Đề thi tuyển chọn sinh lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - Đề số 4 có lời giải chi tiết, được bọn chúng tôi cập nhật mới tuyệt nhất từ khối hệ thống kho đề thi, đề khám nghiệm tuyển sinh lớp 6. Cung ứng học sinh ôn luyện hiệu quả

Chúng tôi sưu tầm và reviews các em tài liệu Đề thi đầu vào lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 (Đề số 4) có lời giải cụ thể đi kèm, từ hệ thống kho đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trên cả nước. Nhằm mục đích giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và tập luyện giải các dạng đề thi không giống nhau để sẵn sàng tốt mang đến kì thi đưa cấp đặc trưng của các em học sinh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 6 có đáp án

Tham khảo thêm một vài đề thi vào lớp 6 môn học khác:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Anh 2020 - Đề số 4

I. Tra cứu một trường đoản cú không cùng nhóm với từ còn lại.

II. Chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào địa điểm trống cho phù hợp.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. Vì they vì B. Are they doing

 C. They are doing D. They doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. Have B. Having

 C. Are having D. Is having

3.______Hoa và her friend playing badminton in the schoolyard?

 A. Do B. Are

 C. Is D. Does

4. What màu sắc is________?

 A. Her teeth B. Her eyes

 C. Her hair D. B và C

5. phái nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. Short B. Thin

 C. Tall D. Fat

6. We have two arms và two ________. They are our limbs

 A. Eyes B.legs

 C. Noses D. Heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

 A. Eye B. Hair

 C. Arm D. Ear

8.___ are an orange juice và a lemonade? – Six thousand dong.

 A. What B. How much

 C. How many D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go to lớn bed. It’s bad for you.

 A. These B. Some

 C. Any D. An

10. Eat______________ và exercise regularly then you’ll be fit và healthy.

 A. Hard B. Well

 C. Careful D. Good

III. Hãy mang đến dạng số nhiều của những danh trường đoản cú sau.

IV. Em hãy xem thêm bài khóa và vấn đáp các câu hỏi sau.

I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next khổng lồ the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down lớn the beach và in spring & summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4.

Xem thêm: Thymomodulin là thuốc gì?

Why does the owner of the house have so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner like the house?

__________________________________________

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________

Đề thi tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 6 năm 2020 - Đề số 4

Đáp án đề thi vào lớp 6 giờ đồng hồ Anh 2020 - Đề số 4​​​​​​​

I . Tìm một từ không cùng nhóm với tự còn lại.

II. Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào chỗ trống đến phù hợp.

IV. Hãy đến dạng số nhiều của những danh trường đoản cú sau.

V. Em hãy xem thêm bài khóa và trả lời các thắc mắc sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about trăng tròn years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the city, so they often stay with him because they want khổng lồ relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter & the view from his bedroom window.

V. Hãy dùng những từ lưu ý sau nhằm viết thành câu trả chỉnh.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice và how many vegetables does he produce?

3. I live in the house with my parents và my sister.

4. My school is near my house, so I go to school on foot.

5. There is a lake và a park near my house.

Tham khảo thêm đề thi vào lớp 6 khác:

Ngoài ra những em học viên và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tư liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn giờ đồng hồ anh khác được update liên tục tại chăm trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài về đề tuyển chọn sinh lớp 6 môn giờ đồng hồ anh - đề số 4 năm 2020, hỗ trợ tải tệp tin Word, tệp tin pdf, giúp các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *