Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al với 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không có ko khí) đến khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X chức năng vừa đủ cùng với V ml dung dịch NaOH 1M ra đời 3,36 lkhông nhiều H2 (ngơi nghỉ đktc). Giá trị của V là:

A. 150.quý khách hàng sẽ xem: Đốt lạnh một tất cả hổn hợp gồm al với 16g fe2o3

B. 100.

Bạn đang xem: Đốt nóng một hỗn hợp gồm al và 16g fe2o3

C. 200.

D. 300.


*

Đáp án là D.

X phản nghịch ứng với NaOH xuất hiện H2; phản bội ứng xảy ra hoàn toàn đề nghị Al dư.

→ B T ( o ) → B T e n A l O 3 = 0 , 1 n A l = 0 , 1 → B T ( A l ) n N A O H = n N a A l O 2 = 0 , 3 → V = 300

Đốt rét một hỗn hợp có Al với 16 gam Fe2O3 (vào điều kiện không có ko khí) cho đến lúc bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X tính năng hoàn toản cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. l00ml.

B. 150 ml.

C. 200ml.

D. 300 ml

Đốt nóng một các thành phần hỗn hợp tất cả Al cùng 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng hoàn toản cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M hình thành 3,36 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100

C. 200

D.

Xem thêm: Haplotype Là Gì - Nghiên Cứu Đa Dạng Haplotype Y

300

Đốt lạnh một tất cả hổn hợp có Al với 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) cho đến lúc phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X công dụng hoàn toản với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.

Chọn lời giải D

Phản ứng xẩy ra hòa toàn, các thành phần hỗn hợp rắn X + NaOH thấy thoát ra khí H2 => Nhôm dư sau phản bội ứng sức nóng nhôm


*

2Aldư + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2­↑

0,1 ← 0,15 (mol)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

0,1 → 0,2 (mol)

∑ nNaOH = 0,1+ 0,2 = 0,3 (mol) => VNaOH = 0,3/ 1 = 0,3 (lít) = 300 (ml)

Đốt lạnh một các thành phần hỗn hợp gồm Al cùng 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không tồn tại không khí) đến lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là

A. 300

B. 200.

D. 100.

Đốt rét một các thành phần hỗn hợp gồm Al cùng 16 gam Fe2O3 (vào ĐK không tồn tại ko khí) đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X công dụng toàn vẹn với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lít H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là

A. 150

B. 100

C. 200

D. 300

Đốt lạnh một hỗn hợp gồm Al với 16 gam Fe2O3 (vào điều kiện không có không khí) cho đến khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp rắn X. Cho X công dụng toàn vẹn cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc). Giá trị của V là:

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.

Đốt lạnh một tất cả hổn hợp bao gồm Al cùng 15,2 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) đến khi phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X công dụng vừa đủ cùng với V ml hỗn hợp NaOH 1M có mặt 3,36 lkhông nhiều H2 (ngơi nghỉ đktc), cực hiếm của V là

A. 300

B. 100

C. 200

D. 150

Đốt lạnh một hỗn hợp tất cả Al với 15,2 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại ko khí) cho đến khi bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng toàn vẹn với V ml dung dịch NaOH 1M ra đời 3,36 lkhông nhiều H2 (làm việc đktc) cực hiếm của V là:

A. 300 ml

B. 100ml

C. 200ml

D. 150ml

Nung nóng 23,3 gam tất cả hổn hợp gồm Al cùng Cr2O3(vào điều kiện không có ko khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp chất rắn X. Chất rắn X bội nghịch ứng hoàn toản cùng với 300 ml dung dịch KOH 1M (loãng). Nếu hòa tan hết X bằng hỗn hợp HCl thì nên toàn vẹn hỗn hợp chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *