TOP 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22, bao gồm đáp án, trả lời chấm và bảng ma trận 4 cường độ kèm theo.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 3 năm 2021

Qua đó, góp thầy cô tất cả thêm nhiều tay nghề xây dựng đề thi học kì hai năm 2021 - 2022 mang lại học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn khiến cho các em nạm chắc các dạng bài bác tập thường gặp gỡ trong đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Không tính ra, bao gồm thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt. Vậy mời thầy cô và các em cùng thiết lập miễn giá tiền 6 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề soát sổ môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân tách số tất cả hai, ba chữ số mang lại số tất cả một chữ số, số lập tức trước. Tìm quý hiếm x. Tính cực hiếm của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

nhân tố hình học: phân biệt trung điểm, Tính đường kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán 3Thời gian: 40 phút (không nhắc giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số mập nhất trong các số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) nhà nhật đầu tháng là ngày mùng 5, công ty nhật tiếp theo vào tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5cm > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình trụ là 60cm thì nửa đường kính của hình tròn đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) tìm kiếm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) tất cả 7 thùng dầu giống hệt đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi tất cả 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tìm y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Xem thêm: The Heavy Rain Has Caused ______ In Many Parts Of Our Country

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số từ nhiên nhỏ nhất có hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Search y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề kiểm soát môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số ngay tức thì sau của một số, đối chiếu số gồm bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không liên tiếp và không thực sự hai lần trong phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, chia số tất cả bốn chữ số cùng với (cho) số gồm một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi các đơn vị đo độ dài; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, dấn biết một trong những loại chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải việc bằng nhì phép tính tương quan đến rút về đối kháng vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tè học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không nói phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

a) Số ngay lập tức trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay tức khắc sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 14 centimet B. 16 cmC. 28 centimet D. 38 cm

b) hình vuông vắn có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông vắn đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có mức giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào chỗ chấm: (1 điểm)

Hãy viết những số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn:............................................................................................

b) Theo lắp thêm tự lớn nhỏ nhắn đến bé:...........................................................................................

Câu 8. bài bác toán: (1 điểm)

Có 40kg đường đựng phần đa trong 8 túi. Hỏi 15kg con đường đựng trong từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và công dụng vào địa điểm chấm cho thích hợp: (1 điểm)

Một tranh ảnh hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích s bức tranh đó?

Trả lời: Chiều dài tranh ảnh đó là: ..................................................................................

Diện tích bức ảnh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. có 9638m vải, may mỗi cỗ quần hết 3m. Hỏi hoàn toàn có thể may được tất cả bao nhiêu bộ áo xống và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo vật dụng tự từ khủng đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kg đường đựng trong 1 túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kg con đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một tranh ảnh hình chữ nhật có chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *