... X5 + x3 – 2x - CMR: f’(1) + f’ (-1 ) = - 4f(0) Ta có: f’(x) = 5x4 + 3x2 – VT = f’(1) + f’ (-1 ) =(5 + - 2) + (5+ 3- 2) = 12 VP = -4 f(0) = -4 . (-3 ) = 12 = VT , Suy ñi u ph i ch ng minh x2 + x + mang đến ... Trình là: (1 − 2; + 2) 1 Tính ñ o hàm hàm s sau: 3x − a) y = b) y = ( x2 − 3x + 1).sin x 2x + 2x + − 6x + 13 2x + = 3(2x + 5) − = a) y"= 2x + (2x + 5) 2x + (2x + 5) 2x + b) y = ( x2 − 3x + 1).sin ... X2 − ( x − 2) ( x + 2) + f (2) = 4; + lim f ( x ) = lim = lim = lim( x + 2) = = f (2) x 2 x 2 x − x 2 x 2 x 2 V y hàm s liên t c t i x =  x −1  b) f ( x) =  − x −  2 x  x →1...

Bạn đang xem: Đề ôn thi toán lớp 3 học kì 2


*

... A) x ì (2 x y z ) ì x y 3 b) ( x y )3 ì x y ì (2 xy z ) Bi 3 .2 : Thu gn : a/ (-6x3zy)( 22 yx ) b/ (xy 5x2y2 + xy2 xy2) (x2y2 + 3xy2 9x2y) 2 42 2 x y z xy z mang đến n thc: A = Bi 3.3 : ... ************************************************************************ Chỳc cỏc em ụn thi tt, lm bi c yên ổn cao! GV: Nguyn Xuõn Lc Nm hc: 20 12 - 20 13 11 Trng thcs T Mung cng ụn hc kỡ toỏn Đề cơng ôn tâp học kỳ Môn toán lớp 7- Năm học tập 20 12- 20 13 12 ... X+ x 7 b)2x+ x c) x + x d) x + x Bi 1.9: cho Q = 3xy2 2xy + x2y 2y4 a thc N no cỏc a thc sau tho : Q N = -2y4 + x2y + xy a) N = 3xy2 -3 x2y b) N = 3xy-3 x2y c) N = -3xy2 -3 x2y d)...
*

... X 22 = 49 97 58 . 32 + Bi 5: ( im) a/ coi lch ri cho bit: 11 Th nhị Th ba Th t Th nm Th sỏu Th by Ch nht 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - Thỏng 11 cú ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Ngy th by cui tun ca thỏng 12 l ngy : - Ngy 31 thỏng 12 l ngy th my : S Trang 38 ụn thi cui k nhọt Toỏn lp 10 / ? ( im ) -9 87 + 12 11 / ... Cõu hi: (1 ủieồm) Th hai Th tía Th t Th nm Th sỏu Th by Thỏng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Ch nht 12 19 26 a/ Cú ngy th by ú l cỏc ngy b/ Ngy 23 thỏng 12 l th ...
*

... ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 09-10 Phần trắc nghiệm: ( diểm ) Câu Câu : A Câu : C Câu 3: D Câu : B Phần từ luận : ( diểm ) Câu Câu : Tính : Đ/án: a/ 41 ; b/ 24 40 ; c/ lời giải Điểm điểm ... ý 0,75 điểm 11 ; d/ 10 12 Giải toán : Câu : Câu : Giải diện tích hình bình hành là: x = 24 (dm2) Đ/s: 24 dm2 Giải Theo sơ đồ, tổng thể phần b»ng là: + = (phần) Tuổi là: 36 : x = (tuổi) Tuổi cha...
*

... PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (6 điểm) bài xích 1: ( điểm) Đặt tính tính: a) 30, 75 + 87,4 65 ………………………… c) 80,93 x 30,6 ………………………… ... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… b) 2 31 16 8,9 ……………………… d) 80 ,17 9 : 4,07 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… bài 2: ( điểm) Tính tỉ số phần trăm hai số 18 12 ...
*

... Từ so sánh ( Câu 2a – điểm) Phép tu từ: so sánh HS đặt hai câu với nhì ki u so sánh học ( Câu 2b – điểm) có tác dụng văn diễn tả Tổng số câu tỉ lệ % toàn bô điểm tỉ trọng % 33,3 20 0,5 16, 7 10 -Viết văn ... Yêu cầu trên, có bố cục rõ ràng, diễn đạt tương đối tốt, mắc 6- 7 lỗi tả, cần sử dụng từ, để câu - Điểm - 2: bài xích làm nhiều sai sót, bố cục thi u mạch lạc, mắc 10 lỗi tả, sử dụng từ, để câu - Điểm 0: bài ... ý nghĩa văn (2 điểm) Câu 2: - học sinh nêu đúng: tư tưởng phép tu tự nhân hóa (1 điểm) - học sinh đặt câu có áp dụng phép nhân hóa gạch ốp chân phép nhân hóa (1 điểm) II LÀM VĂN: (6 điểm) 1- YÊU...
... KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 013 - 2 014 chúng ta tên:…………………………… MÔN THI: Lớp: 2/ ……… Ngày kiểm tra: / … / 2 013 TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút Đề lẻ: bài bác Đặt tính tính: 34 + 14 10 0 – 62 46 + 54 75 – 28 ... Câu trả lời đúng: Câu a: 10 dm = … cm? a .10 dm b 10 cm; c 10 0cm d 10 0dm Câu b: Tổng 9kg + 5kg ? a 14 ; b 14 kilogam c 14 l d 14 mét Câu c : vào phép tính 16 12 = số 16 , 12 , hotline ? a Hiệu, số bị trừ, ... đúng: A 81 15 = 26 B 81 – 45 = 36 C 81 – 45 = 26 bài 6: Điền số phù hợp vào vị trí trống: các bạn Lan ba xem phim dịp 20 hay gọi là… .giờ bài xích Đúng ghi Đ, sai ghi S vào a) 10 0 – 36 = 64 ; : b) 18 + 35...
... DẪN CHẤM MÔN TV LỚP I KIỂM TRA ĐỌC (10Đ) 1, ĐỌC THÀNH TIẾNG (6Đ) - Yêu mong học tập sinh đọc rõ ràng, minh bạch đoạn văn GV quy định; tốc độ đọc 50 tiếng/phút (5đ) - Trả lời câu hỏi (1 đ) 2, ĐỌC THẦM ... (5Đ) - Yêu ước viết rõ nét, trình diễn đoạn văn, viết vận tốc (50 tiếng/15 phút) , viết (5 điểm) - học sinh viết không nên lỗi trừ 0 ,25 điểm - trình bày bẩn, viết ko mẫu, viết lem luốc trừ toàn điểm 2, ... Trừ 0 ,25 điểm - trình bày bẩn, viết không mẫu, viết chèm nhèm trừ toàn điểm 2, TẬP LÀM VĂN (5 Đ) học sinh viết đoạn văn ngắn chưng Hồ, câu văn đầy đủ ý, viết tả, trình bày (5đ) ...
... 23 S 7) Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: A)Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln tp hà nội 27 9 l: a 26 5 ... Tng doanh nghiệp : 724 , 1 92 , 853 , 358 , 446 b, in s thớch hp vo ch chm 23 5 ;23 7;.; ;24 3 426 ;436;.; ; Bi : in du >,...
... THANH THI KIỂM TRA ĐK CU I I HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TIẾNG VIỆT LỚP hai – CU I HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 13 - 20 14 A - KIỂM TRA ĐỌC I Đọc âm thầm trả l i câu h i (4 i m) Câu/ i m 1.(0,5 i m) 2.

Xem thêm: Cng Key Isolation Là Gì : Cng Key Isolation (Lsass, Cng Key Isolation Là Gì

(0,5 i m) 3.(0,5 i m) ... Hồn) trả l i câu h i: Theo em, bạn Chi bao gồm đức tính đáng q? TRƯỜNG TH HUỲNH VIỆT THANH THI KIỂM TRA ĐK CU I I THI KIỂM TRA CU I I - PHẦN KIỂM TRA VIẾT LỚP hai – Năm học tập 20 13 – 20 14 chính ... ……… Lớp ……Trường:…………………… …… Thứ…ngày… tháng….năm …… ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KÌ I - LỚP Mơn: tiếng Việt - Năm học: 20 12 20 13 A .Kiểm tra hiểu : (10 i m) I Đọc thành tiếng: (6 i m) Th i gian:Tuỳ...
... Lời đúng: a) Số tức thì sau số 65 739 là: A 65 729 C 65 740 b) Số lướn số 835 4; 835 3; 84 53; 8 534 là: B 65 749 D 65 738 A 835 4 B 84 53 B 835 3 D 8 534 kiếm tìm x: a) X x = 932 7 ………………………… ………………………… Khoanh ... 31 24 x : a 936 2 b 937 2 c 936 1 Câu : Kết phép phân chia 127 : : a 231 b 2 03 c 2 13 Câu 7: search x : X - 586 = 37 05 a X = 32 81 b X = 4291 c X = 4281 Câu 8: cho dãy số: 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30 ; 20; 10 ... 58427 + 40 73 268 83 – 7826 6247 x 36 296 : 48729 : …………… ……………… ………… ………… ………… bài 3: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng: a Số tức khắc sau số 36 522 là: A 36 225 B 36 532 C 36 5 23 D 36 521 b Số...
... (a1; a2 ; a3 ), b = (b1; b2 ; b3 ) : a.b = a1b1 + a2 b2 + a3b3 ng dng AB= (xB xA )2 +(yB yA )2 +(zB zA )2 2 a = a1 + a2 + a3 cos(a,b) = ab +a2b2 +a3b3 11 a b a1b1 + a2 b2 + a3b3 = 2 2 a2 +a2 +a3 ... 53 x x 2/ 3x = 25 x 3/ ( x + 2) x = ( x + 2) x Bi : Gii cỏc phng trỡnh m sau (t n ph) : 1/ x 5.3x + = 2/ 2. 22 x + 15 .2 x = 4/ 32 x 2. 32 x 27 = ( 5/ + ) + (2 + 3) x 4/ ( x + 3) x2 x + = ... +1 c) x = x x +4 x +2 x +1 x x x x d) + = + 3.5 e) 4.9 + 12 3.16 = f) x + 2. 4 x + x = h) 52 x +1 + 126 .5 x + 25 = i) 27 x + 12 x = 2. 8 x (chia mang đến 23 x ) g) 32 x +5 = 3x + + 2 Gii cỏc phng trỡnh...

Đề kiểm soát cuối học 2 môn Toán lớp 3 năm học 2013-2014 trường đái học Châu Thôn, tỉnh nghệ an Đề thi cuối học 2 lớp 3 môn Toán


... Đáp số: 21 000 đồng bài xích Tính cách dễ ợt nhất: (1 điểm) 35 x – 70 x + 35 = 35 x – 35 x + 35 (0,5 điểm) = + 35 (0 ,25 ) = 35 (0 ,25 ) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0 ,25 điểm) (0,5 điểm) (0 ,25 điểm) ... Từng câu 0,5 điểm 733 6 + 71 63 - 4 135 16884 420 8 x 29 55 9548 6576 17 16540 822 16 bài bác (2 điểm) Mỗi mang lại 1,0 điểm a/ 154 + 1050 : x (0,5 điểm) = 26 84 - 1807 + 456 (0,5 điểm) + 126 0 = 1414 (0,5 điểm) ... + 456 = 133 3 (0,5 điểm) = 154 + 21 0 x = 154 b/ 536 8 : – 1807 + 456 bài bác (2 điểm) bài xích giải: cài đặt 1cây bút bắt buộc trả số chi phí là: 120 00 : = 30 00 (đồng) cài bút đề xuất trả số tiền là: x 30 00 = 21 000 (...
... X + 10 = 35 x - 25 = 15 bài ( 2 ) : Tính chu vi hình tam giác bao gồm độ lâu năm cạnh : dm ; 10 dm; 7dm bài bác giải Đề bình chọn chất lợng cuối học tập ii khối năm học tập 20 10 20 11 Trờng TH ... Sinh Long lắp thêm ngàytháng .năm 20 11 bọn họ tên Lớp 2- Thôn: Môn : tiếng Việt Điểm Lời phê gia sư Đọc thành tiếng: Đọc hiểu: thiết yếu tả: Tập làm cho văn: Đọc gọi ( 5Đ) * Đọc Ai ngoan đợc thởng ... Ngoan đợc thởng trả lời câu hỏi sau: Câu ( 1Đ) Câu truyện nhắc chuyện ? A bác đến thăm trại nhi đồng B bác đến thăm nhà trẻ C bác bỏ đến thăm trờng học Câu (1 Đ) chưng đến thăm địa điểm trại nhi đồng? A Phòng...
từ bỏ khóa: đề thi toán cuối học kì 2 lớp 6đề thi toán cuối học kì 2 lớp 2đề thi toán cuối học tập kì 2 lớp 7đề thi toán cuối học tập kì 2 lớp 8đề thi toán cuối học kì 2 lớp 9đề thi toán cuối học kì 2 lớp 3Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin ở người bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm và chọn lựa CT CP công nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp thống trị hoạt động dạy hát xoan vào trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối thích hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục đào tạo và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động desgin nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm chiếm theo quy định Tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo tích điện điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện yêu cầu Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự vn từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: tiêu hóa ở hễ vậtNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự so với người dưới 18 tuổi tội tình trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *