*
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dùng phân tử α bắn phá phân tử nhân nitơ vẫn đứng im thì thu được một phân tử prôtôn với hạt nhân ôxi theo bội nghịch ứng : He 2 4 + N 7 14 → O 8 17 + p 1 1. Biết khối lượng những hạt trong phản bội ứng trên là : m α = 4,0015 u ; mN = 13,9992 u ; mO = 16,9947 u ; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ dở động năng của các hạt sinh ra thì hễ năng tối thiểu của hạt α là

A.

Bạn đang xem: Dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nitơ

You watching: cần sử dụng hạt alpha bắn phá phân tử nhân nitơ

1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.


C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.

*
*

Đáp án C

dùng hạt a phun phá hạt nhân nitơ sẽ đứng im thì nhận được một hạt proton với hạt nhân ôxi theo phản ứng : 2 4 α + 7 14 N → 8 17 O + 1 1 p Biết cân nặng những hạt trong bội nghịch ứng trên là m α = 4, 0015 u ; m N = 13, 9992 u ; m O = 16, 9947 u ; m p = 1, 0073 u. Nếu bỏ qua động năng của những hạt hiện ra thì đụng năng buổi tối thiểu của hạt α là

A. 1,503 MeV

B. 29,069 MeV

C. 1,211 MeV

D. 3,007 MeV

Khi phun hạt α có động năng K vào hạt nhân N 7 14 đứng yên ổn thì tạo ra phản ứng H 2 4 e + N 7 14 → O 6 17 + X. Cho cân nặng những hạt nhân trong phản ứng lần lượt là mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u cùng mX = 1,0073 u. đem 1 u = 931,5 MeV / c2. Giả dụ hạt nhân X hình thành đứng yên ổn thì quý giá của K bởi

A. 1,21 MeV.

B. 1,58 MeV.

Xem thêm: Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì ? Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác

C. 1,96 MeV.

See more: trường Đại học tập Tài Chính kinh doanh Khoa Tai Chuc, trường Đại học tập Tài Chính

D. 0,37 MeV.

cần sử dụng hạt α phun phá hạt nhân nitơ vẫn đứng im thì chiếm được một phân tử proton cùng hạt nhân ôxi theo làm phản ứng : α 4 2 + N 7 14 → O 8 17 + p 1 1. Biết khối lượng những phân tử trong phản ứng bên trên là : ma = 4,0015 u ; mN = 13,9992 u ; mO = 16,9947 u ; mp = 1,0073 u. Nếu bỏ qua động năng của những hạt hình thành thì động năng buổi tối thiểu của hạt α là

A. 1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.

cần sử dụng hạt α để phun phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo bội nghịch ứng :

*

Cho m A l = 26,974 u ; m phường = 29,970 u ; m H e = 4,0015 u ; 1 u = 931 MeV/ c 2Tính động năng buổi tối thiểu của hạt α ( theo solo vị tác dụng MeV ) nhằm phản ứng này trả toàn hoàn toàn có thể xảy ra. Bỏ lỡ động năng của rất nhiều hạt hình thành sau bội phản ứng. bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân N 7 14 đứng lặng thì chiếm được một prôton cùng hạt nhân X. Giả sử nhị hạt sinh ra tất cả cùng vận tốc, tính cồn năng và vận tốc của prôton. Cho : mα = 4,0015 u ; mX = 16,9947 u ; mn = 13,9992 u ; mp = 1,0073 u ; 1 u = 931,5 MeV / c2.

A. 5,6.105 m/s

B. 30,85.105 m/s

C. 30,85.106 m/s

D. 5,6.106 m/s

bắn hạt α tất cả động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng lặng thì chiếm được một prôton với hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra bao gồm cùng vận tốc, tính hễ năng và tốc độ của prôton. Cho : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m n = 13, 9992 u ; m p. = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2.

A. 5, 6. 10 6 m / s

B. 30, 85. 10 5 m / s

C. 5, 6. 10 5 m / s

D. 30, 85. 10 6 m / s

bắn hạt α bao gồm động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. đưa sử nhì hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính rượu cồn năng và tốc độ của prôton. đến : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m n = 13, 9992 u ; m p = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2.

A.

See more: lấy ví dụ Về Quy biện pháp Phủ Định Của phủ Định Của phủ Định? lấy ví dụ Quy luật pháp Phủ Định Của bao phủ Định

5, 6. 10 6 m / s

B. 30, 85. 10 5 m / s

C. 5, 6. 10 5 m / s

D. 30, 85. 10 6 m / s

bắn hạt α tất cả động năng 4 MeV vào phân tử nhân 7 14 N đứng lặng thì chiếm được một prôton với hạt nhân X. Mang sử nhì hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính cồn năng và vận tốc của prôton. đến : m α = 4, 0015 u ; m X = 16, 9947 u ; m N = 13, 9992 u ; m N = 1, 0073 u ; 1 u = 931, 5 M e V / c 2. A. 5, 6. 10 5 m / s B. 5, 6. 10 5 m / s

C. 30, 85. 10 5 m / sD. 5, 6. 10 5 m / s sử dụng một proton có động năng 5,58 ( MeV ) bắn phá phân tử nhân 11N a23 đứng yên hình thành hạt α cùng hạt nhân X và không kèm theo bức xạ γ. Biết nguồn năng lượng toả ra trong phản nghịch ứng đưa hết thành cồn năng của những hạt tạo thành, đụng năng của phân tử α là 6,6 ( MeV ) và rượu cồn năng phân tử X là 2,648 ( MeV ). Cho cân nặng những hạt tính theo u ngay số khối. Góc tạo vì hướng hoạt động của hạt α và hướng chuyển động hạt proton làChuyên mục: phân mục : Giải Trí
Source: https://bigbiglands.com Category: Ứng dụng tuyệt

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *