Sau một thời gian năng lượng điện phân 200 ml dung dịch CuCl người ta thu được 1,12 lkhông nhiều khí (đktc) ngơi nghỉ anot. Ngâm đinch sắt sạch vào dung dịch còn sót lại sau thời điểm năng lượng điện phân. Phản ứng chấm dứt, nhận biết khối lượng đinh sắt tăng lên 1,2 gam. Nồng độ mol lúc đầu của dung dịch CuCl2là


Bạn đang xem: Điện phân 200ml dung dịch cuso4

Điện phân NaCl nóng rã với độ mạnh I = 1,93A trong thời hạn 6 phút ít 40 giây thì nhận được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình điện phân là


Điện phân dung dịch một thời gian chiếm được tổng thể và toàn diện tích khí là 11,2 lít. Trong số đó một phần hai lượng khí được hình thành trường đoản cú rất dương cùng một phần được xuất hiện tự cực âm. Khối lượng CuSO4tất cả vào hỗn hợp là


Cho loại năng lượng điện một chiều tất cả cường độ 16A trải qua nhôm oxit lạnh tan vào 3 giờ. Kăn năn lượng Al thoát ra ở catot là


Điện phân bởi điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với loại điện gồm cường độ 6A. Sau 29 phút ít năng lượng điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim nhiều loại kia là


Điện phân (điện rất trơ) hỗn hợp muối sunfat của một kim loại hoá trị II với độ mạnh mẫu điện 3A, sau 1930 giây thấy trọng lượng catot tăng 1,68 gam. Tên kim loại là


Điện phân muối hạt clorua nóng chảy của kim loại M thu được 12 gam kim loại cùng 0,3 mol khí. Klặng một số loại M là


Điện phân 200 ml hỗn hợp KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện rất trơ. Khi sinh hoạt catot bay ra 2,24 lkhông nhiều khí (đktc) thì chấm dứt điện phân. Biết rằng nước cất cánh hơi ko đáng kể. Dung dịch sau năng lượng điện phân bao gồm nồng độ phần trăm là


Xem thêm:

Cho 1 lkhông nhiều hỗn hợp CuClđôi mươi,1M. Điện phân với độ mạnh 10A trong tầm 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 bằng năng lượng điện cực trơ với cái năng lượng điện tất cả cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây không thấy khí thoát ra nghỉ ngơi catot. Khối lượng đồng cùng thể tích khí O2hình thành là


Điện phân một lượng dư hỗn hợp KCl với năng lượng điện rất trơ, màng ngnạp năng lượng xốp thời gian 16,1 phút loại năng lượng điện I = 5A thu được 500 ml dung dịch X. pH của hỗn hợp X có giá trị là


Điện phân 500 ml hỗn hợp 3 cùng với năng lượng điện cực trơ cho đến lúc catot bắt đầu tất cả khí thoát ra thì kết thúc năng lượng điện phân. Để trung hòa hỗn hợp sau điện phthân yêu 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = trăng tròn A, độ đậm đặc mol AgNO3cùng thời gian điện phân theo lần lượt là


Điện phân rét tung một oxit sắt kẽm kim loại chiếm được 10,8 gam kim loại sinh hoạt catot và 6,72 lkhông nhiều khí (đktc) sinh sống anot. Công thức oxit trên là:


Điện phân dung dịch CuSO4nồng độ 0,5M với năng lượng điện rất trơ vào thì thu được một gamCu. Nếu dùng loại năng lượng điện một chiều bao gồm cường độ 1A, thì thời gian năng lượng điện phân buổi tối thiểu có mức giá trịsát nhất


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *