Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bởi Cl2 khi có mặt KOH, lượng buổi tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là


Bạn đang xem: Để oxi hóa hoàn toàn 0 01 mol crcl3

*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tan không còn 2,16 gam tất cả hổn hợp Cr với Fe trong dung dịch HCl (loãng), rét thu được 896 ml khí ngơi nghỉ đktc. Lượng crom bao gồm trong tất cả hổn hợp là


Đốt cháy trọn vẹn bột crom trong oxi (dư) nhận được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Trọng lượng crom bị đốt cháy là


Cho m gam phèn crom-kali (KCr(SO4)2.12H2O) hoà tan không còn vào nước được hỗn hợp X. Khử không còn X đề nghị vừa đầy đủ 0,78 gam bột Zn. Giá trị của m là


Cho 13,5 gam lếu hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí) thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không tồn tại không khí) chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 xong để trong ko khí đến phản ứng trả toàn. Khối lượng kết tủa chiếm được là


Lấy 101,05 gam kim loại tổng hợp gồm bao gồm Fe, Cr và Al tính năng với một lượng dư dung dịch kiềm, nhận được 5,04 lít khí (đktc). Lấy buồn phiền rắn ko tan cho tác dụng với lượng dư axit HCl (khi không có không khí) chiếm được 39,2 lít khí (đktc). Yếu tắc phần trăn khối lượng của Cr trong kim loại tổng hợp là


Cho 18,2 gam hỗn hợp những kim một số loại Fe, Cr, Cu chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, lạnh trong điều kiện không có không khí nhận được dd Y và hóa học rắn Z cùng 5,6 lít H2 (đktc). Nếu đến 18,2 gam X chức năng với lượng dư dd H2SO4 đặc, nguội nhận được 1,68 lít khí SO2 (đktc). Tính thành phần tỷ lệ crom trong láo hợp?


Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7 $xrightarrowt^o$ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối bột này chiếm được 30 gam có chất rắn với tạp chất. Tỷ lệ tạp chất trong muối hạt là


Để oxi hóa trọn vẹn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi xuất hiện KOH, lượng buổi tối thiểu Cl2 và KOH khớp ứng là


Thổi khí NH3 dư trải qua 10 gam CrO3 đun nóng mang đến phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn màu xanh da trời lục có khối lượng là


Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch đựng 9,02 gam hỗn hợp muối Al(NO3)3 với Cr(NO3)3 cho tới khi kết tủa chiếm được là lớn nhất. Bóc kết tủa rồi nung đến khối lượng không thay đổi thu được 2,54 gam hóa học rắn. Trọng lượng của muối hạt Cr(NO3)3 là


Thực hiện nay phản ứng sức nóng nhôm láo lếu hợp bao gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho toàn cục X vào một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Còn ví như cho toàn cục X vào trong 1 lượng dư dung dịch NaOH đặc nóng, sau làm phản ứng xong thì số mol NaOH đang phản ứng là


Xem thêm: MáY Bay Có ĐộNg Cơ Ra ĐờI Năm NàO?MáY Bay Có ĐộNg Cơ Ra ĐờI Năm Abcd, Trong Đó:  A Là Số Có ĐúNg MộT Ướ

Tiến hành phản nghịch ứng nhiệt nhôm các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành hai phần bởi nhau. Phần một bội phản ứng trọn vẹn với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần nhì phản ứng với hỗn hợp HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Mang sử trong phản bội ứng nhiệt độ nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là


Hoà tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có Na cùng K vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam tất cả hổn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến khi hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M mang lại phản ứng trọn vẹn thu được kết tủa có cân nặng là


Thực hiện nay phản ứng nhiệt nhôm thân Al và Cr2O3 vào điều kiện không tồn tại không khí, sau phản bội ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp X có trọng lượng 43,9 gam. Phân chia X có tác dụng 2 phần bằng nhau. Dồn phần 1 công dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần 2 cho công dụng vừa đầy đủ với V lít hỗn hợp HCl 1M (loãng nóng). Cực hiếm của V là


Chia 31,2 gam hỗm hòa hợp X tất cả Cr và Zn, Ni và Al thành nhì phần bởi nhau. Hài hòa hết phần một trong lượng dư hỗn hợp HCl loãng rét thu được 7,28lít H2(đktc). Bỏ phần 2 tác dụng với khí Cl2 (dư ) đốt rét , chiếm được 42,225 gam muối bột clorua . Phần tram khối lượng của crom trong tất cả hổn hợp X là


Nung rét 46,6 gam láo lếu hợp gồm Al với Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia tất cả hổn hợp thu được sau làm phản ứng thành nhị phần bằng nhau. Phần một làm phản ứng trọn vẹn với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (loãng). Để phối hợp hết phần hai cần vừa đầy đủ dung dịch chứa a mol HCl. Cực hiếm của a là


Cho 0,6 mol KI tác dụng hết với hỗn hợp K2Cr2O7 vào axit sunfuric thì thu được một đơn chất. Tính số mol của đối kháng chất này.


Nung các thành phần hỗn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, chiếm được 23,3 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho cục bộ hỗn vừa lòng X bội nghịch ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là


Khi đến 41,4 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 với Al2O3 công dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản nghịch ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X bởi phản ứng nhiệt nhôm, bắt buộc dùng 10,8 gam Al. Thành phần xác suất theo khối lượng của Cr2O3 trong các thành phần hỗn hợp X là (Hiệu suất của các phản ứng là 100%)


Từ 1 tấn quặng fe cromit (có thể viết tắt Fe(CrO2)2 bạn ta pha chế được 216 kg kim loại tổng hợp ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa 65% Cr. Mang sử hiệu suất của quy trình là 90%. Phần trăm trọng lượng của của tạp chất trong quặng là


Hòa tung 58,4 gam các thành phần hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Yếu tố % cân nặng của các muối trong các thành phần hỗn hợp đầu là


Tính thể tích của dung dịch K2Cr2O7 0,05M trọn vẹn phản ứng với dung dịch cất 0,06 mol FeSO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4 dư.


Để pha trộn Cr từ bỏ Cr2O3 (tách được từ quặng cromit) fan ta dùng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất 80%. Cân nặng nhôm cần dùng để làm điều chế 104 gam crom là


Thực hiện tại phản ứng nhiệt độ nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần một trong các dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tổ hợp hết phần 2 trong 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu được hỗn hợp Y cùng khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Mang lại từ từ hỗn hợp NaOH 1M cho dư vào dung dịch Y thu được tác dụng như hình mẫu vẽ sau:

*

Khối lượng Cr2O3 trong lếu láo hợp thuở đầu là


Tiến hành phản bội ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp X tất cả 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời hạn phản ứng, trộn đều, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 bội nghịch ứng trọn vẹn với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 bội phản ứng với hỗn hợp HCl loãng, nóng, dư nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản nghịch ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm trọng lượng Cr2O3 sẽ phản ứng là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *