Nhiều các bạn luôn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mọi khi “chinc chiến” task 1 vì không luyện tập vô số phương pháp biểu đạt khác biệt khi miêu tả tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ dùng, dẫn mang đến bí quyết viết lủng củng cùng lặp tự.

Bạn đang xem: Dramatically là gì

Trong bài viết này, bigbiglands.com vẫn share với chúng ta một trong những giải pháp miêu tả không giống nhau để dễ dàng quá “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng cồn từ

Động từ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân những cồn tự này chỉ solo thuần miêu tả nghĩa “giảm”, chúng yêu cầu đi cùng các trạng trường đoản cú để nhấn mạnh tinh thần. Các trạng trường đoản cú nhưng mà bạn nên áp dụng đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động từ bỏ tất cả trạng thái: Các cồn tự này cũng có nghĩa “giảm” cơ mà bạn dạng thân nó đang bao quát nghĩa nhấn mạnh hơn, bạn không đề xuất sử dụng kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng các động tự nhằm mô tả, bạn có thể áp dụng những danh từ bỏ kèm theo cùng với một trong những tính trường đoản cú nhằm mô tả một biện pháp nhiều chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số giải pháp diễn tả khác

– The price sank to new low point

– The price went into không tính phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông chồng khổng lồ the 2010 level

– The price fell khổng lồ its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ bỏ điều đó, Khi diễn tả sự tăng thêm của bảng biểu đồ, bạn cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng cồn từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.

Xem thêm: Múi Bưởi Tiếng Anh Là Gì - Múi Bưởi Trong Tiếng Anh Là Gì

Bản thân những động từ bỏ này chỉ đối kháng thuần biểu đạt nghĩa “tăng”, nên đi cùng những trạng trường đoản cú để nhấn mạnh vấn đề tinh thần. Các trạng trường đoản cú đề nghị sử dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb tất cả trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các đụng tự này cũng mang nghĩa “tăng” tuy thế bản thân nó đang bao quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo với một số trong những tính tự nhằm miêu tả một phương pháp phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số giải pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cao tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (cấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *