⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối hạt gồm M > 82 ⇒ muối hạt là CH3COOK.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức mạch hở x

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X vào môi trường thiên nhiên kiềm, nhận được natri axetat cùng ancol etylic. Công thức của X là


A. C2H2COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân đối kháng chức ứng cùng với bí quyết phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với hỗn hợp FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là


A. CH3NH2


B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển File Esd Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File

C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.C4H9NH2Chọn câu trả lời A


Câu 4:


Cho sơ đồ vật chuyển hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức cấu tạo của các hóa học X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.toàn bộ rất nhiều sai


Câu 5:


Anilin (C6H5NH2) tất cả làm phản ứng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học trên bigbiglands.com


*

Liên kết
Thông tin Vietjaông chồng
Tải áp dụng

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đang có tài năng khoản? Đăng nhập


VietJaông xã

Bằng cách đăng ký, các bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng với Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý Khách chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


bigbiglands.com

Bằng cách ĐK, chúng ta chấp nhận cùng với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của Cửa Hàng chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập liên quan email chúng ta ĐK để lấy lại password
Lấy lại mật khẩu

quý khách hàng chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJaông chồng

Bằng giải pháp ĐK, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng cùng Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi giữ lại thông tin sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
email.com
VietJachồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *