Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trộn 100 ml hỗn hợp có pH = 1 có HCl và HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml hỗn hợp tất cả pH = 12. Giá trị của a là


A.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

0,03.


B. 0,30.


C. 0,15.


D. 0,12.


Câu 2:


Cho 10 ml hỗn hợp HCl gồm pH = 3. Cần cấp dưỡng dung chất dịch này bao nhiêu ml nước nhằm chiếm được hỗn hợp bao gồm pH = 4.


A. 1ml.


B. 90ml.


C. 10ml.


D. 100ml.


Câu 3:


Trộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M cùng với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M nhận được hỗn hợp X. pH dung dịch X là?


A. 10


B. 2


C. 7


D. 1


Câu 4:


Cho hỗn hợp X cất 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu đến hỗn hợp X tác dụng cùng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì cân nặng kết tủa nhận được là :


A. đôi mươi,4 gam.


B.

Xem thêm:

25,3 gam.


C. 26,4 gam.


D. 21,05 gam.


Câu 5:


Trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 xM cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH =12 nhận được hỗn hợp Z có pH = 2. Giá trị x là


A. 0,015 M


B. 0,03M.


C. 0,02 M.


D. 0,04 M.


Câu 6:


Trộn 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp có H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch bao gồm pH là


A. 13,0.


B. 1,2.


C. 12,8.


D. 1,0.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ ĐK khóa huấn luyện tại bigbiglands.com


*

Liên kết
Thông tin Vietjachồng
Tải vận dụng

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Quý khách hàng đang có tài khoản? Đăng nhập


VietJachồng

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý Khách chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông chồng

Bằng bí quyết ĐK, các bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ gmail chúng ta ĐK để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại mật khẩu

Quý khách hàng chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp ĐK, bạn gật đầu cùng với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


quý khách hàng vui mắt còn lại đọc tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
tin nhắn.com
VietJaông chồng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *