Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hooctháng Florigene kích ưa thích sự ra hoa của cây được có mặt ở:

A.You watching: Floriren kích phù hợp sự ra hoa của cây được ra đời ở Chồi nách

B.

Bạn đang xem: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

C. Đỉnh thân

D. Rễ.


*

Đáp án B.

Hoocmon Florigen được có mặt làm việc lá, sau đó được đưa vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

Cho những phần tử sau:

1. Đỉnh rễ. 2. Thân.

3. Chồi nách. 4. Chồi đỉnh.

5. Hoa. 6. Lá.

Mô phân sinch đỉnh không tồn tại ở

A. 1,2, 3.

B. 2, 5, 6.

C. 1, 5, 6.

D. 2, 3, 4.

Cho những phần tử sau:

(1) Đỉnh rễ. (2) Thân.

(3) Chồi nách. (4) Chồi đỉnh.

(5) Hoa. (6) Lá.

Mô phân sinch đỉnh không gồm sinh sống bộ phận nào?

A. (1), (2) và (3).See more: Cu Có Tác Dụng Với Cl2 Không, Tính Chất Hóa Học Của Đồng Và Bài Tập Vận Dụng

B.

Xem thêm: Pick Up Lines Là Gì - 5 Cụm Từ Hay Dùng Để Tán Tỉnh

(2), (3) cùng (4).

C. (3), (4) với (5).

D. (2), (5) cùng (6).

Hãy ghép những hoocmôn thực thiết bị làm việc cột A cùng với tính năng bao gồm của nó ngơi nghỉ cột B mang lại phù hợp

A B
1.Auxin2.Xitôkinin3.Gibêrelin4.Axit abxixic5.Êtilen a) liên can quả xanh chóng chínb) kích đam mê ra rễ với kích mê say thú tinch kết hạtc) khắc chế hạt nảy mầm với kích phù hợp sự rụng lád) nuôi ghép tế bào với mô thực thứ, kích mê say chồi nách sinch trưởnge) phá ngủ mang đến hạt, quả; chế tác trái ko hạt

Pmùi hương án trả lời đúng là:

A. 1-d ; 2-a ; 3-c ; 4-e ; 5-b

B. 1-b ; 2-d ; 3-c ; 4-c ; 5-a

C. 1-a ; 2-d ; 3-c ; 4-b ; 5-e

D. 1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-d ; 5-e

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho các thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) với (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) với (6)

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho câu sau:

tế bào phân sinh là team các tế bào …(1)..., gia hạn được khả năng …(2)... Mô phân sinch đỉnh gồm làm việc chồi đỉnh,...(3)..., đỉnh rễ. Mô phân sinch bên gồm ngơi nghỉ cây …(4)... với tế bào phân sinch lóng sinh sống cây …(5)... tất cả nghỉ ngơi …(6)...

Một chúng ta học viên đang điền những trường đoản cú còn thiếu như sau:

(1) không phân hóa, (2) giảm phân, (3) chồi nách, (4) một lá mầm, (5) hai lá mầm, (6) thân

Em hãy xác định các bạn học viên đó đã có tác dụng đúng (Đ)/sai (S) sống mỗi câu

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho những văn bản sau về nhì các loại hoóc môn auxin cùng giberelin

(1) Chỉ bao gồm tự nhiên và thoải mái không tổng hòa hợp được nhân tạo

(2)vừa có tác dụng kích ưng ý, vừa có tác dụng khắc chế tùy ở trong nồng độ

(3)chỉ có sống một số các loại cây

(4)kích say mê trương dãn tế bào; sinch trưởng của chồi ngọn gàng, rễ; khắc chế chồi bên; kích mê say ra hoa tạo nên trái, quả không hạt; ảnh hưởng tác động cho tính phía hướng sáng, phía đất

(5)Có nghỉ ngơi toàn bộ thực vật

(6)chỉ tất cả chức năng kích thích

(7)mối cung cấp tự nhiên và thoải mái cùng nhân tạo

(8)kích say mê thân, lóng cao dài; kích ham mê ra hoa tạo nên quả, quả ko phân tử, kích mê thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm

Pmùi hương án trả lời đúng là

A. Auxin: (1), (2), (4), (5) ; Gibêrelin: (3), (6), (7) , (8)

B. Auxin: (2), (5), (7), (8) ; Gibêrelin: (1), (3), (4) , (6)

C. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

D. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

Lớp 11 Sinh học 1 0

Giberelin là 1 trong các loại hoocmon kích thích sự nảy mầm, sinc trưởng của cây,… Giberelin được có mặt hầu hết ở

A. lá cùng rễ.

B. chồi vẫn nảy mầm.

C. phân tử.

D.See more: Nguim Lý Mạch Khuếch Đại Điện Áp Một Chiều, Nguyên ổn Lý Mạch Ổn Áp Điện Một Chiều củ.

Lớp 11 Sinc học 1 0

Sử dụng những thông báo sau đây nhằm sắp xếp sinch trưởng sơ cấp và sinch trưởng vật dụng cung cấp cho phù hợp

(1) Thân, rễ nhiều năm ra

(2) Là sự sinch trưởng làm tăng chiều nhiều năm của thân và rễ vị hoạt động của tế bào phân sinch đỉnh

(3) Mô phân sinc bên

(4) Cây hai lá mầm

(5) Là sự sinh trưởng làm tăng 2 lần bán kính của thân với rễ do hoạt động của tế bào phân sinh bên

(6) Thân, rễ lớn lên

(7) Mô phân sinch đỉnh

(8) Cây nhì lá mầm cùng một lá mầm

A. sinch trưởng sơ cấp: (1), (2), (4) với (7) ; sinh trưởng máy cấp: (3), (5), (6) cùng (8)

B. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (3) và (8) ; sinc trưởng sản phẩm công nghệ cấp: (4), (5), (6) cùng (7)

C. sinch trưởng sơ cấp: (1), (2), (7) cùng (8) ; sinh trưởng vật dụng cấp: (3), (4), (5) cùng (6)

D. sinch trưởng sơ cấp: (1), (5), (7) với (8) ; sinc trưởng trang bị cấp: (2), (3), (4) với (6)

Lớp 11 Sinh học tập 1 0

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Chuyên ổn mục: Giải Trí
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *