Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Điện áp giữa nhì đầu một quãng mạch là u = 150 cos 100 πt V . Cứ đọng mỗi giây tất cả từng nào lần điện áp này bởi 0?

A.

Bạn đang xem: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=150cos100pit

100 lần

B. 50 lần

C. 200 lần

D. 2 lần


*

Đáp án A

Từ biểu thức


Điện áp giữa nhị đầu một đoạn mạch là u = 220cos100πt.V Cứ mỗi giây bao gồm bao nhiêu lần điện áp này bằng không?

A. 100 lần

B. 50 lần

C. 200 lần

D. 2 lần


Điện áp thân nhị đầu một đoạn mạch là u = 2trăng tròn 2 cos 100 πt (V).Cứ mỗi giây số lần năng lượng điện áp này bằng 0 là

A.100 lần

B.50 lần

C.200 lần

D. 2 lần


Điện áp chuyển phiên chiều giữa nhị đầu một quãng mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ đọng từng giây chu kỳ điện áp tức thời bằng không là

A. 200 lần

B. 50 lần.

C. 100 lần

D. 2 lần


Đặt một điện áp u = U 0 cos(100πt + π)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu điện trngơi nghỉ, nhì đầu cuộn dây thuần cảm cùng giữa nhị bạn dạng tụ điện có giá trị theo lần lượt là 60 V, 100 V và 40 V. Giá trị của U 0 bằng

A. 120 V

B. 60 2 V

C. 50 2 V

D. 30 2 V


Đặt một điện áp u = U 0 cos(100πt + π)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân nhì đầu năng lượng điện trsinh sống, hai đầu cuộn dây thuần cảm và giữa hai bạn dạng tụ điện có mức giá trị theo lần lượt là 60 V, 100 V với 40 V. Giá trị của U 0 bằng

A. 120 V

B. 60 2 V

C. 50 2 V

D. 30 2 V


Đặt điện áp u = 200 2 cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc tiếp liền. Biết R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = 10 - 3 /5π F. Khi năng lượng điện áp ngay tức thì giữa nhị đầu tụ điện bằng 100 3 V thì độ phệ của năng lượng điện áp ngay thức thì giữa hai đầu năng lượng điện trsinh hoạt và thân nhì đầu cuộn dây theo thứ tự bằng:

A. 100 V với 200 3 V.

Xem thêm:

B.100 V và - 100 3 V.

C.– 100 V và 200 3 V.

D. 100 3 V và 200 V.


Cho mạch điện chuyển phiên chiều RLC mắc thông liền, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều tần số 50 Hz, khi đó thấy những điện áp hiệu dụng trên mỗi thành phần R, L, C lần lượt bằng 30 V, 60 V, đôi mươi V. Điện áp hiệu dụng thân nhị đầu đoạn mạch với hệ số công suất của mạch lần lượt là

A. 60 V; 0,75.

B.70 V; 0,5.

C. 110 V; 0,8.

D.50 V; 0,6.


Đoạn mạch AB gồm nhì đoạn mạch AM với MB mắc tiếp nối. Đoạn mạch AM có cuộn dây năng lượng điện trlàm việc R với độ trường đoản cú cảm L, đoạn mạch MB bao gồm tụ C = 5 . 10 - 4 π F Đặt vào nhị đầu đoạn mạch AB năng lượng điện áp xoay chiều u = 100 √ 2 cos ( 100 πt + π / 3 ) V thì điện áp hiệu dụng của nhị đoạn AM với MB theo thứ tự là 50 √ 7 V và 50 V. Biểu thức cường độ cái điện qua mạch là

A. i = 2 , 5 √ 2 cos ( 100 πt + π / 6 ) A

B. i = 2 , 5 cos ( 100 πt + π / 6 ) A

C. i = 2 , 5 cos ( 100 πt + π / 2 ) A

D. i = 2 , 5 √ 2 cos ( 100 πt + π / 2 ) A


Lớp 0 Vật lý
1
0

Đoạn mạch AB có nhị đoạn mạch AM và MB mắc tiếp liền. Đoạn mạch AM gồm điện trngơi nghỉ R 1 mắc nối tiếp cùng với tụ C gồm điện dung, đoạn mạch MB là cuộn dây gồm điện trsinh sống R 2 cùng độ từ cảm L. Đặt thân nhị đầu đoạn mạch AB năng lượng điện áp xoay chiều u=60 2 cos(100 π t)(V) thì điện áp hiệu dụng giữa nhị điểm A cùng M là24 5 V, nếu như nối tắt hai đầu tụ C bởi dây dẫn gồm năng lượng điện trsinh sống ko đáng chú ý thì năng lượng điện áp hiệu dụng của hai đoạn AM và MB theo thứ tự làtrăng tròn 2 V vàtrăng tròn 5 V. Hệ số hiệu suất bên trên mạch AB Lúc chưa nối tắt là

A.0,81.

B.0,95.

C.0,86.

D.0,92. R 1


Lớp 0 Vật lý
1
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *