Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm 2016 - 2017 có đáp án đi kèm, giúp những em học sinh lớp 7 ôn tập thật tốt kiến thức Toán học, nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong hội thi giải Toán qua mạng năm học năm 2016 - 2017. Nhờ đó, các em sẽ hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng để ôn thi mang lại hiệu quả. Mời những em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm 2016 - 2017 bao gồm đáp án

Bài 1: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1:

A) 0,5B) - 0,5C) -2,5D) 2,5

Câu 2: Hàm số y = f(x) = - 1/3x nhận quý hiếm dương khi


A) x bất kỳB) x > 0C) x = 0D) x B) 4(0724)C) 4,(072)D) 4,(0684)

Câu 4: Số nào sau đây không bằng 5/9?

A) B) C) D)

Câu 5: quý hiếm nào dưới đây của n vừa lòng đẳng thức x2y4 + 2x2y4 + 3x2y4 +...+ nx2y4 = 465x2y4 (với x, y ≠ 0)

A) 31B) 29C) 10D) 30

Bài 2: Đừng nhằm điểm rơi

Câu 1: Cho f(x) = (-3)/x2; g(x) = -4x; h(x) = x3 + 5. Khi ấy f(-1) - 2(g2) + h(0) =...

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 15 năm 2016

Câu 2:

Câu 3: đến tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, AC = √189cm. Độ lâu năm cạnh BC là:... Cm

Câu 4: mang đến tỉ lệ thức (với a, c ≠ 0, c + b ≠ 0 cùng b ≠ 0). Lúc ấy c/a =...

Câu 5:


Câu 6: mang lại tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A bao gồm AB = 16cm, BC = 20cm. Bên trên tia đối của tia AB rước điểm D làm sao cho AD = 5cm. Khi ấy độ nhiều năm đoạn trực tiếp CD là:... Cm

Câu 7: mang đến tam giác ABC tất cả AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 12cm. D là điểm trên cạnh AC làm thế nào để cho AD - 2cm. Lúc đó độ dài BD là... Cm

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: bố đội công nhân làm ba khối lượng quá trình như nhau, từng công nhân bao gồm năng suất thao tác như nhau. Đội I trả thành quá trình trong 4 ngày. Đội II trả thành công việc trong 6 ngày. Tổng số tín đồ của đội I cùng đội II vội vàng 5 lần số bạn đội III. Vậy đội III đang hoàn thành quá trình trong... Ngày.

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Biết x : 2 = 2y : 3 với xy = 27. Lúc ấy giá trị của biểu thức A = x2 + y2 là:...

Câu 2:

Câu 3: Số các giá trị nguyên của n thỏa mãn nhu cầu

Câu 4:


Câu 5: nên bỏ đi số như thế nào trong tập đúng theo A = -1; -2; -3;...; -11 để cực hiếm trung bình của những số còn lại không gắng đổi.

Xem thêm: Chỉ Là Mai Này Đây Dù Em Yêu Một Ai, Mãi Mãi Không Phải Anh

Câu 6: tìm độ nhiều năm mỗi cạnh của ΔABC = ΔDEF với chu vi tam giác DEF = 27cm. Độ dài mỗi cạnh của ΔABC bởi ... Cm.

Câu 7: đến x và y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch x1 và x2 là hai quý giá của x, y1 và y2 là hai giá bán trị khớp ứng của y. Biết x2 = 2; 2x1 - 3y2 = 22; y1 = 5. Khi ấy x1 + y2 =...

Câu 8: cho tam giác ABC vuông ở A gồm góc C = 600. Trên tia đối của tia AC rước điểm D làm thế nào để cho AD = AC. Lúc ấy số đo góc DBC bằng...

Câu 9: mang lại tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc C cùng góc BAH cắt nhau tại I. Số đo góc AIC bằng...

Câu 10: quý giá của biểu thức C = 4x4 - 3x2 - 2 với IxI = 1 là...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 1: CCâu 2: DCâu 3: CCâu 4: CCâu 5: D

Bài 2: Đừng nhằm tiền rơi

Câu 1: 18Câu 2: 3Câu 3: 17Câu 4: 1Câu 5: 30/77Câu 6: 13Câu 7: 9,22Câu 8: 4/9Câu 9: 101Câu 10: 12

Bài 3: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: 56Câu 2: 1/10Câu 3: 6Câu 4: 2Câu 5: -6Câu 6: 9Câu 7: - 14Câu 8: 60Câu 9: 90Câu 10: - 1

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *