Đề thi học tập kì 1 hóa học lớp 8 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề thi học tập kì 1 chất hóa học lớp 8 có đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học tập 8 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó được điểm cao trong các bài thi Hoá học tập lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa lớp 8 học kì 1

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi 45 phút học kì 1

Môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số e vào nguyên tử Al (có số proton = 13), là:

A. 10B. 11C. 12 D. 13

Câu 2: Số e phần bên ngoài cùng của nguyên tử Al (có số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 3: Số lớp e của nguyên tử Al (có số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4.

Câu 4: khối lượng của 1 nguyên tử Cacbon là:

A. 1,9926.10-23g

B. 1,9926g

C. 1,9926.10-23 đvC

D. 1,9926 đvC

Câu 5: cân nặng của 1 đvC là:

A. 1,6605.10-23 g

B. 1,6605.10-24 g

C. 6.1023 g

D. 1,9926.10-23 g

Câu 6: hiện tượng kỳ lạ hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

A. Chỉ đổi khác về trạng thái.

B. Gồm sinh ra chất mới.

C. Chuyển đổi về hình dạng.

D. Khối lượng thay đổi.

Câu 7 : cho biết công thức chất hóa học hợp hóa học của thành phần X cùng với O là: XO và hợp hóa học của yếu tố Y với H là: YH3 (X; Y là phần nhiều nguyên tố như thế nào đó). Phương pháp hóa học đúng cho hợp chất X cùng với Y là:

A. X3Y2 B.X2Y3 C.XY3D.XY

Câu 8 : trong 1 phản ứng hoá học các chất phản bội ứng và sản phẩm chứa cùng:

A. Số nguyên tử của từng nguyên tố.

B. Số phân tử trong những chất.

C. Số phân tử của từng chất.

D.Số nguyên tố tạo thành chất.

Câu 9: tỉ trọng % trọng lượng của những nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 theo thứ tự là:

A. 40% , 40% , 20%

B. 20% , 40% , 40%

C. 40% , 12% , 48%

D. 10% , 80% , 10%

Câu 10: vào hợp hóa học AxBy . Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì quy tắc hóa trị là:

A. M.n = x.yB. M.y = n.xC. M.A= n.BD. M.x = n.y

Phần trường đoản cú luận

Câu 1 (2đ): vạc biểu ngôn từ định hình thức bảo toàn khối lượng.

Áp dụng : Nung 10,2g đá vôi ( CaCO3 ) hình thành 9g vôi sống cùng khí cacbonic

a. Viết phương pháp về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2đ): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (3đ): cho 13 gam Kẽm chức năng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn với lập phương trình phản bội ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 bay ra (đktc).

c. Tính cân nặng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho làm phản ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al(III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án cùng Thang điểm

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 Điểm)

Chọn với khoanh tròn vào chữ cái có phương án trả lời đúng nhất. Từng câu vấn đáp đúng 0.3đ

Câu12345678910
Đáp ánDCCABBADCD

B. PHẦN TỰ LUẬN : (7 Điểm)

Câu 1: (2đ) phát biểu đúng văn bản định cơ chế bảo toàn cân nặng được (1đ).

Áp dụng :

a. MCaCO3 = mCaO + mCO2 (0.5 điểm)

b. MCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g (0.5 điểm)

Câu 2: (2đ)

- mỗi PTHH viết đúng được (0.5 điểm)

- từng PTHH cân đối đúng được (0.5 điểm)

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu 3: (3đ):

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol(0.5 điểm)

Lập phương trình bội nghịch ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2(0.5 điểm)

1mol2mol1mol1mol

0,2 mol0,4 mol0,2 mol0,2 mol

b. NH2 = nZn = 0,2 mol (0.5 điểm)

Thể tích khí H2 thoát ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít(0.5 điểm)

c. Trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã sử dụng cho bội nghịch ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol (0.5 điểm)

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g(0.5 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi 45 phút học kì 1

Môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1: ( 1 diểm) Đơn hóa học là gì? Viết cách làm hoá học của 2 1-1 chất

Câu 2: ( 1 điểm) hiện tượng hoá học là gì? cho ví dụ?

Câu 3: ( 3 điểm) Lập PTHH của các phản ứng sau:

a. Mg + O2 → MgO

b. Sắt + Cl2 → FeCl3

c. NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + NaCl

d. HCl + Mg → MgCl2 + ?

e. Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

f. Al + O2 → Al2O3

Câu 4: ( 2 điểm) Một chất khí A bao gồm tỉ khối so với H2 là 8, bao gồm thành phần những nguyên tố gồm: 75% C và 25% H. Hãy lập cách làm hoá học tập của hợp hóa học A

(Biết C = 12 , H = 1)

Câu 5: (3 điểm) mang lại 13g kẽm tính năng với HCl theo sơ vật dụng phản ứng

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Lập PTHH của phản bội ứng.

b. Tính cân nặng HCl sẽ tham gia phản bội ứng

c. Tính thể tích khí H2 (ĐKTC) đã hình thành sau phản bội ứng

( Biết Zn = 65 , H = 1 , Cl = 35,5 )

Đáp án với Thang điểm

Câu 1:

- Đơn chất là hầu như chất được tạo cho từ một yếu tố hoá học.(0.5 điểm)

- Ví dụ: Al , N2 (mỗi ví dụ như đúng 0,25 đ)(0.5 điểm)

Câu 2:

- hiện tượng kỳ lạ chất thay đổi có tạo thành chất bắt đầu gọi là hiện tượng kỳ lạ hoá học(0.5 điểm)

- Ví dụ: mặt đường cháy thành than với nước(0.5 điểm)

Câu 3:

Lập đúng các PTHH mỗi PT (0,5 điểm)

a. 2Mg + O2 → 2MgO

b. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

c. 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

d. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

e. Fe2O3 + 6 HCl → 2FeCl3 + 3 H2O

f. 4Al + 3O2 → 2 Al2O3

Câu 4:

Ta có: MA = 8 . 2 = 16 (g) (0,5 điểm)

mC = 16. 75% = 12 (g) (0,25 điểm)

nC = 12 /12 = 1 (mol) (0,25 điểm)

mH = 16 – 12 = 4 (g) (0,25 điểm)

nH = 4 / 1 = 4 (mol) (0,25 điểm)

Công thức hoá học: CH4 (0,5 điểm)

Câu 5:

a. PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (0,5 điểm)

nZn = 13 : 65 = 0,2 (mol) (0,5 điểm)

b.Theo PT: nHCl = 2 nZn = 2. 0,2 = 0,4 mol (0,5 điểm)

Vậy mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6(g) (0,5 điểm)

c. Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,2 mol (0,5 điểm)

VH2 (đktc) = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l) (0,5 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi 45 phút học kì 1

Môn: hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử kết cấu bởi:

A. Proton và electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron với electron

D. Proton, nơtron cùng electron.

Câu 2. Dãy hóa học gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. công thức hoá học của hợp hóa học tạo vày nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Phương pháp hoá học của hợp hóa học tạo bởi vì nguyên tố R và nguyên tố O là:

A. RO B. R2O3C. RO2D. RO3

Câu 4. chất khí A có dA/H2 = 14 phương pháp hoá học của A là:

A. SO2 B. CO2 C. NH3D. N2

Câu 5.

Xem thêm: Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Là Gì? Thế Nào Là Tiên Học Lễ Hậu Học Văn?

Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023B. 6. 1023C. 9. 1023D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp hóa học A( không biết) đề xuất 2 phân tử O2 . Sau phản bội ứng thu được 2 phân tử CO2 với 2 phân tử H2O. Bí quyết hoá học tập của hợp chất A là:

A. C2H6B. C2H4C. C2H4O D. C2H4O2

Phần từ bỏ luận

Câu 1. (3 điểm): ngừng các phương trình hoá học sau:

1.Na +O2 → Na2O

2.Na3PO4 +BaCl2 → NaCl + Ba3(PO4)2

3.Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

( cân nặng bằng luôn vào những phản ứng phía trên, không nên viết lại)

Câu 2. (3 điểm): mang lại a gam nhôm (Al) tính năng vừa đủ với dung dịch cất 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau bội phản ứng thu được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) cùng khí hiđro ( H2)

a. Viết phương trình hóa học?

b. Tính a gam nhôm sẽ tham gia bội nghịch ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro ra đời ( nghỉ ngơi đktc)?

Câu 3 (1 điểm): Hợp hóa học A đựng nguyên tố: Fe cùng O . Vào phân tử A tất cả 7 nguyên tử với MA = 232 (g/mol). Tìm cách làm hoá học tập của A?

(Cho biết : S = 32 ; O = 16; Al = 27; H = 1; sắt = 56; C = 12)

Đáp án cùng Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng (0.5 điểm)

Câu 123456
Đáp án BCBDAD

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (3đ): Mỗi phản bội ứng cân đối đúng 1đ

1. 4Na + O2 → 2Na2O

2. 2Na3PO4 + 3BaCl2 → 6NaCl + Ba3(PO4)2

3. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 2 (3đ):

a.( 0,5đ) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

b.(1,25đ) Tính được khối lượng a gam nhôm: 5,4( gam)

nH2SO4 = 29,4 / 98 = 0,3 mol

Theo pt: nAl = 2/3 . NH2SO4 = 0,3 . 2/3 = 0,2 mol

mAl = 27 . 0,2 = 5,4 g

c.(1,25đ) Tính được thể tích khí H2 hiện ra (đktc): 6,72 ( lít)

Theo pt: nH2 = nH2SO4 = 0,3 mol

⇒ VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 l

Câu 3 (1đ) khẳng định được phương pháp hoá học của hợp chất A: Fe3O4

Đặt CTHH là FexOy

Theo bài ta có: 56x + 16 y = 232

x + y = 7

Giải hệ ⇒ x = 3, y = 4 ⇒ Fe3O4

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi 45 phút học tập kì 1

Môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. trong những dãy chất sau dãy nào toàn là đơn chất?

A. H2, O2, Na, Al

B. CaO, CO2, ZnO, O2

C. H2NO3, H2CO3, H2SO4.

D. Na2SO4, K2SO4, CaCO3.

Câu 2. trong số dãy chất sau hàng nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al , Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3.

Câu 3. Biết Al gồm hóa trị (III) và O bao gồm hóa trị (II) nhôm oxit bao gồm công thức hóa học là:

A. Al2O3B. Al3O2C. AlO3D. Al2O

Câu 4. quy trình nào sau đó là xảy hiện tượng lạ hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn cất cánh hơi

D. Nước dạng rắn sang trọng lỏng

Câu 5. Phân tử khối của hợp hóa học CaCO3 là:

A. 70 g/mol B. 80 g/mol C. 90 g/mol D.100 g/mol

Câu 6. hiện tượng nào sau đó là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung rét chảy nhằm đúc xoong, nồi…

B. Than buộc phải đập vừa nhỏ trước khi đưa vào phòng bếp lò.

C. động để vào lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

D. Trứng để lâu ngày sẽ ảnh hưởng thối.

Câu 7. Trong bí quyết hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của diêm sinh lần lượt là:

A. I và II B. II và IVC. II với VID. IV cùng VI

Câu 8 : Trong quy trình phản ứng, lượng chất phản ứng :

A. Giữ lại nguyênB. TăngC. Bớt dần D. Cả a,b,c

Phần từ bỏ luận

Câu 1 (1,5đ): trong số công thức hoá hoá học sau, công thức nào đúng? phương pháp nào sai? Hãy sửa lại cách làm sai.

a. NaOb. CaCl2 c. Al3O2

Câu 2 (2đ): Lập phương trình hoá học tập và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử những chất trong phản nghịch ứng.

a) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O (nhiệt độ)

b) fe + HCl → FeCl2 + H2

Câu 3 (2,5đ): Hòa tan trọn vẹn 56g sắt bởi dung dịch axit clohiđric( HCl ), bội phản ứng dứt thu được muối hạt sắt clorua ( FeCl2) và khí hiđro.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *