Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 đưa tới 35 đề thi môn Toán, bao gồm đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để giao bài bác tập hè 2022 đến học sinh của bản thân mình thuận luôn thể hơn.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 5 lên lớp 6

Với những dạng bài tập rất phong phú và đa dạng như tìm y, tính, viết phân số lớn nhất, phân số nhỏ dại nhất, bài toán có lời văn... Các em sẽ hệ thống lại được kiến thức môn Toán, làm cho quen với các dạng bài bác tập nhằm tự tin lao vào lớp 6. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng bigbiglands.com 35 đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6:


Bài 1: Tính: (2 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: tìm kiếm y: (2 điểm)

52 x (y : 78 ) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ đồng hồ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm cho trong 3 ngày hằng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu thành phầm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tăng lên là 35 m2. Tính lòng BC của tam giác .

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm) từng tính đúng cho (1 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4 = 286 25,4 = 7264,4

Bài 2: tìm kiếm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)


Trong bố ngày bạn thợ đó làm toàn bộ số tiếng là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong cha ngày tín đồ thợ kia được toàn bộ số thành phầm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm. (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

- Vẽ được hình đến ( 0,5 điểm ) A

- độ cao hạ tự đỉnh A xuống lòng BC của tam giác là:

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

- vị AH là độ cao chung của hai tam giác ABC và ADB

Nên đáy BC của tam giác là:

150 x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bởi 10.

b) Viết phân số nhỏ dại nhất tất cả tổng của tử số và mẫu số bởi 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên

*
với
*
. Biết trung bình cùng của chúng là 428. Tra cứu mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An gồm 170 viên bi có hai loại: bi màu xanh và bi color đỏ. Chúng ta An nhận thấy rằng 1/9 số bi xanh bởi 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?


Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 92 m. Nếu như tăng chiều rộng thêm 5 m và bớt chiều nhiều năm đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ biến đổi hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bởi 10 là: 9/1

b) Phân số nhỏ dại nhất bao gồm tổng của tử số và chủng loại số bởi 2000 là: 0/2000

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 - y = 76 – 33

55 - y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của nhì số là: 428 x 2 = 856

Vậy hai số đó là: 78 với 778.

(HS có thể giải bằng cách khác: Tổng – Hiệu;...)

Câu 4: (3 điểm)

Tổng số phần cân nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài cùng chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10) : 2 = 18 (m)

Chiều lâu năm của miếng vườn là: (46 + 10) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504m2


Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 3

Câu 1: (1 điểm)

Với tứ chữ số 2 và những phép tính, hãy lập các dãy tính có hiệu quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Câu 2: (2 điểm)

Hai tấm vải vóc xanh và đỏ lâu năm 68 m. Nếu cắt giảm

*
tấm vải vóc xanh và
*
tấm vải đỏ thì phần còn sót lại của hai tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều nhiều năm của từng tấm vải.

Câu 3: (2 điểm)

An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng

*
số bi của An. Chi tất cả số bi hơn mức trung bình cộng của 3 các bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi tất cả bao nhiêu viên bi?

Câu 4: (2 điểm)

Một shop có 5 rổ cam với quýt, trong những rổ chỉ bao gồm một loại quả. Số quả ở mỗi rổ là 50, 45, 40, 55, 70 quả. Sau khoản thời gian bán đi 1 rổ thì số quả cam sót lại gấp 3 lần số trái quýt. Hỏi trong những rổ còn sót lại rổ nào đựng cam, rổ làm sao đựng quýt?

Câu 5: (3 điểm)

Một đám đất hình chữ nhật gồm chiều dài với chiều rộng lớn là những số tự nhiên. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Có diện tích từ 60m2 mang lại 80m2 . Tính chu vi đám đất.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 4

Câu 1: (1 điểm).

2 x 2 – 2 x 2 = 0 2 x 2 - 2 : 2 = 3 2 x 2 x 2 - 2 = 6 2 x 2 x 2 + 2 = 10

2 : 2 + 2 - 2 = 1 2 x 2 + 2 - 2 = 4 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 : 2 + 2 : 2 = 2 2 x 2 + 2 : 2 = 5 22 : 2 – 2 = 9

Câu 2: (2 điểm)

Phân số chỉ số vải sót lại của tấm vải xanh là:

*
(tấm vải vóc xanh) 0,25đ

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm vải đỏ là:

*
= (tấm vải vóc đỏ) 0.25đ

Theo đầu bài xích ta có: 4/7 tấm vải vóc xanh = 2/5 tấm vải đỏ

Hay: 4/7 tấm vải vóc xanh =4/10 tấm vải đỏ. 0,25đ

Ta gồm sơ đồ:

Tổng số phần đều nhau là: 7 + 10 = 17 (phần) 0,5đ

Giá trị 1 phần: 68 : 17 = 4 (m) 0,5đ

Chiều nhiều năm tấm vải xanh là: 4 x 7 = 28 (m) 1đ


Chiều nhiều năm tấm vải vóc đỏ là: 4 x 10 = 40 (m) 1đ

ĐS: vải xanh: 28 m ; vải đỏ: 40 m.

Xem thêm:

Câu 3: (2 điểm)

Số bi của Bình là: đôi mươi x

*
= 10 (viên) 0,5đ

Nếu bỏ ra bù 6 viên bi mang đến 2 các bạn rồi chia đông đảo thì số bi của 3 các bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng của cả 3 bạn. 0,5đ

Vậy trung bình cùng số bi của 3 chúng ta là: (20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên) 1đ

Số bi của bỏ ra là: 18 + 6 = 24 (viên) 1đ

ĐS: 24 viên

Câu 4: (2 điểm)

Sau khi chào bán đi một rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt còn lại. Do đó số quả sót lại phải là số phân chia hết mang lại 4; trong những số đó số quả quýt chiếm phần 1/4 số trái còn lại. 0,5đ

Lúc chưa cung cấp thì cửa hàng có số trái là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả) 0,5đ

Số 260 phân tách hết mang lại 4, đề nghị số quả buôn bán đi bắt buộc là số phân tách hết mang đến 4. Vị số 40 là số phân chia hết mang đến 4 phải đã buôn bán đi rổ 40 quả. 0,5đ

Số quả còn lại là: 260 – 40 = 220 (quả) 0,5đ

Số quả quýt còn lại là: 220 : 4 = 55 (quả) 1đ

Vậy vào 4 rổ còn lại thì có 1 rổ cất 55 trái quýt và gồm 3 rổ chứa cam là rổ gồm 45 quả, rổ bao gồm 50 quả, rổ có 70 quả.

Câu 5: (3 điểm)

Vì chiều lâu năm đám đất gấp 3 lần chiều rộng nên diện tích đám đất là số phân chia hết đến 3. Ta phân tách đám khu đất thành 3 hình vuông.

Từ 60 – 80 những số phân tách hết mang lại 3 là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78. Suy ra diện tích s của mỗi hình vuông hoàn toàn có thể là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Vì cạnh hình vuông vắn cũng là chiều rộng lớn của đám khu đất hình chữ nhật là một vài tự nhiên phải diện tích hình vuông bằng 25 .

Suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng đám đất là 5m để có 5 x 5 = 25 .

Chiều dài đám khu đất : 5 x 3 = 15 (m)

Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x 2 = 40 (m)

ĐS: 40 m.

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm)

a) cho hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50.

Không tính trực tiếp, hãy sử dụng đặc điểm của phép tính để so sánh giá trị số của A cùng B.

b) mang đến phân số:

*
*
. Không quy tiểu đồng số, mẫu mã số hãy đối chiếu hai phân số trên.

Câu 2: (2 điểm)

Tìm số lớn nhất có nhì chữ số, hiểu được số đó phân chia cho 3 thì dư 2, còn phân chia cho 5 thì dư 4.

Câu 3: (3 điểm)

Trong lần khảo sát quality học kì I, điểm số của 150 học viên khối lớp Năm tại một trường tiểu học được xếp thành tứ loại: giỏi, khá, trung bình cùng yếu. Số học viên đạt điểm khá bằng 7/15 số học viên cả khối. Số học viên đạt điểm tốt bằng 3/5 số học viên đạt điểm khá.

a) Tính số học viên đạt điểm xuất sắc và số học sinh đạt điểm khá.

b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình và số học viên đạt điểm yếu, biết rằng 3/5 số học viên đạt điểm trung bình bởi 2/3 số học sinh đạt điểm yếu.


Câu 4: (3 điểm)

Một khu vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3d rộng. Hỏi diện tích s khu vườn cửa đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5 m và sút chiều rộng lớn đi 5 m thì diện tích giảm đi 225 m2.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *