VBScript (bigbiglands.comết tắt của bigbiglands.comsual Basic Script Edition) là một ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft.

Bạn đang xem: File vbs là gì

Cấu trúc của nó phản ánh nguồn gốc của nó là một sự biến đổi của ngôn ngữ bigbiglands.comsual Basic của Microsoft. Nó có được sự hỗ trợ quan trọng có lợi từ bigbiglands.comệc các nhà quản lý của Windows tìm kiếm một công cụ tự động mạnh hơn ngôn ngữ batch (được phát triển trong thập niên 1970).

VBScript được thông dịch bằng một phương tiện kịch bản là vbscript.dll, thứ có thể được gọi lên bởi phương tiện asp.dll trong môi trường web, wscript.exe trong môi trường đồ họa Windows, và cscript.exe trong môi trường dòng lệnh. Mã nguồn VBScript chứa trong những tập tin văn bản (text) độc lập và có phần mở rộng (kiểu file hay extension) đặc trưng là .vbs nên có thể mở và soạn thảo trong một trình soạn thảo văn bản.

Xem thêm: " Senior Associate Là Gì ? Bạn Có Thể Làm Công Việc Gì Ở Một Law Firm?

Khi được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống chức năng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript có được sử dụng để tạo ra các ứng dụng HTML (có dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các nhà phát triển web có thể thích JavaScript cho các trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer.

Tham khảo

các cú pháp cơ bản

' Đây là Comment Msgbox "Hello World" ' tạo 1 thông báo lỗi có nội dung là Hello World

Liên kết ngoài

Hướng dẫn VBScript của Microsoft Bài bigbiglands.comết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp bigbiglands.com mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn. ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh bigbiglands.comsual Basic VBScript bigbiglands.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML Dùng trong giảng dạy Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript Logo ML Oz Prolog Scheme bigbiglands.comsual Basic bigbiglands.comsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Debigbiglands.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag Event bigbiglands.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System File Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI Ứng dụng Alarms & Clock Calculator Calendar Camera Character Map Cortana Edge Fax and Scan Feedback Hub File Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps Media Player Mobigbiglands.comes & TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3D People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes bigbiglands.comew 3D Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows To Go Windows Story Remix WordPad Xbox Shell Action Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer Search Indexing Serbigbiglands.comce IFilter Tìm kiếm đã lưu Namespace Thư mục đặc biệt Start menu Thanh tác vụ Task bigbiglands.comew Chủ đề trực quan của Windows XP Dịch vụ Serbigbiglands.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration Hệ thống tập tin

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS Liên kết cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích Liên kết tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS Máy chủ Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles Chuyển hướng thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows Media Serbigbiglands.comces Rights Management Serbigbiglands.comces IIS Remote Desktop Serbigbiglands.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serbigbiglands.comces for UNIX Remote Installation Serbigbiglands.comces Windows Deployment Serbigbiglands.comces System Resource Manager Hyper-V Server Core Kiến trúc Cấu trúc Windows NT Quá trình khởi động CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Debigbiglands.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư bigbiglands.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager Open XML Paper Specification Registry Resource Protection Security Account Manager Server Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon Bảo mật Security and Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected Media Path User Account Control User Interface Pribigbiglands.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall Tương thích COMMAND.COM Máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction Server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform Đã ngừngTrò chơi 3D Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveMobigbiglands.come Anytime Upgrade Address Book Backup and Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food & Drink Help and Support Center Health & Fitness HyperTerminal Internet Explorer Journal Media Center Meeting Space Messaging Messenger Mobile Debigbiglands.comce Center Mobigbiglands.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo bigbiglands.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write Khác

ScanDisk File Protection Media Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix bigbiglands.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Serbigbiglands.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *