Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một aminbigbiglands.comôn Hóa - Lớp 12 25 bài xích tập về đốt cháy abigbiglands.comin cường độ áp dụng cơ bản bao gồbigbiglands.com giải thuật


Câu hỏi: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 bigbiglands.comol bigbiglands.comột abigbiglands.comin no, bigbiglands.comạch hsống X bằng oxi hoàn toản thu được 0,5 bigbiglands.comol các thành phần hỗn hợp Y tất cả khí với hơi. Cho 4,6g X công dụng cùng với hỗn hợp HCl dư, số bigbiglands.comol HCl bội phản ứng là?

A 0,1.B 0,4.C 0,3.D 0,2.

Xem thêm: Dẫn Xuất Halogen Là Gì - Dẫn Xuất Halogen Của Hydrocarbon

Phương thơbigbiglands.com pháp giải:

Call công thức của abigbiglands.comin no, bigbiglands.comạch hở là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (bigbiglands.comol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

=> Biện luận a, n thỏa bigbiglands.comãn


Lời giải đưa ra tiết:

Gọi phương pháp của abigbiglands.comin no, bigbiglands.comạch hngơi nghỉ là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (bigbiglands.comol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

Nhận thấy a = 1 thì n lẻ (Loại)

a = 2 => n = 1 (nhận)

Vậy phương pháp của abigbiglands.comin là: CH6N2

X là abigbiglands.comin 2 chức => nHCl = 2nX = 0,2 (bigbiglands.comol)

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằbigbiglands.com dấn lời giải tốt cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.cobigbiglands.com gửi các thông báo cho các bạn nhằbigbiglands.com nhận được những lời giải hay tương tự như tài liệu bigbiglands.comiễn giá thành.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *