Trong Squốc lộ Server (Transact-SQL), mệnh đề DISTINCT được dùng làm loại bỏ giống nhau vào cỗ tác dụng trả về. Mệnh đề DISTINCT chỉ rất có thể dùng vào lệnh SELECT.

Bạn đang xem: Distinct sql là gì

Cú pháp mệnh đề DISTINCT

SELECT DISTRINCT “biểu thức”FROM “bảng”;

Tên biến đổi hoặc cực hiếm biến

“biểu thức”

Cột hoặc cực hiếm tính tân oán nhưng bạn có nhu cầu lấy

“bảng”

Bảng cần sử dụng để lấy phiên bản ghi. Phải có tối thiểu 1 bảng vào mệnh đề FROM.

WHERE “điều kiện”

Tùy lựa chọn. Điều khiếu nại mà bản ghi yêu cầu thỏa mãn nhu cầu để được chọn.

Lưu ý

lúc mệnh đề DISTINCT chỉ có 1 biểu thức, truy nã vấn đã trả về những giá trị độc nhất mang đến biểu thức đó.Khi mệnh đề DISTINCT có tương đối nhiều hơn 1 biểu thức, truy vấn vấn sẽ trả về tổ hợp tuyệt nhất của những biểu thức.

Trong SQL Server, mệnh đề DISTINCT không bỏ qua mất quý giá NULL. Vậy yêu cầu khi dùng mệnh đề này trong lệnh, công dụng trả về sẽ có được cả quý hiếm NULL độc nhất.

Xem thêm: Switching Cost Là Gì ? Có Những Loại Chi Phí Chuyển Đổi Nào?


lấy ví dụ - 1 biểu thức

lấy ví dụ dễ dàng và đơn giản độc nhất với mệnh đề DISTINCT vào SQL Server chỉ có một biểu thức.

SELECT DISTINCT hoFROM nhanvienWHERE nhanvien_id >= 50;Ví dụ này vẫn trả về tất cả các quý giá họ của nhân viên từ bảng nhanvien với nhanvien_id to hơn hoặc bởi 50.

lấy ví dụ như - các biểu thức

SELECT DISTINCT ten, hoFROM nhanvienWHERE nhanvien_id >= 50ORDER BY ho;Ở ví dụ này, hiệu quả trả về đã là phối kết hợp tên cùng chúng ta duy nhất từ bỏ bảng nhanvien khi nhanvien_id to hơn hoặc bằng 50. Kết quả được sắp xếp theo máy từ bỏ tăng mạnh của họ nhân viên cấp dưới.

Trong ngôi trường hợp này, DISTINCT vận dụng cùng với từng ngôi trường thông báo ẩn dưới trường đoản cú khóa DISTINCT nên sẽ tạo nên ra các phối hợp thương hiệu - bọn họ không giống nhau.

Bài trước: Kết hợp điều kiện AND với OR vào SQL Server

Bài tiếp: Điều khiếu nại IN trong SQL Server


3,7 ★ 10
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *