lúc tìm hiểu về một phù hợp chất, chúng ta luôn luôn phải biết 4 tư tưởng quan liêu trọng: công thức phân tử, công thức cấu tạo của phù hợp chất chính là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 tư tưởng cực kỳ đặc biệt sống vào hóa học hữa cơ. Về 2 quan niệm đầu bọn họ đã làm được học tập cùng biết trong những bài trước, hôm nay chúng ta vẫn mày mò về 2 khái niệm còn lại.

Quý Khách vẫn xem: đồng đẳng là gì

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một biện pháp dễ dàng và đơn giản thì đồng đẳng là và một dãy phù hợp hóa học bao gồm cùng bí quyết bao quát tuy thế hơn kỉm nhau một đội nhóm CH2, còn đồng phân là những hòa hợp chất gồm thuộc bí quyết phân tử nhưng lại khác biệt về công thức cấu tạo, dẫn đến tính chất hóa học khác nhau. Cụ thể nhỏng sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, "dãy đồng đẳng là 1 trong những hàng các đúng theo chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng 1 phương pháp bao quát, cùng với những tính chất hóa học tương tự bởi vì sự hiện diện của cùng một team chức, cùng bộc lộ các đặc điểm trang bị lý biến đổi từ từ bởi công dụng của Việc tăng form size với trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các đúng theo hóa học vào cùng một hàng đồng đẳng khác nhau bởi một hay nhiều đội CH2"

Ví dụ: Dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia có mang "các đồng phân là các phân tử với cùng phương pháp hóa học tổng quát. Điều kia tương tự như việc xem chúng có công thức cấu trúc (bí quyết chất hóa học knhì triển) khác biệt. Các chất đồng phân ko độc nhất thiết có cùng tính chất chất hóa học trừ lúc bọn chúng bao gồm cùng nhóm chức".

Đồng phân gồm 2 dạng: Đồng phân kết cấu, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

- Đồng phân mạch các bon ( Mạch ko nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng)

- Đồng phân team chức

- Đồng phân địa điểm ( vị trí links bội, địa điểm team chức)

Đồng phân hình học

- Đồng phân cis - trans

Công thức tính nhanh một số trong những đồng phân thường gặp


Bạn đang xem: Đồng đẳng là gì

*

Các nhóm chức thường gặp gỡ và số liên kết của tập thể nhóm chức


Xem thêm:

*

Những bài tập vận dụng

Câu 1: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất làm sao liệt kê có khá nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất cơ học X tất cả bí quyết phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hngơi nghỉ có thể bao gồm của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: Cho những chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2- CH=CH2 . Số hóa học bao gồm đồng phân hình học là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần một ancol đơn chức X đã chiếm được kết quả là Tổng trọng lượng của cacbon với hiđro cấp 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X đã là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: Số lượng ancol bậc hai, no, 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của bọn chúng gồm xác suất theo khối lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Chất cơ học X phương pháp phân tử C6H6 mạch hsinh hoạt, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi tính năng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Tổng số phù hợp hóa học hữu cơ no, 1-1 chức, mạch hsống có bình thường cách làm phân tử C5H10O2, phản bội ứng được với dung dịch NaOH tuy nhiên không tồn tại làm phản ứng tgắng bạc là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: Chất cơ học X (đựng C, H, O) bao gồm phân tử kăn năn bằng 74 đvC. Số lượng những chất bao gồm cấu tạo mạch hnghỉ ngơi ứng với bí quyết phân tử của X làm phản ứng được cùng với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X có chứa 16,28% trọng lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân cấu tạo X đang là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X tất cả tỉ kăn năn hơi đối với hiđro là 28. X có tác dụng làm mất đi màu nước brom. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: Số lượng đồng phân kết cấu bao gồm bí quyết phân tử C6H10 tính năng cùng với AgNO3/NH3 chế tác kết tủa rubi là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: Chất X gồm cách làm phân tử C7H8. Cho X tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối hận của Y to hơn phân tử kân hận của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu trúc hoàn toàn có thể tất cả của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang đến brom tác dụng với hiđrocacbon X ta chiếm được sản phẩm gồm tỉ kăn năn tương đối so với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là vẫn là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo gồm cùng công thức phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất như thế nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C. 1,2 – đicloechảy D. 2 – clopropen

Đáp án: 


*

Sau Lúc sẽ khám phá xong xuôi 2 có mang cơ bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy trực thuộc vào từng bài bác toán ví dụ cơ mà căn cứ vào ĐK giả thiết nhằm số lượng giới hạn những ngôi trường đúng theo có thể gồm sẽ giúp đỡ đến việc xác minh số đồng phân đúng chuẩn và nhanh lẹ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *