Câu 55936: Đun 1 mol tất cả hổn hợp C2H5OH với C4H9OH (Phần Trăm mol tương xứng là 3:2) cùng với H2SO4 sệt sống 140oC thuđược m gam ete, biết hiệu suất phản bội ứng của C2H5OH là 60% cùng của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Đun 1 mol hỗn hợp c2h5oh và c4h9oh

19,04 gam

B.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Ladyboy Là Gì ? Có Chym Không? Thế Giới Lady

53,76 gam

C. 28,4 gam

D. 23,72 gam


Giải bỏ ra tiết:

Theo bài ra, ta có: nC2H5OH =0,6 mol; nC4H9OH =0,4 mol 

(để ý xung quanh C2H5OH + C4H9OH --> C2H5-O-C4H9 + H2O, còn tồn tại pứ 2C2H5OH --

-> C2H5-O-C2H5 + H2O 

với 2C4H9OH --> C4H9-O-C4H9 + H2O. 

=> tạo ra 3 ete, 2mol ancol tạo nên 1mol H2O) 

ancol phản bội ứng 0,6*60/100 + 0,4*40/100 = 0,52 mol

=> số mol H2O tạo thành là

0,52/2=0,26 mol 

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn kân hận lượng 

m = k/lg ancol vẫn phản nghịch ứng - mH2O = 23,72 g 

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu nhà quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *