H của nhóm OH

- tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

- tính năng với dung dịch bazơ


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

b. Bội nghịch ứng cố H của vòng benzen: công dụng với dung dịch Brom (Phản ứng này dùng làm nhận biết phenol).

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

3. Điều chế: Để điều chế phenol ta bao gồm sơ đồ sau:

C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH

C. ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

I. ANDEHIT

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa: Andehit là mọi hợp hóa học hữu dẫu vậy phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...

b. Danh pháp:

- Tên thay thế của các andehit no 1-1 chức mạch hở như sau:

Tên hidrocacbon no khớp ứng với mạch chủ yếu + al

Ví dụ: (oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmHO) (3-metylbutanal)


- Tên hay của một vài anđehit: Andehit + tên axit tương ứng

Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .

2. Tính chất hóa học

- Vừa bộc lộ tính oxi hóa, vừa mô tả tính khử

a. Tính oxi hóa: bội phản ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):

RCHO + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH2OH

b. Tính khử: chức năng với các chất oxi hóa

R-CHO +2AgNO3+H2O +3NH3 (xrightarrowmathrmt^mathrm0) R-COONH4+2Ag↓+2NH4NO3

R-CHO + 2Cu(OH)2+NaOH (xrightarrowmathrmt^mathrm0) RCOONa +Cu2O↓ +3H2O

Các bội nghịch ứng trên dùng làm nhận biết andehit.

3. Điều chế

- Để pha chế andehit ta đi từ bỏ ancol bởi phản ứng thoái hóa không hoàn toàn.

CH3CH2OH+ CuO(xrightarrowmathrmt^mathrm0)CH3CHO +Cu +H2O

- Đi từ bỏ hidrocacbon.

2CH2=CH2 +O2 (xrightarrowmathrmxt, mathrmt^mathrm0) 2CH3CHO


II. XETON

1. Định nghĩa

- Là đầy đủ hợp chất hữu nhưng mà phân tử có nhóm

*
link trực tiếp với nhì nguyên tử C.

 -Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .

2. Tính chất hóa học

- cùng H2­ tạo nên thành ancol bậc II.

R-CO-R’ + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0) RCH(OH)R’ 

CH3-CO-CH3 + H2 (xrightarrowmathrmNi, mathrmt^mathrm0)CH3CH(OH)CH3

- Xeton không gia nhập phản ứng tráng gương.

3. Điều chế

- lão hóa không trọn vẹn ancol bậc II.

CH3CH(OH)CH3+ CuO (xrightarrowmathrmt^mathrm0) CH3-CO-CH3+ Cu + H2O

III. AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là phần nhiều phân tử hợp chất hữu tuy nhiên phân tử có nhóm -COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp

- Tên sửa chữa của các axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở như sau:


Axit + thương hiệu hidrocacbon no tương xứng với mạch bao gồm + oic

- Ví dụ: (oversetmathrm5mathopmathrmC,mathrmH_mathrm3oversetmathrm4mathopmathrmC,mathrmH(CmathrmH_mathrm3mathrm)oversetmathrm3mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm2mathopmathrmC,mathrmH_mathrm2oversetmathrm1mathopmathrmC,mathrmOOH) (Axit-4-metylpentanoic)

2. đặc thù vật lý

- Axit tan những trong nước bởi vì tạo được link hidro cùng với nước cùng độ tan bớt dần khi số nguyên tử C tăng lên.

- nhiệt độ sôi cao hơn ancol khớp ứng do liên kết hidro giữa các nguyên tử bền hơn liên kết H giữa những phân tử ancol.

3. Tính chất hóa học

a. Tính axit: Có khá đầy đủ tính hóa học của một axit.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ +H2O

2CH3COOH + Zn →(CH3COO)2Zn +H2↑

b. Phản ứng ráng nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH + R’OH (oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) RCOOR’ + H2O

CH3COOH + C2H5OH(oversetmathrmH^mathrm+mathrm, mathrmt^mathrm0→) CH3COOC2H5 + H2O

4. Điều chế axit axetic

a. Lên men giấm

C2H5OH + O2 (xrightarrowmen giấm) CH3COOH + H2O

b. Thoái hóa andehit axetic

2CH3CHO + O2 (xrightarrowmathrmxt) 2CH3COOH

c. Trường đoản cú metanol

CH3OH + co (xrightarrowmathrmt^mathrm0mathrm, xt) CH3COOH Đây là phương pháp hiện đại chế tạo axit axetic.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *