Nếu Cu2+ điện phân hết thì độ giảm gồmCatot: Cu 0,15 molAnot: Cl2: 0,05 mol à O2: (0,3-0,1):4=0,05 mol→mgiảm=0,15.64+0,05.71+0,05.32=14,75 gam

Nếu Cl- điện phân hết thì độ giảm làanot: Cl2_0,05 molcatot: Cu2+=0,05 molmgiảm=6,75 gam (vô lý)

Vậy Cu2+ chưa điện phân hết, khí ở anot gồm Cl2 và O2 tức đã sinh ra H+.Vậy dung dịch sau gồm: K+, Cu2+, NO3-, H+


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là


A.

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch gồm 7.45 gam kcl

0,45.


B.0,35.


C.0,25.


D.0,15.


Câu 2:


Hòa chảy 46g các thành phần hỗn hợp gồm cha và 2 sắt kẽm kim loại kiềm A, B nằm trong 2 chu kì liên tục vào nước chiếm được dd D với 11,2 lít khí (đktc). Giả dụ thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dd D thì sau làm phản ứng vẫn còn đó dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dd D thì sau phản nghịch ứng còn dư Na2SO4. Vậy 2 sắt kẽm kim loại kiềm là?


A.Li với Na


B.Na cùng K


C.K và Rb


D.Rb với Cs


Câu 3:


Khử 3,48 g một oxit của kim loại M nên dùng 1,344 lít H2(đktc). Toàn bộ lượng kim loại M hiện ra cho công dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là :


A.Fe3O4.


B.Fe2O3.

Xem thêm:


C.FeO.


D.ZnO.


Câu 4:


Khử 16 gam hỗn hợp những oxit kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và PbO bởi khí co ở ánh sáng cao, trọng lượng chất rắn nhận được là 11,2 gam. Tính thể tích khí teo đã thâm nhập phản ứng (đktc)?


A.5,6 lit


B.6,72 lit


C.13,44 lit


D.2,24 lit


Câu 5:


Điện phân dung dịch cất a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, bao gồm màng phòng xốp). Để hỗn hợp sau điện phân có tác dụng phenolphtalein chuyển sang màu sắc hồng thì đk của a với b là (biết ion SO42- không trở nên điện phân vào dung dịch)


A.b > 2a


B.b = 2a


C.b


D.2b = a


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại bigbiglands.com


*

links
tin tức bigbiglands.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


bigbiglands.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bigbiglands.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *