Đề đánh giá học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem đến cho chúng ta 7 đề thi có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta lớp 7 gồm thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với kết cấu đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ công ty đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác minh dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- tra cứu mốt, tìm giá trị trung bình của lốt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận biết đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, quý hiếm của nhiều thức.

- Biết tìm bậc của 1-1 thức, đa thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ hai đa thức.

- search nghiệm của đa thức.

- cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh nhị tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của mặt đường vuông góc và đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề bình chọn học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với 1-1 thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của nhiều thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: quý hiếm x=2 là nghiệm của nhiều thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: tác dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá tri biểu thức

*
 tai x=2 với y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số làm sao sau đây là nghiệm của đa thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Bao gồm nghiệm là -1

C. Gồm nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm hai cạnh góc vuông liên tục lần lượt là 3cm cùng 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác rất nhiều là tam giác có

A. Nhì cạnh bằng nhau

B. Ba góc nhọn

C. Cha cạnh bằng nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: trường hợp AM là mặt đường trung con đường và G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong các tháng của một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) vết hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Kiếm tìm mốt của lốt hiệu.

c) Tính điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x) và Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), từ D vẽ DE vuông góc BC (E nằm trong BC). Chứng minh DA = DE.


c) ED giảm AB trên F. Minh chứng DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- từng câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: 29 Cách Hỏi Thăm Tiếng Anh Là Gì, Không Chỉ Có How Are You

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung đề xuất đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu khảo sát là: Điểm thi đua hồi tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập chính xác bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm vừa phải thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn gàng hai đối kháng thức P(x) với Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) có hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ

nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận biết được một trong những khái niệm về bảng tần số, tín hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận thấy được đối chọi thức, nhiều thức; đơn thức đồng dạng, hệ số của nhiều thức; bậc của đối kháng thức, nhiều thức; biện pháp thu gọn đơn thức, đa thức; giải pháp kiểm tra một quý giá x là nghiệm của đa thức

- Hiểu bí quyết tình quý hiếm của đa thức tại giá chỉ trị cho trước của biến;

- gọi về nghiệm của đa thức để tìm thông số chưa biết.

- Cộng, trừ hai đa thức một biến.

- tìm nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý giá của nhiều thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bằng nhau.

- nhận biết số đo góc ko kể tam giác, nạm được độ lâu năm 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra các yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các đường đồng quy vào tam giác

- biết phương pháp tính số đo góc tương quan đến mặt đường phân giác của tam giác; độ dài mặt đường trung tuyến.

- chứng minh các yếu đuối tố liên quan đến những đường đồng quy trong tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học tập kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng cung cấp thực nghiệm của vệt hiệu;

C. Bảng vết hiệu;

D. Báo giá trị lốt hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng kỳ lạ mà người khảo sát quan tâm tò mò gọi là:A. Tần số;

C. Giá chỉ trị;

B. Quý giá trung bình;

D. Lốt hiệu.

Câu 3: trong số biểu thức sau đâu là đơn thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đó là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai 1-1 thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối kháng thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đối chọi thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai solo thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
có bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: tác dụng thu gọn 1-1 thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: quý hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 tất cả một nghiệm x = -1. Lúc đó thông số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC có độ dài bằng 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC có độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC có độ dài bằng 12cm;

D: Cả tía trường hợp trên đa số đúng.

Câu 14: cho tam giác ABC bao gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A cùng góc C cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và gồm AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung con đường AM có độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai đa thức

*
*

a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) kiếm tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) minh chứng tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm cực hiếm của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *