an unnecessary activity that you vì because you are trying khổng lồ delay doing a more difficult or unpleasant activity:

Bạn đang xem: Displacement là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ bigbiglands.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Does hyperactivity, a constant grin & wild chatter indicate cheerfulness or mania, or is it displacement activity that masks insecurity or several, or all, or none of these?
Alcohol on flights is not there khổng lồ help; it is a displacement activity to make one feel better and lớn counteract the fear of plunging from the sky.
Displacement activities may also occur when animals are prevented from performing a single behaviour for which they are highly motivated.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tốt của các bên trao giấy phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *